Vyverna

Cestovatelé v divočině při pohledu na nebe občas spatří tmavý okřídlený tvar vyverny nesoucí svou kořist. Tyto sestřenice velkých draků loví ve stejných spletitých hvozdech a jeskyních jako jejich příbuzní. Na hranicích civilizace jejich výskyt rozeznívá zvony na poplach.

Vyverna má dvě šupinaté nohy, kožnatá křídla a šlachovitý ocas zakončený její nejsilnější zbraní: jedovatým žihadlem. Jed ve vyverním žihadle dokáže zabít tvora během několika sekund. Je extrémně silný. Na své cestě k srdci oběti spaluje krevní oběh a rozkládá žíly a tepny. Ale i když jsou vyverny tak smrtící, lovci a dobrodruzi je často stopují, aby se zmocnili vyverního jedu, který se používá v alchymistických sloučeninách a nanáší se na zbraně.

Vzdušné lovkyně. Vyverna nebojuje na zemi, ledaže by nemohla chytit kořist žádným jiným způsobem, nebo pokud byla lstí vlákána do pozice, ze které je vzdušný boj nemožný. Je-li donucena k boji na zemi, krčí se při zemi, drží svůj osten nad hlavou a syčí a vrčí.

Agresivní a bezohledné. Vyverna, která se soustředí na svou kořist, ustoupí jen v případě, že utrpí vážné zranění, nebo pokud kořist uniká tak dlouho, že se poblíž vyskytne jiná, snadnější kořist. Zažene-li vyverna prchající kořist do uzavřeného prostoru, který je pro ni příliš malý, tak stráží místo, kam se kořist schovala a ohání se svým žihadlem, kdykoliv se naskytne příležitost.

I když jsou vyverny rafinovanější než obyčejná zvířata, postrádají inteligenci svých dračích bratranců. Proto tvorové, kteří si zachovají rozvahu, když je vyverna loví ze vzduchu, mohou často uniknout, nebo ji napálit. Vyverny se hrnou na svou kořist přímou cestou a nevěnují pozornost možným přepadením ze zálohy.

Ochočené vyverny. Vyverna se dá ochočit jako letecký tvor, ale představuje to náročnou a smrtící výzvu. Vychovat ji jako mládě dosahuje nejlepších výsledků. Avšak vyvernina násilnická povaha stála život mnoha rádoby pánů.

Vyverna
Velký drak, bez přesvědčení
Obranné číslo 13 (přirozená zbroj)
Životy 110 (13k10 + 39)
Rychlost 4 sáhy, létání 16 sáhů
  • SIL19 (+4)
  • OBR10 (+0)
  • ODL16 (+3)
  • INT5 (-3)
  • MDR12 (+1)
  • CHA6 (-2)
Dovednosti Vnímání +4
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 14
Jazyky
Nebezpečnost 6 (2 300 ZK)
Akce

Vícenásobný útok. Vyverna zaútočí dvakrát: jednou kousnutím a jednou žihadlem. Za letu může použít drápy místo jednoho jiného útoku.

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +7 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden tvor. Zásah: Bodné zranění 11 (2k6 + 4).

Drápy. Útok na blízko zbraní: +7 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 13 (2k8 + 4).

Osten. Útok na blízko zbraní: +7 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden tvor. Zásah: Bodné zranění 11 (2k6 + 4). Cíl si musí hodit záchranný hod na Odolnost se SO 15. Když neuspěje, utrpí jedové zranění 24 (7k6), nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu.