Homunkulus

Vytvarováním směsi hlíny, popela, kořene mandragory a krve se dá přivolat vzácná rituální magie, která vytvoří věrného společníka o velikosti veverky.

Homunkulus je výtvor, který funguje jako rozšíření svého tvůrce. Pomocí mystického pouta spolu sdílí myšlenky, smysly a jazyk. Mistr může mít pouze jeden homunkulus najednou (pokusy o vytvoření dalšího vždy selžou), a když mistr zemře, zemře i homunkulus.

Sdílená mysl. Homunkulus zná všechno, co zná jeho tvůrce, včetně všech jazyků, kterými tvůrce mluví a které umí číst. Podobně všechno, co výtvor vnímá, zná jeho mistr, dokonce i na velké vzdálenosti, pokud jsou ve stejné sféře. Homunkulus působí jako špeh, zvěd, vyslanec nebo posel. Pro sesilatele kouzel je neocenitelným služebníkem, který se zapojuje do tajných experimentů či dobrodružství.

Homunkulus
Drobný výtvor, neutrální
Obranné číslo 13 (přirozená zbroj)
Životy 5 (2k4)
Rychlost 4 sáhy, létání 8 sáhů
  • SIL4 (-3)
  • OBR15 (+2)
  • ODL11 (+0)
  • INT10 (+0)
  • MDR10 (+0)
  • CHA7 (-2)
Imunity vůči zraněním jedová
Imunity vůči stavům otrávený, zmámený
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 10
Jazyky rozumí jazykům svého tvůrce, ale neumí mluvit
Nebezpečnost 0 (10 ZK)

Telepatické pouto. Když je homunkulus ve stejné sféře existence jako jeho pán, může mu magicky zprostředkovat, co vnímá a ti dva spolu mohou telepaticky komunikovat.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Bodné zranění 1 a cíl musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 10, jinak se otráví na 1 minutu. Neuspěje-li cíl v záchranném hodu o 5 či více, je místo toho otrávený 5 (1k10) minut a v bezvědomí, zatímco je otrávený tímto způsobem.