Pegas

Bílí okřídlení koně známí jako pegasové letící po obloze jsou obrazem slušnosti a vznešenosti. Když dosednou na pevnou zem, setrvávají na ni jen krátce. Pijí z horských pramenů a nedotčených jezer. Jakýkoliv zvuk či známka jiného tvora je vyplaší a jsou impulzem k opětovnému vzlétnutí do oblak.

Vznešená letecká zvířata. Pegasové jsou vysoce cenění jako rychlí a spolehliví oři. Jsou rychlejší a méně temperamentní než gryfové, hipogryfové a vyverny. Avšak tito divocí a plaší tvorové jsou stejně inteligentní jako humanoidi, a tak je nelze tradičně zkrotit a ochočit. Pegasa je nutné přesvědčit, aby sloužil tvorovi s dobrým přesvědčením jako letecké zvíře, ale když se to povede, utvoří si se svým novým společníkem celoživotní pouto.

Zrozeni ze sfér. Pegasovy kořeny sahají do Olympských mýtin Arboreji, kde létají po nebi této sféry a slouží jako věrná letecká zvířata Seldarinu, panteonu elfích bohů. Ví se, že tito bohové poslali pegasy do Materiální sféry, aby pomohli potřebným.

Pegasí hnízda. Pegasové tvoří pár na celý život. Staví si hnízda v těžko dostupných oblastech a plodí živá mláďata.

„Pohleď, pegas. Na otevřeném nebi dokáže zahanbit draka a jen ti nejlepší z nás mohou kdy doufat, že se na něm projedou. Přiléhavý symbol pro náš velký rod, nemyslíš?“

— Tyllervan d‘Orien, dračí dědic a hrdý představitel rodu Orienů

Pegas
Velký nebešťan, chaotické dobro
Obranné číslo 12
Životy 59 (7k10 + 21)
Rychlost 12 sáhů, létání 18 sáhů
  • SIL18 (+4)
  • OBR15 (+2)
  • ODL16 (+3)
  • INT10 (+0)
  • MDR15 (+2)
  • CHA13 (+1)
Záchranné hody Obr +4, Mdr +4, Cha +3
Dovednosti Vnímání +6
Smysly pasivní Vnímání 16
Jazyky rozumí elfštině, sylvánštině, nebesštině a obecné řeči, ale neumí mluvit
Nebezpečnost 2 (450 ZK)
Akce

Kopyta. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 11 (2k6 + 4).