Elfové: drowové

Před desítkami tisíc let došlo k rozdělení elfů na ty shovívavé, kteří byli ochotni bojovat s těmi, co byli sobečtí a krutí. Válka mezi elfím národem skončila, když dobří elfové vypudili své zlovolné druhy do podzemních hlubin. Tam, v neosvětlených jeskyních a nekonečné změti klikatých chodeb, našli temní elfové — drowové — své útočiště. Našli i vedení v jediném elfím božstvu, které je neopustilo. Pod jeho vládou temní elfové vybudovali říši v podsvětí.

Lolthiny děti. Drowové uctívají Lolth, bohyni, která bydlí v Propasti. Je známá jako Pavoučí královna nebo Démonická královna pavouků. Je figurou, kolem níž temní elfové vybudovali svou podzemní civilizaci. Udělají, cokoliv požaduje.

Na povrchu na drowy, nejzlejší z elfů, téměř nenarazíte. I když strojí plán na zničení elfů, kteří je vypudili, již se nepovažují za vyhnance. Jsou to předurčení vládci temnoty, a když Lolth zavelí, aby povstali a zničili své příbuzné sídlící na povrchu, udělají to.

Tvorové tmy. Drowové žili v podzemí tak dlouho, že přivykli svému okolí a vidí ve tmě. Avšak už nesnesou sluneční světlo. Když je v Temných říších nedostatek otroků, drowové vysílají na povrch nájezdní družiny, aby zajaly humanoidy pod rouškou tmy a přivedly je zpět do drowích měst, kde je mučí, aby se podrobili. Kromě těchto občasných výprav drowové spokojeně setrvávají ve své podzemní říši, kde se cítí bezpečně a mocně.

Města Temných říší. Temní elfové postavili fantastická velkoměsta v obrovských jeskyních, které oplývají jídlem a vodou. Jejich schopnost tesat kámen konkuruje největším trpasličím řemeslníkům, nicméně jejich budovy si uchovávají výraznou elfí estetiku. Drowové rádi vydlabávají enormní stalagmity a stalaktity a vytváří obydlené špičaté věže, které vystupují z podlah a stropů.

Drowí velkoměsto je rozlehlá metropole obehnaná vysokými zdmi. Nedrowí návštěvníci musí provést svůj obchod vně hradeb pod ostražitým dohledem. Drowové chovají obří pavouky, kteří jim pomáhají chránit jejich velkoměsta před vetřelci. Přikrývají tato velkoměsta krásnou pavučinou a vytváří pavučinové pasti, do nichž se chytají létající nepřátelé, kteří by jinak přeletěli hradby.

Drowí magie. Právě tak, jak se drowové přizpůsobili podzemnímu životu, mají i svou magii. Kromě toho, že tuto magii používají na vytesávání měst z kamene, posilují své zbraně, vytváří nebezpečné nové kouzelné předměty a přivolávají démony z Propasti. Drowí sesilatelé kouzel jsou svrchovaně nadutí a nikdy neváhají použít svou magii nejodpudivějšími způsoby.

Zbraně a zbroje. Drowové vyrábí zbraně z adamantinu, tmavého a nadpřirozeně tvrdého kovu. Drowí řemeslníci zdobí své zbraně a zbroje pavučinovými filigrány a pavoučími motivy a mágové je někdy protkávají magií, aby zvýšili jejich účinnost. Ale taková magie vyprchá, když je vystavena slunečnímu světlu, takže magické drowí zbraně a zbroje si málokdy uchovají své posílené bonusy a magické vlastnosti, když se vynesou na povrch.

Bezohledná politika. Drowí politika je bezohledná a všeobecně kuje pikle. Když drowové spolupracují, je to obvykle za účelem zničit společného protivníka a zaručit si svoje vlastní přežití. Ale taková spojenectví jsou krátkodobá a plná nebezpečí.

Drowí společnost se dělí na urozené domy. Každému vládne matrona, která usiluje o zvýšení významnosti a moci svého domu nad všechny ostatní. Ostatní vysoce postavení členové domu jsou pokrevní příbuzní, zatímco středně postavení jsou drowové ze slabších rodin, kteří odpřisáhli věrnost vyšší rodině. U spodní příčky společenského žebříčku rodiny jsou rodinní otroci, které tvoří drowové narození spodině a občasní nedrowí zajatci.

Matriarchální řád. Lolth, pomocí svých věrných kněžek, diktuje pravidla drowí společnosti, což zaručuje, že její příkazy a intriky se uskuteční. Protože Lolth má sklon se zjevovat v Materiální sféře a přímo potrestat ty, kteří ji neposlouchají, drowové se naučili dbát toho, co říká, a dělat, co přikazují její kněžky.

V drowí společnosti jsou muži podřízeni ženám. Mužský drow může vést hlídku v Temných říších nebo družinu nájezdníků na povrchu, ale zodpovídá se drowce — buď matroně svého domu, nebo jedné z jí zvolených jejích ženských podřízených. I když mužští drowové mohou zastávat téměř jakoukoliv funkci v drowí společnosti, nemohou být knězem ani nemohou vládnout domu.

Záliba v jedu. Mezi drowy se hojně vyskytuje jed vydestilovaný z pavouků a rostlin Temných říší. Hraje důležitou roli v kultuře a politice. Drowí mágové připravují lepkavé toxiny, které uvrhují nepřátele do bezvědomí. Drowí válečníci tímto jedem obalují své čepele a šipky do kuše a těší se na vyslýchání a mučení, které následuje po boji.

Drowí elitní válečník

Drowí elitní válečníci brání své domy a nadřízené před všemi nepřáteli, ačkoliv se specializují na boj s trpaslíky, gnómy a elfy (včetně ostatních drowů). Často podnikají nájezdy na osady na povrchu pod rouškou tmy, před rozedněním loupí ve městech a vrací se do Temných říší s vězni.

Elitní válečníci mohou být muži i ženy.

Drowí Lolthina kněžka

Drowky s krví šlechtického domu jsou od narození formovány a cvičeny, aby se staly kněžkami Lolth. Pavoučí královna neumožňuje drowím mužům, aby zaujali takové pozice.

Takové kněžky vykonávají vůli Pavoučí královny a ve výsledku mají ohromnou moc a vliv v drowí společnosti. Matrony matky, které vládnou drowím domům, jsou nejmocnější kněžky Lolth, ale musí vyvažovat svou oddanost Pavoučí královně s oddaností svým rodinám.

Drowí mág

Privilegovaní drowí muži, kteří postrádají sílu a bojovou zdatnost, aby se vycvičili na válečníky, nemají jiné východisko, než studovat magii. Pro ně je to otázka přežití. Drowky s přirozeným sklonem k mystickým uměním se mohou také stát drowími mágyněmi, i když jsou mnohem méně časté.

Varianta: Drowí magické zbraně a zbroje

Drowové často nosí magické zbroje a magické zbraně, které trvale ztrácí své zlepšující bonusy, když jsou vystaveny slunečnímu světlu 1 hodinu či déle.

Drow, který má na sobě drátěnou košili +1 a v ruce krátký meč +1, má OČ 16 a bonus +1 k hodům na útok a zranění pomocí krátkého meče.

Drowí elitní válečník, který má na sobě okovanou koženou zbroj +2 a v ruce krátký meč +2, má OČ 20 a bonus +2 k hodům na útok a zranění pomocí krátkého meče.

Drowí Lolthina kněžka, která má na sobě šupinovou zbroj +3, má OČ 19.

„Taková zvrhlost. Tak děsivá krutost. Jsou odporným jedem, který zamořuje celé elfí plemeno.“

— Nelar Dobrojeseň, elfí klerik Corellona Laretina

Drow
Střední humanoid (elf), neutrální zlo
Obranné číslo 15 (drátěná košile)
Životy 13 (3k8)
Rychlost 6 sáhů
 • SIL10 (+0)
 • OBR14 (+2)
 • ODL10 (+0)
 • INT11 (+0)
 • MDR11 (+0)
 • CHA12 (+1)
Dovednosti Nenápadnost +4, Vnímání +2
Smysly vidění ve tmě 24 sáhů, pasivní Vnímání 12
Jazyky elfština, temnobecná řeč
Nebezpečnost 1/4 (50 ZK)

Vílí původ. Drow má výhodu k záchranným hodům proti zmámení a magie ho nemůže uspat.

Přirozené sesílání kouzel. Drowova sesílací vlastnost je Charisma (SO záchrany kouzla je 11). Umí přirozeně sesílat následující kouzla, jež od něj nevyžadují surovinové složky:

Libovolně: tančící světla

1/den každé: tma, vílí oheň

Citlivost na sluneční světlo. Když je drow ve slunečním světle, má nevýhodu k hodům na útok a ověřením Moudrosti (Vnímání) opírajícími se o zrak.

Akce

Krátký meč. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 5 (1k6 + 2).

Ruční kuše. Útok na dálku zbraní: +4 k zásahu, dostřel 6/24 sáhů, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 5 (1k6 + 2) a cíl musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 13, jinak se otráví na 1 hodinu. Neuspěje-li cíl v záchranném hodu o 5 či více, je také v bezvědomí, zatímco je otrávený tímto způsobem. Cíl se probudí, utrpí-li zranění, nebo pokud někdo nepoužije akci, aby s ním zatřásl, a tak ho vzbudil.

Drowí elitní válečník
Střední humanoid (elf), neutrální zlo
Obranné číslo 18 (okovaná kožená zbroj, štít)
Životy 71 (11k8 + 22)
Rychlost 6 sáhů
 • SIL13 (+1)
 • OBR18 (+4)
 • ODL14 (+2)
 • INT11 (+0)
 • MDR13 (+1)
 • CHA12 (+1)
Záchranné hody Obr +7, Odl +5, Mdr +4
Dovednosti Nenápadnost +10, Vnímání +4
Smysly vidění ve tmě 24 sáhů, pasivní Vnímání 14
Jazyky elfština, temnobecná řeč
Nebezpečnost 5 (1 800 ZK)

Vílí původ. Drow má výhodu k záchranným hodům proti zmámení a magie ho nemůže uspat.

Přirozené sesílání kouzel. Drowova sesílací vlastnost je Charisma (SO záchrany kouzla je 12). Umí přirozeně sesílat následující kouzla, jež od něj nevyžadují surovinové složky:

Libovolně: tančící světla

1/den každé: levitace (jen na sebe), tma, vílí oheň

Citlivost na sluneční světlo. Když je drow ve slunečním světle, má nevýhodu k hodům na útok a ověřením Moudrosti (Vnímání) opírajícími se o zrak.

Akce

Vícenásobný útok. Drow zaútočí dvakrát krátkým mečem.

Krátký meč. Útok na blízko zbraní: +7 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 7 (1k6 + 4) plus jedové zranění 10 (3k6).

Ruční kuše. Útok na dálku zbraní: +7 k zásahu, dostřel 6/24 sáhů, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 7 (1k6 + 4) a cíl musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 13, jinak se otráví na 1 hodinu. Neuspěje-li cíl v záchranném hodu o 5 či více, je také v bezvědomí, zatímco je otrávený tímto způsobem. Cíl se probudí, utrpí-li zranění, nebo pokud někdo nepoužije akci, aby s ním zatřásl, a tak ho vzbudil.

Reakce

Parírování. Drow si ke svému OČ přičte 3 proti jednomu útoku na blízko, který by ho zasáhl. Aby to drow mohl udělat, musí vidět útočníka a držet zbraň na blízko.

Drowí Lolthina kněžka
Střední humanoid (elf), neutrální zlo
Obranné číslo 16 (šupinová zbroj)
Životy 71 (13k8 + 13)
Rychlost 6 sáhů
 • SIL10 (+0)
 • OBR14 (+2)
 • ODL12 (+1)
 • INT13 (+1)
 • MDR17 (+3)
 • CHA18 (+4)
Záchranné hody Odl +4, Mdr +6, Cha +7
Dovednosti Náboženství +4, Nenápadnost +5, Vhled +6, Vnímání +6
Smysly vidění ve tmě 24 sáhů, pasivní Vnímání 16
Jazyky elfština, temnobecná řeč
Nebezpečnost 8 (3 900 ZK)

Vílí původ. Drowka má výhodu k záchranným hodům proti zmámení a magie ji nemůže uspat.

Přirozené sesílání kouzel. Drowčina přirozená sesílací vlastnost je Charisma (SO záchrany kouzla je 15). Umí přirozeně sesílat následující kouzla, jež od ní nevyžadují surovinové složky:

Libovolně: tančící světla

1/den každé: levitace (jen na sebe), tma, vílí oheň

Sesílání kouzel. Drowka je sesilatelka kouzel 10. úrovně. Její sesílací vlastnost je Moudrost (SO záchrany kouzla je 14, útočná oprava kouzla je +6). Drowka má připravena následující klerická kouzla:

Triky (libovolně): boží dohled, divotvorství, jedovatá sprška, odolání, ušetři umírajícího

 1. úroveň (4 pozice): najdi jed a nemoc, paprsek nemoci, přátelství zvířat, zhoj zranění

 2. úroveň (3 pozice): nižší navrácení, ochrana před jedem, pavučina

 3. úroveň (3 pozice): rozptyl magii, vyvolej zvířata (2 obří pavouky)

 4. úroveň (3 pozice): věštění, volnost

 5. úroveň (2 pozice): hmyzí zhouba, hromadné zhojení zranění

Citlivost na sluneční světlo. Když je drowka ve slunečním světle, má nevýhodu k hodům na útok a ověřením Moudrosti (Vnímání) opírajícími se o zrak.

Akce

Vícenásobný útok. Drowka zaútočí dvakrát bičem.

Bič. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 5 (1k6 + 2) plus jedové zranění 17 (5k6).

Přivolání démona (1/den). Drowka se může pokusit magicky přivolat jochlolu s 30% šancí na úspěch. Pokud pokus selže, drowka utrpí psychické zranění 5 (1k10). Jinak se přivolaný démon objeví na volném místě do 12 sáhů od přivolávače, jedná jako přivolávačův spojenec a nemůže přivolat další démony. Vydrží 10 minut, dokud on sám či jeho přivolávač nezemře, nebo dokud ho přivolávač nezruší jako akci.

Drowí mág
Střední humanoid (elf), neutrální zlo
Obranné číslo 12 (15 s *mágovou zbrojí*)
Životy 45 (10k8)
Rychlost 6 sáhů
 • SIL9 (-1)
 • OBR14 (+2)
 • ODL10 (+0)
 • INT17 (+3)
 • MDR13 (+1)
 • CHA12 (+1)
Dovednosti Klamání +5, Mystika +6, Nenápadnost +5, Vnímání +4
Smysly vidění ve tmě 24 sáhů, pasivní Vnímání 14
Jazyky elfština, temnobecná řeč
Nebezpečnost 7 (2 900 ZK)

Vílí původ. Drow má výhodu k záchranným hodům proti zmámení a magie ho nemůže uspat.

Přirozené sesílání kouzel. Drowova přirozená sesílací vlastnost je Charisma (SO záchrany kouzla je 12). Umí přirozeně sesílat následující kouzla, jež od něj nevyžadují surovinové složky:

Libovolně: tančící světla

1/den každé: levitace (jen na sebe), tma, vílí oheň

Sesílání kouzel. Drow je sesilatel kouzel 10. úrovně. Jeho sesílací vlastnost je Inteligence (SO záchrany kouzla je 14, útočná oprava kouzla je +6). Drow má připravena následující kouzelnická kouzla:

Triky (libovolně): drobná iluze, jedovatá sprška, mágova ruka, mrazivý paprsek

 1. úroveň (4 pozice): čarodějnický blesk, magická střela, mágova zbroj, štít

 2. úroveň (3 pozice): pavučina, mlžný krok, změň svůj tvar

 3. úroveň (3 pozice): blesk, leť

 4. úroveň (3 pozice): Evardova černá chapadla, mocná neviditelnost

 5. úroveň (2 pozice): oblak smrti

Citlivost na sluneční světlo. Když je drow ve slunečním světle, má nevýhodu k hodům na útok a ověřením Moudrosti (Vnímání) opírajícími se o zrak.

Akce

Berla. Útok na blízko zbraní: +2 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Dritvé zranění 2 (1k6 – 1), nebo drtivé zranění 3 (1k8 – 1), pokud k útoku použije dvě ruce, plus jedové zranění 3 (1k6).

Přivolej démona (1/den). Drow magicky přivolá raracha, nebo se může pokusit přivolat stínového démona s 50% šancí na úspěch. Přivolaný démon se objeví na volném místě do 12 sáhů od přivolávače, jedná jako přivolávačův spojenec a nemůže přivolat další démony. Vydrží 10 minut, dokud on sám či jeho přivolávač nezemře, nebo dokud ho přivolávač nezruší jako akci.