Fext

Slovo „fext“ v dávných dobách znamenalo „osoba“, ale dnes se jím označují zlí nemrtví, jenž bývali smrtelníky a které svedla temná touha a velká marnivost. Když smrt zastaví srdce a dech takového tvora, jeho duše zavolá pro odklad démonického pána Orkuse nebo nějakého zlého boha podsvětí: nemrtvost na oplátku za věčnou válku proti živým. Pokud temná síla na volání odpoví, duši je udělena nemrtvost, aby mohla naplňovat její zlovolnou agendu.

Fextové mají vzpomínky a pohnutky svých bývalých živých já. Budou dbát nároku jakékoli temné bytosti, která je přeměnila v nemrtvé. Přísahají uznávat svého nového pána, ale zachovávají si svou nezávislost. Fext se nikdy neunaví a může plnit své cíle urputně a bez rozptylování.

Životožrouti. Fext není ani mrtvý, ani živý. Existuje v přechodném stavu mezi jedním a druhým světem. Jasná jiskra, kterou měl během života, je pryč a nahradila ji touha požírat tuto jiskru ve všem živém. Když fext útočí, tato životní esence září jako doběla rozžhavené uhlíky v jeho tmavých očích a jeho chladný dotyk umí vysát jiskru skrz tělo, oblečení a zbroj.

Stín hrobu. Fextové prchají za dne ze světa, pryč ze slunečního světla, které nesnáší. Stahují se do mohylových hrobů, krypt a hrobek, kde přebývají. Jejich doupata jsou tichá, nehostinná místa, obklopená mrtvými, znatelně zčernalými rostlinami, a ptáci a zvířata se jim vyhýbají.

Humanoidi, které fext zabije, mohou povstat jako zombie pod jeho kontrolou. Někteří fextové, motivovaní hladem po živých duších a stejnou touhou po moci, která je probudila v nemrtvosti, slouží jako úderné jednotky pro zlé vůdce, včetně přízraků. Jako vojáci jsou schopni plánovat, ale dělají to zřídka. Spoléhají se na svůj hlad po ničení, kterým přemohou každého tvora, který se jim postaví do cesty.

Nemrtvá povaha. Fext nepotřebuje dýchat, jist, pít ani spát.

Fext
Střední nemrtvý, neutrální zlo
Obranné číslo 14 (okovaná kožená zbroj)
Životy 45 (6k8 + 18)
Rychlost 6 sáhů
  • SIL15 (+2)
  • OBR14 (+2)
  • ODL16 (+3)
  • INT10 (+0)
  • MDR13 (+1)
  • CHA15 (+2)
Dovednosti Nenápadnost +4, Vnímání +3
Odolání vůči zraněním nekrotická; bodná, drtivá a sečná z nemagických útoků, kromě stříbrných zbraní
Imunity vůči zraněním jedová
Imunity vůči stavům otrávený, únava
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 13
Jazyky jazyky, které znal za života
Nebezpečnost 3 (700 ZK)

Citlivost na sluneční světlo. Když je fext ve slunečním světle, má nevýhodu k hodům na útok a ověřením Moudrosti (Vnímání) opírajícími se o zrak.

Akce

Vícenásobný útok. Fext zaútočí buď dvakrát dlouhým mečem, nebo dvakrát dlouhým lukem. Místo jednoho útoku dlouhým mečem může použít Vysátí života.

Vysátí života. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Nekrotické zranění 5 (1k6 + 2). Cíl musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 13, jinak se jeho maximum životů sníží o množství rovné utrpěnému zranění. Toto snížení trvá, dokud si cíl důkladně neodpočine. Sníží-li tento účinek maximum životů cíle na 0, cíl zemře.

Humanoid zabitý tímto útokem povstane za 24 hodin jako zombie pod fextovou kontrolou, dokud humanoida někdo neobživí nebo jeho tělo nezničí. Fext může mít najednou maximálně dvanáct zombií pod svou kontrolou.

Dlouhý meč. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 6 (1k8 + 2), nebo sečné zranění 7 (1k10 + 2), pokud se použije dvěma rukama.

Dlouhý luk. Útok na dálku zbraní: +4 k zásahu, dostřel 30/120 sáhů, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 6 (1k8 + 2).