Azer

„Dejte mi sto azerských otroků a vybuduji říši, před kterou se budou třást i bohové.“

— Arakses al-Saqar, ifrítí paša

Azeři jsou doma ve Sféře ohnivého živlu. Jsou mistrní řemeslníci a horníci a zapřísáhlí nepřátelé ifrítů. Azer svým vzhledem a způsoby připomíná trpaslíka, ale to je jen zdání. Pod jeho kovově vypadající kůží jde o bytost ohně, která se navenek projevuje svými ohnivými vlasy a vousy.

Vyrobení, ne narození. Azeři se nerozmnožují. Každý z nich je vyroben z bronzu jiného azera a je naplněn částí výrobcova vnitřního ohně. Podoba každého azera je opatřena jedinečnými rysy. Tento výrobní proces omezuje růst azeří populace a je hlavním důvodem, že tito tvorové zůstávají vzácní.

Sopeční obyvatelé. Azeři sídlí v království na hranici mezi Sférou zemního živlu a Sférou ohnivého živlu — v horském a sopečném pásmu, jehož vrcholy se zvedají jako sled pevností. Pod vrcholy hor, pod sopečnými kaldery a mezi lávovými jezery těží ze země lesklé kovy a třpytivé drahokamy. Azeří oddíly hlídkují v chodbách a tunelech jejich říše a odráží salamandří nájezdníky, jejichž ifrítí páni nařizují údery proti azeřímu království.

Nepřátelé ifrítů. Kdysi dávno byli ifríti a azeři spojenci. Azeři pomohli vytvořit Mosazné město. Propracovali tento domov ifrítů do jednoho z nejúžasnějších míst, jaké kdy byla stvořena. Když dokončili svou práci, ifríti je zradili a neúspěšně se pokusili azery zotročit, aby ochránili tajemství velkoměsta. Navzdory občasným nájezdům a šarvátkám se ale obě strany dosud zdrželi totálního konfliktu. Azeři se domnívají, že pouze hrozba toho, že by mohli odhalit tajné cesty do Mosazného města, udržuje ifríty v šachu.

Mistři kovů a drahokamů. Azeři jsou mistrní řemeslníci a z drahokamů a vzácných kovů nalezených v sopečné lokalitě vytváří nádherné práce. Hodnoty takových pokladů si cení nade všechny ostatní věci a občas vysílají družiny napříč sférami, aby vyhledaly vzácné kovy a drahokamy.

Když jsou azeři magicky povoláni do Materiální sféry, jde typicky o pomoc s výrobou propracovaného kouzelného předmětu či umělecké práce, neboť se říká, že jejich dovednost v takovém řemesle nemá obdoby.

Živý oheň. Azer nepotřebuje jíst, pít ani spát.

Azer
Střední elementál, zákonně neutrální
Obranné číslo 17 (přirozená zbroj, štít)
Životy 39 (6k8 + 12)
Rychlost 6 sáhů
  • SIL17 (+3)
  • OBR12 (+1)
  • ODL15 (+2)
  • INT12 (+1)
  • MDR13 (+1)
  • CHA10 (+0)
Záchranné hody Odl +4
Imunity vůči zraněním jedová, ohnivá
Imunity vůči stavům otrávený
Smysly pasivní Vnímání 11
Jazyky ignanština
Nebezpečnost 2 (450 ZK)

Žhavé tělo. Tvor, který se dotkne azera nebo ho zasáhne útokem na blízko ze vzdálenosti do 1 sáhu, utrpí ohnivé zranění 5 (1k10).

Žhavé zbraně. Když azer zasáhne kovovou zbraní na blízko, způsobí dodatečné ohnivé zranění 3 (1k6) (započítáno v útoku).

Svícení. Azer osvítí jasným světlem okruh o poloměru 2 sáhy a slabým světlem další 2 sáhy.

Akce

Válečné kladivo. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Dritvé zranění 7 (1k8 + 3), nebo drtivé zranění 8 (1k10 + 3), pokud k útoku na blízko použije dvě ruce, plus ohnivé zranění 3 (1k6).