Jednorožec

Jednorožci přebývají v začarovaných lesích. Jednorožec není příbuzný koně, jehož připomíná. Je to nebeský tvor, který putuje lesními říšemi, a jeho bílá barva září jako hvězdný svit.

Čelo jednorožce se honosí jedním spirálovitým rohem ze slonoviny, jehož magický dotyk umí vyléčit nemoci a zranění. Jeho uši rozumí slovům a šepotu tvorů v jeho okolí a sám ovládá jazyky elfů a lesního národa. Jednorožci dovolují dobrosrdečným tvorům, aby vešli do jejich lesů a nalovili či nasbírali si jídlo, ale zlo drží neustále na uzdě. Zkažení tvorové zřídkakdy odchází z jednorožcova území živí.

Božští strážci. Dobrá božstva umístila jednorožce do Materiální sféry, aby odvraceli zlo a uchovávali a chránili posvátná místa. Většina jednorožců chrání ohraničenou říši, například začarovaný hvozd. Bohové někdy ale vysílají jednorožce, aby střežil posvátné artefakty, nebo chránil konkrétní tvory. Když síly temnoty udeří proti jedinci, kterého si bohové přejí ochránit, mohou tohoto jedince poslat do jednorožcova lesa, kde jsou zlí tvorové v ohrožení.

Jednorožci nejčastěji slouží božstvům lesů a hvozdů, včetně bohů laskavých víl. I když všichni jednorožci mají přirozenou léčivou schopnost, někteří slouží bohům více: konají zázraky, které jsou normálně vyhrazeny pro velekněze.

Lesní páni. Jednorožcův les je nebeská říše, v níž jednorožcově pozornosti neunikne nic z toho, co se vyskytuje pod sluncem zalitými listy. Jednorožec slyší každý nezněle zazpívaný nápěvek elfů, kteří bydlí v korunách stromů. Vnímá každou housenku, která si přede svůj zámotek, každý list a větev, na něž si pestrý motýl položil svá unavená křídla.

Jednorožcovým lesem prostupuje pocit klidu. Tvorové na jeho území vypadají docela krotce, od vlků a lišek po ptáky, veverky a drobný hmyz. Diblíci, poletuchy, satyři, dryády a ostatní obvykle prchavé víly věrně slouží jednorožci, když bydlí v jeho lese. Pod ochranou jednorožce se tvorové cítí bezpečně před hrozbou pronikající civilizace a pozvolna se rozpínajícího zla.

Jednorožec se neustále toulá svým územím a pohybuje se tak opatrně, aby nerušil ostatní obyvatele. Tvor může letmo zahlédnout procházejícího jednorožce, ale poté už nevidí nic než divoký les.

Posvátné rohy. Roh jednorožce je ohniskem jeho moci, střípek božské magie tepaný v spirálovité slonovině. Hůlky z rohu jednorožce vedou mocnou magii, zatímco zbraně z rohu jednorožce útočí s božskou silou. Kouzelníci mohou zpracovat drcený roh jednorožce do mocných lektvarů a svitkových inkoustů, nebo ho použít jako složku do tajemných rituálů. Ale každý tvor, který se jakkoliv — byť sebeméně — podílí na zabití jednorožce, se nejspíš stane cílem božské odplaty.

Požehnaná jezdecká zvířata. Když hrozí, že temnota a zlo zaplaví smrtelný svět, bohové se občas rozhodnou dát dohromady jednorožce a šampiona. Paladin jedoucí na jednorožci je znamením přímého zásahu bohů do záležitostí smrtelné říše. Je to svaté spojenectví utvořené k setnutí hlav démonů a vypuzení ďáblů zpět do Devíti pekel.

Dokud trvá doba nesnází, jednorožec setrvává po boku šampiona a jasným svitem svého rohu zahání noc. Avšak pokud šampion bohů upadne v jejich nemilost, nebo se odvrátí od konání dobra, jednorožec odejde a už nikdy se nevrátí.

Jednorožcovo doupě

Jednorožcovo doupě může být prastará zřícenina porostlá vínem, zamlžená mýtina obklopená mohutnými duby, vrchol kopce pokrytý květinami a motýly, nebo nějaké jiné poklidné zalesněné místo.

Regionální účinky

Jednorožcovo území, přeměněné jeho nebeskou přítomností, může obsahovat jeden či více z následujících magických účinků:

  • Nekryté plameny nemagické povahy se uhasí na jednorožcově území. Pochodně a táborové ohně se odmítají zapálit, ale uzavřené lucerny nejsou ovlivněny.
  • Tvorové, kteří jsou na jednorožcově území doma, se snadněji skrývají; mají výhodu k všem hodům na ověření Obratnosti (Nenápadnosti) pro skrytí.
  • Když tvor s dobrým přesvědčením sešle kouzlo nebo použije magický účinek, aby obnovil životy jinému tvorovi s dobrým přesvědčením, cíl si obnoví maximální možný počet životů daného kouzla či účinku.
  • Kletby, které působí na jakéhokoli tvora s dobrým přesvědčením, se potlačí.

Pokud jednorožec umře, tyto účinky okamžitě pominou.

Jednorožec
Velký nebešťan, zákonné dobro
Obranné číslo 12
Životy 67 (9k10 + 18)
Rychlost 10 sáhů
  • SIL18 (+4)
  • OBR14 (+2)
  • ODL15 (+2)
  • INT11 (+0)
  • MDR17 (+3)
  • CHA16 (+3)
Imunity vůči zraněním jedová
Imunity vůči stavům otrávený, paralyzovaný, zmámený
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 13
Jazyky elfština, nebesština, sylvánština, telepatie 12 sáhů
Nebezpečnost 5 (1 800 ZK)

Zteč. Pokud se jednorožec pohne aspoň o 4 sáhy přímo k cíli a pak ho ve stejném tahu zasáhne rohem, cíl utrpí dodatečné bodné zranění 9 (2k8). Je-li cílem tvor, musí uspět v záchranném hodu na Sílu se SO 15, jinak je sražen k zemi.

Přirozené sesílání kouzel. Jednorožcova přirozená sesílací vlastnost je Charisma (SO záchrany kouzla je 14). Umí přirozeně sesílat následující kouzla, jež od něj nevyžadují žádné složky:

Libovolně: druidovství, najdi zlo a dobro, projdi beze stop

1/den každé: rozptyl zlo a dobro, uklidni emoce, zapletení

Magické odolání. Jednorožec má výhodu k záchranným hodům proti kouzlům a ostatním magickým účinkům.

Magické zbraně. Jednorožcovy útoky zbraní jsou magické.

Akce

Vícenásobný útok. Jednorožec zaútočí dvakrát: jednou kopyty a jednou rohem.

Kopyta. Útok na blízko zbraní: +7 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 11 (2k6 + 4).

Roh. Útok na blízko zbraní: +7 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 8 (1k8 + 4).

Léčivý dotyk (3/den). Jednorožec se dotkne jiného tvora svým rohem. Cíl si magicky obnoví 11 (2k8 + 2) životů. Navíc dotyk uzdravuje všechny nemoci a neutralizuje všechny jedy působící na cíl.

Teleport (1/den). Jednorožec magicky teleportuje sebe a až tři tvory, kteří s tím souhlasí a které vidí do 1 sáhu od sebe, spolu s jejich vybavením, které drží či mají na sobě, na místo, které jednorožec zná a je maximálně 1 míli daleko.

Legendární akce

Jednorožec může provést 3 legendární akce, přičemž si vybírá z níže uvedených možností. Najednou je možné použít jen jednu legendární akci a pouze na konci tahu jiného tvora. Jednorožec si obnoví utracené legendární akce na začátku svého tahu.

Kopyta. Jednorožec zaútočí jednou kopyty.

Třpytivý štít (stojí 2 akce). Jednorožec vytvoří třpytivé, magické pole kolem sebe nebo jiného tvora, kterého vidí do 12 sáhů od sebe. Cíl získá bonus +2 k OČ do konce jednorožcova příštího tahu.

Uzdrav se (stojí 3 akce). Jednorožec si magicky obnoví 11 (2k8 + 2) životů.