Golemové

Golemové jsou vyrobeni z obyčejných materiálů — hlíny, kamene, masa a kostí, nebo železa — ale představují ohromnou sílu a odolnost. Golem nemá žádné ambice, nepotřebuje potravu, necítí bolest a nemá výčitky. Golem je nezastavitelný moloch, který existuje jen kvůli plnění příkazů svého tvůrce, a brání nebo útočí dle tvůrcových požadavků.

Pro tvorbu golema je potřeba manuál golemů (viz Průvodce Pána jeskyně). Zevrubné ilustrace a instrukce v manuálu podrobně popisují proces tvorby golema konkrétního typu.

Živelné duše v materiální formě. Tvorba golema začíná stavbou jeho těla, což vyžaduje velkou zdatnost v řemesle řezbářství, kamenictví, železářství, nebo chirurgii. Někdy je golemův tvůrce mistrem daného umění, ale často se ten, kdo chce golema, musí obrátit na řemeslného mistra, aby odvedl danou práci.

Po vyrobení těla z hlíny, kamene, masa, nebo železa ho golemův tvůrce naplní duší ze Sféry zemního živlu. Tato jiskřička života nemá žádnou paměť, osobnost ani minulost. Je to jen popud k pohybu a poslušnosti. Tento proces svazuje duši s umělým tělem a podrobuje ji vůli golemova tvůrce.

Nestárnoucí strážci. Golemové mohou strážit posvátná místa, hrobky a pokladnice ještě dlouho po smrti jejich tvůrců. Provádí stanovené činnosti po celou věčnost, zatímco zahazují fyzické zranění a ignorují všechna kouzla, až na ty nejsilnější.

Golem se dá vytvořit se zvláštním amuletem nebo předmětem, který umožňuje jeho držiteli golema ovládat. Golemové, jejichž tvůrci jsou dávno mrtví, se tak dají využít, aby sloužili novému pánovi.

Slepá poslušnost. Když je po ruce golemův tvůrce nebo majitel, který mu rozkazuje, golem pracuje bezchybně. Je-li golem zanechán bez instrukcí, nebo je nezpůsobilý, dál vykonává poslední rozkazy, jak nejlépe umí. Když nemůže plnit své rozkazy, může reagovat násilně — nebo stát a nic nedělat. Golem, kterému byly uděleny protichůdné rozkazy, někdy přechází mezi nimi.

Golem nemůže myslet ani jednat sám za sebe. I když perfektně rozumí rozkazům, jazyk umí používat jen pro jejich porozumění a nedá se přesvědčit ani obalamutit slovy.

Povaha výtvoru. Golem nepotřebuje dýchat, jíst, pít ani spát.

Hliněný golem

Tento rozměrný, z hlíny uplácaný golem, je o hlavu a ramena vyšší než většina tvorů lidské velikosti. Má lidský tvar, ale jeho proporce jsou mimo.

Hlinění golemové jsou často božsky obdařeni smyslem od silně věřících kněží. Avšak hlína je slabá nádoba pro životní sílu. Je-li golem poškozen, živelná duše, která je s ním svázaná, se může uvolnit. Takový golem propadne amoku a rozbíjí vše kolem sebe, dokud není zničen, nebo zcela opraven.

Masný golem

Masný golem je ošklivá směs humanoidních částí těla sešitých a sešroubovaných do svalnatého bijce plného hrozivé síly. Jeho mozek je schopen jednoduše uvažovat, i když jeho myšlenky mají omezenou intelektuální náročnost jako u malého dítěte. Golemova svalová tkáň reaguje rychlostí blesku, což mu dává vitalitu a sílu. Jeho kůži chrání mocná očarování, která odráží kouzla a všechny zbraně, kromě těch nejmocnějších.

Masný golem má strnulou, kymácivou chůzi, jako by neovládal zcela svoje tělo. Jeho mrtvé tělo není ideální nádobou pro živelnou duši, která někdy nesouvislým vytím ventiluje své pobouření. Pokud se duše vymaní z tvůrcovy vůle, golem se změní v berserkra, dokud se neuklidní, či dokud není zničena jeho tělesná schránka, nebo dokud golem není zcela vyléčen.

Kamenný golem

Kamenní golemové vykazují velkou rozmanitost tvarů a podob. Jsou vytesaní z kamene tak, aby vypadali jako vysoké, působivé sochy. I když většina z nich má humanoidní rysy, dají se vytesat v jakékoliv podobě, kterou si sochař umí představit. Prastaří kamenní golemové, kteří se nachází v zapečetěných hrobkách nebo po stranách bran ztracených měst, mají občas podoby obřích zvířat.

Kamenní golemové jsou, podobě jako ostatní golemové, téměř neprostupní vůči kouzlům a obyčejným zbraním. Tvorové, kteří bojují s kamenným golemem, mohou cítit odliv a příliv času, který se kolem nich zpomaluje, skoro jako by byli sami vyrobeni z kamene.

Železný golem

Železný golem, nejmocnější z golemů, je masivní, ohromný obr vytepaný z těžkého kovu. Tvar železného golema se dá udělat v jakékoliv podobě, i když většina je vyrobena tak, aby vypadali jako obří zbroj. Golemova pěst umí rozdrtit tvora jediným úderem a jeho řinčící kroky otřásají zemí pod jeho nohama. Železní golemové nosí enormní čepele k prodloužení svého dosahu a všichni umí chrlit oblaka smrtícího jedu.

Tělo železného golema se taví se vzácnými výražky a příměsi. I když ostatní golemové mají slabiny dané jejich materiály či silou živelné duše v nich svázané, železní golemové jsou navrženi tak, aby byli téměř nepoškoditelní. Jejich železná těla vězní duše, které je pohání, a jsou citliví pouze na zbraně napuštěné magií nebo silou adamantinu.

„Čím je jeho fyzická podoba tužší, tím je méně pravděpodobné, že golem ztratí svou cílevědomost. Ti hlinění mohou být trochu začarovaní.“

— varovná slova z Manuálu hliněných golemů

Hliněný golem
Velký výtvor, bez přesvědčení
Obranné číslo 14 (přirozená zbroj)
Životy 133 (14k10 + 56)
Rychlost 4 sáhy
 • SIL20 (+5)
 • OBR9 (-1)
 • ODL18 (+4)
 • INT3 (-4)
 • MDR8 (-1)
 • CHA1 (-5)
Imunity vůči zraněním jedová, kyselinová, psychická; bodná, drtivá a sečná z nemagických útoků, kromě adamantinových zbraní
Imunity vůči stavům otrávený, paralyzovaný, únava, vystrašený, zkamenělý, zmámený
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 9
Jazyky rozumí jazykům svého tvůrce, ale neumí mluvit
Nebezpečnost 9 (5 000 ZK)

Pohlcování kyseliny. Kdykoliv má golem utrpět kyselinové zranění, neutrpí žádné zranění, a místo toho si obnoví počet životů rovný utrpěnému kyselinovému zranění.

Berserkr. Kdykoliv golem začne svůj tah s 60 či méně životy, hoď k6. Padne-li 6, golem se změní v berserkra. V každém svém tahu jako berserkr golem zaútočí na nejbližšího tvora, kterého vidí. Není-li dostatečně blízko žádný tvor, ke kterému by se golem mohl pohnout a zaútočit na něj, tak golem zaútočí na předmět, přičemž dává přednost předmětu, který je menší než on. Jakmile se golem změní v berserkra, zůstane v něm, dokud není zničen, nebo dokud si neobnoví všechny životy.

Neměnná podoba. Golem je imunní vůči jakémukoli kouzlu či účinku, který by změnil jeho podobu.

Magické odolání. Golem má výhodu k záchranným hodům proti kouzlům a ostatním magickým účinkům.

Magické zbraně. Golemovy útoky zbraní jsou magické.

Akce

Vícenásobný útok. Golem zaútočí dvakrát bouchnutím.

Bouchnutí. Útok na blízko zbraní: +8 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 16 (2k10 + 5). Je-li cílem tvor, musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 15, jinak se jeho maximum životů sníží o množství rovné utrpěnému zranění. Pokud tento útok sníží maximum životů cíle na 0, cíl zemře. Snížení trvá, dokud se neodstraní kouzlem mocné navrácení nebo jinou magií.

Rychlost (obnovení 5 – 6). Do konce svého příštího tahu golem magicky získá bonus +2 k OČ, má výhodu k záchranným hodům na Obratnost a může zaútočit bouchnutím jako bonusovou akci.

„Dva z mých hrobařů byli včera chyceni a pověšeni. Ti další mají pochopitelně strach, aby je nepotkal podobný osud, ale nepřipustím, aby jejich obavy zastavily můj postup. Potřebuji čerstvá těla a pokud je ta trdla neumí pro mě obstarat, použiji místo toho ta jejich.“

— z deníku nekromanta Evangeliza Lavaina

Masný golem
Střední výtvor, neutrální
Obranné číslo 9
Životy 93 (11k8 + 44)
Rychlost 4 sáhy
 • SIL19 (+4)
 • OBR9 (-1)
 • ODL18 (+4)
 • INT8 (-2)
 • MDR10 (+0)
 • CHA5 (-3)
Imunity vůči zraněním blesková, jedová; bodná, drtivá a sečná z nemagických útoků, kromě adamantinových zbraní
Imunity vůči stavům otrávený, paralyzovaný, únava, vystrašený, zkamenělý, zmámený
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 10
Jazyky rozumí jazykům svého tvůrce, ale neumí mluvit
Nebezpečnost 5 (1 800 ZK)

Berserkr. Kdykoliv golem začne svůj tah s 40 či méně životy, hoď k6. Padne-li 6, golem se změní v berserkra. V každém svém tahu jako berserkr golem zaútočí na nejbližšího tvora, kterého vidí. Není-li dostatečně blízko žádný tvor, ke kterému by se golem mohl pohnout a zaútočit na něj, tak golem zaútočí na předmět, přičemž dává přednost předmětu, který je menší než on. Jakmile se golem změní v berserkra, zůstane v něm, dokud není zničen, nebo dokud si neobnoví všechny životy.

Je-li do 12 sáhů od golema-berserkra jeho tvůrce, může se ho pokusit zklidnit tím, že na něj rozhodně a přesvědčivě promluví. Golem musí slyšet svého tvůrce, který si pomocí své akce hodí na ověření Charismatu (Přesvědčování) se SO 15. Pokud v ověření uspěje, golem se uklidní a přestane být berserkrem. Pokud utrpí zranění, když má stále 40 či méně životů, může se znovu změnit v berserkra.

Averze vůči ohni. Utrpí-li golem ohnivé zranění, má nevýhodu k hodům na útok a ověřením vlastnosti do konce svého příštího tahu.

Neměnná podoba. Golem je imunní vůči jakémukoli kouzlu či účinku, který by změnil jeho podobu.

Pohlcování blesků. Kdykoliv má golem utrpět bleskové zranění, neutrpí žádné zranění, a místo toho si obnoví počet životů rovný utrpěnému bleskovému zranění.

Magické odolání. Golem má výhodu k záchranným hodům proti kouzlům a ostatním magickým účinkům.

Magické zbraně. Golemovy útoky zbraní jsou magické.

Akce

Vícenásobný útok. Golem zaútočí dvakrát bouchnutím.

Bouchnutí. Útok na blízko zbraní: +7 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 13 (2k8 + 4)

Kamenný golem
Velký výtvor, bez přesvědčení
Obranné číslo 17 (přirozená zbroj)
Životy 178 (17k10 + 85)
Rychlost 6 sáhů
 • SIL22 (+6)
 • OBR9 (-1)
 • ODL20 (+5)
 • INT3 (-4)
 • MDR11 (+0)
 • CHA1 (-5)
Imunity vůči zraněním jedová, psychická; bodná, drtivá a sečná z nemagických útoků, kromě adamantinových zbraní
Imunity vůči stavům otrávený, paralyzovaný, únava, vystrašený, zkamenělý, zmámený
Smysly vidění ve tmě 24 sáhů, pasivní Vnímání 10
Jazyky rozumí jazykům svého tvůrce, ale neumí mluvit
Nebezpečnost 10 (5 900 ZK)

Neměnná podoba. Golem je imunní vůči jakémukoli kouzlu či účinku, který by změnil jeho podobu.

Magické odolání. Golem má výhodu k záchranným hodům proti kouzlům a ostatním magickým účinkům.

Magické zbraně. Golemovy útoky zbraní jsou magické.

Akce

Vícenásobný útok. Golem zaútočí dvakrát bouchnutím.

Bouchnutí. Útok na blízko zbraní: +10 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 19 (3k8 + 6).

Zpomalení (obnovení 5 – 6). Golem zacílí jednoho nebo více tvorů, které vidí do 2 sáhů od něj. Každý cíl si musí hodit záchranný hod na Moudrost se SO 17 proti této magii. Když cíl neuspěje, nemůže používat reakce, jeho rychlost klesne na polovinu a ve svém tahu nemůže provést víc než jeden útok. Navíc cíl může ve svém tahu provést buď akci, nebo bonusovou akci, ne obojí. Tyto účinky trvají 1 minutu. Cíl může zopakovat záchranný hod na konci každého svého tahu a při úspěchu pro něj účinek skončí.

„Za neotevřitelnými dveřmi ležel sál, jenž končil vysokým kamenným trůnem, na němž seděla železná socha, která byla vyšší a širší než dva muži. V jedné ruce svírala železný meč, v druhé péřový bič. Pak jsme se měli otočit.“

— arcimág Mordenkainen, zaznamenávající činy jejich družiny v jeskyních pod Maurovým hradem

Železný golem
Velký výtvor, bez přesvědčení
Obranné číslo 20 (přirozená zbroj)
Životy 210 (20k10 + 100)
Rychlost 6 sáhů
 • SIL24 (+7)
 • OBR9 (-1)
 • ODL20 (+5)
 • INT3 (-4)
 • MDR11 (+0)
 • CHA1 (-5)
Imunity vůči zraněním jedová, ohnivé, psychická; bodná, drtivá a sečná z nemagických útoků, kromě adamantinových zbraní
Imunity vůči stavům otrávený, paralyzovaný, únava, vystrašený, zkamenělý, zmámený
Smysly vidění ve tmě 24 sáhů, pasivní Vnímání 10
Jazyky rozumí jazykům svého tvůrce, ale neumí mluvit
Nebezpečnost 16 (15 000 ZK)

Pohlcování ohně. Kdykoliv má golem utrpět ohnivé zranění, neutrpí žádné zranění, a místo toho si obnoví počet životů rovný utrpěnému ohnivému zranění.

Neměnná podoba. Golem je imunní vůči jakémukoli kouzlu či účinku, který by změnil jeho podobu.

Magické odolání. Golem má výhodu k záchranným hodům proti kouzlům a ostatním magickým účinkům.

Magické zbraně. Golemovy útoky zbraní jsou magické.

Akce

Vícenásobný útok. Golem zaútočí dvakrát na blízko.

Bouchnutí. Útok na blízko zbraní: +13 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 20 (3k8 + 7).

Meč. Útok na blízko zbraní: +13 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 23 (3k10 + 7).

Jedovatý dech (obnovení 6). Golem vydechne jedovatý plyn v kuželu 3 sáhy. Každý tvor v oblasti si musí hodit záchranný hod na Odolnost se SO 19. Když tvor neuspěje, utrpí jedové zranění 45 (10k8), nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu.