Mimik

Mimici jsou tvaroměňaví predátoři, kteří na sebe umí brát podoby neživých předmětů, díky čemuž číhají na tvory, aby jim přivodili zkázu. V jeskyních na sebe tito mazaní tvorové berou zpravidla podobu dveří či truhly. Zjistili, že takové podoby přitahují stálý proud kořistí.

Napodobující predátoři. Mimici umí měnit svou vnější texturu, aby připomínala dřevo, kámen a jiné základní materiály, a naučili se napodobovat vzhled předmětů, se kterými ostatní tvorové nejspíš přijdou do kontaktu. Mimik ve své změněné podobě je téměř k nerozeznání, dokud se nepřimotá do jeho dosahu potenciální kořist, načež nestvůra vypustí své panožky a zaútočí.

Když mimik změní svůj tvar, vyloučí lepidlo, které mu pomáhá uchopit kořist a zbraně, kterých se dotkne. Lepidlo se absorbuje, když mimik zaujme svou amorfní podobu a částečně ho používá ke svému pohybu.

Mazaní lovci. Mimici žijí a loví sami, ačkoliv sem tam sdílí svou potravní základnu s jinými tvory. I když většina mimiků má jen predátorskou inteligenci, u vzácné hrstky z nich se vyvinula větší chytrost a schopnost vést jednoduché rozhovory v obecné řeči nebo temnobecné řeči. Takoví mimici mohou dovolit bezpečný průchod svým územím, nebo poskytnout užitečnou informaci výměnou za jídlo.

„Někdy je truhla prostě truhla, ale nesázej na to.“

— 3. pravidlo přežití v jeskyni Mystika X

Mimik
Střední obluda (tvaroměnec), neutrální
Obranné číslo 12 (přirozená zbroj)
Životy 58 (9k8 + 18)
Rychlost 3 sáhy
  • SIL17 (+3)
  • OBR12 (+1)
  • ODL15 (+2)
  • INT5 (-3)
  • MDR13 (+1)
  • CHA8 (-1)
Dovednosti Nenápadnost +5
Imunity vůči zraněním kyselinová
Imunity vůči stavům ležící
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 11
Jazyky
Nebezpečnost 2 (450 ZK)

Tvaroměnec. Mimik se může pomocí své akce proměnit v předmět, nebo zpět do své skutečné, amorfní podoby. Jeho statistiky jsou v každé podobě stejné. Vybavení, které drží nebo nese, se nepřemění. Pokud zemře, navrátí se do své skutečné podoby.

Přilnavý (jen v podobě předmětu). Mimik přilne k čemukoliv, čeho se dotkne. Obrovský či menší tvor, který přilne k mimikovi, je jím také uchvácený (SO úniku je 13). Ověření vlastností pro únik z tohoto uchvácení mají nevýhodu.

Falešný vzhled (jen v podobě předmětu). Dokud mimik zůstává nehybný, je k nerozeznání od normálního předmětu.

Zápasník. Mimik má výhodu k hodům na útok proti jakémukoliv tvorovi, kterého uchvacuje.

Akce

Panožka. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 7 (1k8 + 3). Je-li mimik v podobě předmětu, cíl je podroben jeho rysu Přilnavý.

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 7 (1k8 + 3) plus kyselinové zranění 4 (1k8).