Gorgon

Málokdo z těch, kdo se střetli s gorgonem, přežil, aby o něm vyprávěl. Jeho tělo je pokryto železnými pláty a jeho nozdry vyfukují zelené výpary.

Hrůzostrašná stavba. Gorgonovy železné pláty se různí od ocelově černých po leskle stříbrné, ale tato přirozená zbroj mu nijak nebrání v pohybu a pohyblivosti. Zbroj promazávají jeho tělní oleje. Nemocný nebo nečinný gorgon rezaví a narůstají na něm houby či prašivina. Když se rezavý gorgon pohybuje, jeho pláty skřípou, jak se o sebe dřou.

Obludný predátor. Když gorgon spatří potenciální kořist, vyrazí s šeredným rykem kovu na kov. Když gorgon zasáhne, udeří do nepřítele, povalí ho a pak ho svými krutými kopyty rozdupe. Když čelí několika nepřátelům, vydechne své smrtící výpary, jimiž tvory zkamení. Když mu vyhládne, rozbije svou zkamenělou kořist na suť a pomocí svých silných zubů rozemele kámen na prach, který mu poskytuje výživu. Propletená síť vydusaných stop a rozštípaných stromů, jež obklopují gorgonovo doupě, je posypaná nedojedenými kousky jeho rozdrcených nepřátel.

Gorgon
Velká obluda, bez přesvědčení
Obranné číslo 19 (přirozená zbroj)
Životy 114 (12k10 + 48)
Rychlost 8 sáhů
  • SIL20 (+5)
  • OBR11 (+0)
  • ODL18 (+4)
  • INT2 (-4)
  • MDR12 (+1)
  • CHA7 (-2)
Dovednosti Vnímání +4
Imunity vůči stavům otrávený
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 14
Jazyky
Nebezpečnost 5 (1 800 ZK)

Zadupávací zteč. Pohne-li se gorgon aspoň 4 sáhy přímo k cíli a pak ho zasáhne trknutím ve stejném tahu, cíl musí uspět v záchranném hodu na Sílu se SO 16, jinak je sražen k zemi. Je-li cíl sražen k zemi, gorgon na něj může jednou zaútočit kopyty jako bonusovou akci.

Akce

Trknutí. Útok na blízko zbraní: +8 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 18 (2k12 + 5).

Kopyta. Útok na blízko zbraní: +8 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 16 (2k10 + 5).

Zkameňující dech (obnovení 5 – 6). Gorgon vydechne zkameňující plyn v kuželu 6 sáhů. Každý tvor v této oblasti musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 13. Když cíl neuspěje, začne kamenět a je zadržený. Zadržený cíl musí záchranný hod zopakovat na konci svého příštího tahu. Při úspěchu účinek pro cíl skončí. Když cíl neuspěje, zkamení, dokud není osvobozen pomocí kouzla mocné navrácení nebo jiné magie.