Rytíř smrti

Když zemře paladin, který upadl v nemilost a neusiloval o smíření, temné síly mohou přeměnit dříve smrtelného rytíře na nenávistného nemrtvého tvora. Rytíř smrti je kosterní válečník oděný v hrůzostrašné plátové zbroji. Zpod přilby je vidět rytířova lebka se zlovolnými žhnoucími světly v jeho očních důlcích.

Tajemná moc. Rytíř smrti si uchovává schopnost sesílat božská kouzla. Ale žádný rytíř smrti nemůže použít svou magii k léčení. Rytíř smrti také přitahuje a rozkazuje nižším nemrtvým, i když rytíři smrti, kteří slouží mocným běsům, mohou mít místo toho běsovské stoupence. Rytíři smrti často používají kostlivce válečných koňů a noční můry jako jezdecká zvířata.

Nesmrtelní až do splacení. Rytíř smrti může znovu povstat, dokonce i když byl zničen. Jen tehdy, když si odpyká svůj zlovolný život nebo nalezne vykoupení, může konečně opustit svůj očistec a skutečně zemřít.

Nemrtvá povaha. Rytíř smrti nepotřebuje dýchat, jíst, pít ani spát.

Pán Sot

Pán Sot započal svůj pád v nemilost hrdinským činem, když zachránil elfku jménem Izolda před zlobrem. Sot a Izolda se zamilovali, ale Sot už byl ženatý. Zbavil se své ženy a byl obviněn z vraždy, ale uprchl s Izoldou. Když byl jeho hrad obležen, modlil se za pomoc a bylo mu řečeno, že musí odčinit své hříchy splněním úkolu. Ale narůstající strach o Izoldinu věrnost způsobil, že se svého úkolu vzdal. Protože jeho mise nebyla splněna, zemi zachvátila velká potopa. Když se Izoldě narodil syn, Sot odmítl věřit, že dítě je jeho a oba zabil. Vše spálil oheň, který zachvátil hrad, ale Sot nenašel po smrti odpočinek a stal se rytířem smrti.

Rytíř smrti
Střední nemrtvý, chaotické zlo
Obranné číslo 20 (plátová zbroj, štít)
Životy 180 (19k8 + 95)
Rychlost 6 sáhů
 • SIL20 (+5)
 • OBR11 (+0)
 • ODL20 (+5)
 • INT12 (+1)
 • MDR16 (+3)
 • CHA18 (+4)
Záchranné hody Obr +6, Mdr +9, Cha +10
Imunity vůči zraněním jedová, nekrotická
Imunity vůči stavům otrávený, únava, vystrašený
Smysly vidění ve tmě 24 sáhů, pasivní Vnímání 13
Jazyky démonština, obecná řeč
Nebezpečnost 17 (18 000 ZK)

Magické odolání. Rytíř smrti má výhodu k záchranným hodům proti kouzlům a ostatním magickým účinkům.

Nemrtvý maršál. Pokud rytíř smrti není neschopný, má spolu s nemrtvými tvory dle své volby do 12 sáhů od něj výhodu k záchranným hodům proti schopnostem, které odvrací nemrtvé.

Sesílání kouzel. Rytíř smrti je sesilatel kouzel 19. úrovně. Jeho sesílací vlastnost je Charisma (SO záchrany kouzla je 18, útočná oprava kouzla je +10). Má připravena následující paladinská kouzla:

 1. úroveň (4 pozice): rozkaz, spalující úder, vynucený duel

 2. úroveň (3 pozice): magická zbraň, znehybni osobu

 3. úroveň (3 pozice): rozptyl magii, živelná zbraň

 4. úroveň (3 pozice): vypuzení, závratný úder

 5. úroveň (2 pozice): ničivá vlna (nekrotická)

Akce

Vícenásobný útok. Rytíř smrti zaútočí třikrát dlouhým mečem.

Dlouhý meč. Útok na blízko zbraní: +11 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 9 (1k8 + 5), nebo sečné zranění 10 (1k10 + 5), pokud se použije dvěma rukama, plus nekrotické zranění 18 (4k8).

Koule pekelného ohně (1/den). Rytíř smrti vrhne magickou ohnivou kouli, která vybuchne v bodě, který vidí do 24 sáhů od sebe. Každý tvor v kouli o poloměru 4 sáhy se středem v daném bodě si musí hodit záchranný hod na Obratnost se SO 18. Koule se rozšiřuje kolem rohů. Když tvor neuspěje, utrpí ohnivé zranění 35 (10k6) a nekrotické zranění 35 (10k6), nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu.

Reakce

Parírování. Rytíř smrti si ke svému OČ přičte 6 proti jednomu útoku na blízko, který by ho zasáhl. Aby to rytíř smrti mohl udělat, musí vidět útočníka a držet zbraň na blízko.