Gryf

Gryfové jsou dravé ptačí šelmy, se svalnatým tělem lva a hlavou, předníma nohama a křídly orla. Když útočí, jsou rychlí a smrtící jako orli a hrubě silní a půvabní jako lvi.

Požírači koňů. Gryfové loví v malých smečkách. Létají vysoko nad pláněmi a lesy poblíž svých hnízd na skalních stěnách. Ze všech kořistí nejvíc lační po dobytku a koních, i když loví a zabíjí i hipogryfy. Když gryf zahlédne koně, zapištěním upozorní členy své smečky, kteří rychle sestoupí ke kořisti.

Jedoucí či pasoucí se koně mají hrůzu z gryfova bodavého pištění a připravují se na krvavý střet, ke kterému nepochybně dojde. Gryf ignoruje koňova jezdce, když to jde, a jezdec, který opustí své jezdecké zvíře, nebo pastevec, který vydá jednoho či dva koně, může uniknout bez zranění, zatímco gryf cílí na vybranou kořist. Jezdci, kteří se pokusí chránit své koně, upoutají na sebe plnou zuřivost útočícího gryfa.

Obyvatelé nebe. Gryfové si staví svá hnízda na vrcholech skalních útesů z větví, listí a kostí svých kořistí. Jakmile si gryfové vytyčí své teritorium, setrvají v něm, dokud se nevyčerpají zásoby potravy.

Gryfové jsou agresivní a teritoriální. Když chrání svá hnízda, zapojují se do brutálního vzdušného souboje, létajícím vetřelcům trhají a škubají křídla, aby je poslali vývrtkou k zemi. Tvorové, kteří vyšplhají do gryfova doupěte, jsou odtrženi od stěny a sežráni, nebo shozeni z výšky, aby zahynuli pádem.

Cvičená letecká zvířata. Gryf, který je vychován z vajíčka, se dá vycvičit, aby sloužil jako letecké zvíře. Ale takový výcvik je časově náročný, drahý (většinou kvůli množství jídla, které tvor vyžaduje) a nebezpečný. Zkušení trenéři, kteří se dobře vyznají v gryfově legendární zuřivosti, jsou obvykle jediní, kteří jsou schopni vychovat tyto tvory bezpečně.

Jakmile se gryf vycvičí, je divoký a věrný jako oř. Vytvoří si pouto s jedním pánem na celý život a bojuje na smrt, aby tohoto jezdce ochránil. Gryfí jezdecké zvíře si uchová svou žravou chuť na koňské maso a moudrý pán zajistí, aby gryf zůstával nasycen jinou kořistí, když putuje civilizovanými zeměmi.

Gryf
Velká obluda, bez přesvědčení
Obranné číslo 12
Životy 59 (7k10 + 21)
Rychlost 6 sáhů, létání 12 sáhů
  • SIL18 (+4)
  • OBR15 (+2)
  • ODL16 (+3)
  • INT2 (-4)
  • MDR13 (+1)
  • CHA8 (-1)
Dovednosti Vnímání +5
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 15
Jazyky
Nebezpečnost 2 (450 ZK)

Bystrý zrak. Gryf má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o zrak.

Akce

Vícenásobný útok. Gryf zaútočí dvakrát: jednou zobákem a jednou drápy.

Zobák. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 8 (1k8 + 4).

Drápy. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 11 (2k6 + 4).