Dinosauři

Dinosauři, nebo behemoti, patří mezi nejstarší plazi ve světě. Masožraví dinosauři jsou divocí, teritoriální lovci. Býložraví dinosauři jsou méně agresivní, ale mohou zaútočit kvůli obraně svých mláďat, nebo když jsou vyrušeni či vylekáni.

Dinosaurů je mnoho velikostí a tvarů. Větší varianty mají často jednotvárné zbarvení, zatímco menší dinosauři mají pestré zabarvení podobně jako ptáci. Dinosauři putují drsnými a odloučenými oblastmi, kde lze narazit na humanoidy jen málokdy. Jde mimo jiné o vzdálené horské průsmyky, nepřístupné náhorní plošiny, tropické ostrovy a hluboké močály.

Allosaurus

Allosaurus je velmi velký, silný a rychlý masožravec. V otevřeném terénu umí dohonit téměř každou kořist a pak ji strhnout a rozsápat svými šerednými drápy.

Ankylosaurus

Tělo býložravého ankylosaura pokrývá tlustý krunýř, který ho chrání před predátory, spolu s palicovitým ocasem, jímž rozdává ničivé údery. Jisté varianty ankylosaura mají ostnatý ocas, kterým způsobují bodné zranění místo drtivého.

Plesiosaurus

Plesiosaurus je mořský dinosaurus, který pohybuje svým tělem pomocí silných ploutví. Je masožravý a agresivní a útočí na jakéhokoliv tvora, kterého potká. Jeho dlouhý, ohebný krk mu umožňuje otočit hlavou jakýkoliv směrem, aby se mohl silně zakousnout.

Pteranodon

Tito létající ještěři mají rozpětí křídel 3 až 4 sáhy a obvykle se potápí za mořskou kořistí, i když jsou to oportunisté a zaútočí na jakéhokoliv tvora, který vypadá jedle. Pteranodon nemá žádné zuby. Místo nich používá svůj ostrý zobák k propíchnutí kořisti, která je příliš velká na spolknutí jedním hltem.

Triceratops

Triceratops, jeden z nejagresivnějších z býložravých dinosaurů, má lebku, která se vzdouvá a utváří ochranný kostěný plát. Své velké rohy a hrozivou rychlost využívá k nabodnutí na rohy a udupání případných predátorů.

Tyranosaurus Rex

Tento obrovský masožravec terorizuje na svém území všechny ostatní tvory. Navzdory své velikosti a váze je rychlý běžec. Honí se za vším, o čem se domnívá, že by mohl sežrat, a je jen málo tvorů, které se nepokusí zhltnout celé. Zatímco tyranosaurus číhá na pořádnou kořist, živí se mršinou a jakýmikoliv menšími tvory, kteří se pokouší vrhnout na jeho jídlo a ukrást ho.

Allosaurus
Velké zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 13 (přirozená zbroj)
Životy 51 (6k10 + 18)
Rychlost 12 sáhů
 • SIL19 (+4)
 • OBR13 (+1)
 • ODL17 (+3)
 • INT2 (-4)
 • MDR12 (+1)
 • CHA5 (-3)
Dovednosti Vnímání +5
Smysly pasivní Vnímání 15
Jazyky
Nebezpečnost 2 (450 ZK)

Strhnutí. Pohne-li se allosaurus aspoň 6 sáhů přímo k cíli a pak ho zasáhne drápy ve stejném tahu, cíl musí uspět v záchranném hodu na Sílu se SO 13, jinak je sražen k zemi. Je-li cíl sražen k zemi, allosaurus na něj může jednou zaútočit kousnutím jako bonusovou akci.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 15 (2k10 + 4).

Drápy. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 8 (1k8 + 4).

Ankylosaurus
Obrovské zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 15 (přirozená zbroj)
Životy 68 (8k12 + 16)
Rychlost 6 sáhů
 • SIL19 (+4)
 • OBR11 (+0)
 • ODL15 (+2)
 • INT2 (-4)
 • MDR12 (+1)
 • CHA5 (-3)
Smysly pasivní Vnímání 11
Jazyky
Nebezpečnost 3 (700 ZK)
Akce

Ocas. Útok na blízko zbraní: +7 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 18 (4k6 + 4). Je-li cílem tvor, musí uspět v záchranném hodu na Sílu se SO 14, jinak je sražen k zemi.

Plesiosaurus
Velké zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 13 (přirozená zbroj)
Životy 68 (8k10 + 24)
Rychlost 4 sáhy, plavání 8 sáhů
 • SIL18 (+4)
 • OBR15 (+2)
 • ODL16 (+3)
 • INT2 (-4)
 • MDR12 (+1)
 • CHA5 (-3)
Dovednosti Nenápadnost +4, Vnímání +3
Smysly pasivní Vnímání 13
Jazyky
Nebezpečnost 2 (450 ZK)

Zadržení dechu. Plesiosaurus umí zadržet dech na 1 hodinu.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 14 (3k6 + 4).

Pteranodon
Střední zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 13 (přirozená zbroj)
Životy 13 (3k8)
Rychlost 2 sáhy, létání 12 sáhů
 • SIL12 (+1)
 • OBR15 (+2)
 • ODL10 (+0)
 • INT2 (-4)
 • MDR9 (-1)
 • CHA5 (-3)
Dovednosti Vnímání +1
Smysly pasivní Vnímání 11
Jazyky
Nebezpečnost 1/4 (50 ZK)

Oblet. Pteradon nevyvolává příležitostné útoky, když odletí z dosahu nepřítele.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +3 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 6 (2k4 + 1).

Triceratops
Obrovské zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 13 (přirozená zbroj)
Životy 95 (10k12 + 30)
Rychlost 10 sáhů
 • SIL22 (+6)
 • OBR9 (-1)
 • ODL17 (+3)
 • INT2 (-4)
 • MDR11 (+0)
 • CHA5 (-3)
Smysly pasivní Vnímání 10
Jazyky
Nebezpečnost 5 (1 800 ZK)

Zadupávací zteč. Pohne-li se triceratops aspoň 4 sáhy přímo k cíli a pak ho zasáhne nabodnutím na rohy ve stejném tahu, cíl musí uspět v záchranném hodu na Sílu se SO 13, jinak je sražen k zemi. Je-li cíl sražen k zemi, triceratops na něj může jednou zaútočit dupnutím jako bonusovou akci.

Akce

Nabodnutí na rohy. Útok na blízko zbraní: +9 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 24 (4k8 + 6).

Dupnutí. Útok na blízko zbraní: +9 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden ležící tvor. Zásah: Drtivé zranění 22 (3k10 + 6).

Tyranosaurus Rex
Obrovské zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 13 (přirozená zbroj)
Životy 136 (13k12 + 52)
Rychlost 10 sáhů
 • SIL25 (+7)
 • OBR10 (+0)
 • ODL19 (+4)
 • INT2 (-4)
 • MDR12 (+1)
 • CHA9 (-1)
Dovednosti Vnímání +4
Smysly pasivní Vnímání 14
Jazyky
Nebezpečnost 8 (3 900 ZK)
Akce

Vícenásobný útok. Tyranosaurus zaútočí dvakrát: jednou kousnutím a jednou ocasem. Nemůže zaútočit oběma útoky proti stejnému cíli.

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +10 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 33 (4k12 + 7). Je-li cílem Střední či menší tvor, je uchvácený (SO úniku je 17). Dokud toto uchvácení neskončí, cíl je zadržený a tyranosaurus nemůže kousnout jiný cíl.

Ocas. Útok na blízko zbraní: +10 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 20 (3k8 + 7).