Dryáda

Cestovatelé vstupující do hvozdu mohou letmo zahlédnout ženskou podobu mihotající se stromy. Vzduchem se nese vřelý smích, který táhne ty, kdo ho slyší, hlouběji do smaragdových stínů.

Svázané se stromy. Mocná víla někdy váže nižší vílí duchy se stromy a přeměňuje je v dryády. Někdy se jedná o trest, když se vílí duch zamiluje do smrtelníka a tato láska je zakázaná.

Dryáda může vystoupit ze stromu a cestovat okolními zeměmi, ale strom zůstává jejím domovem a poutem ke světu. Dokud strom zůstává zdravý a nepoškozený, dryáda zůstává navždy mladá a svůdná. Je-li strom poškozen, dryáda trpí. Dojde-li ke zničení stromu, dryáda zešílí.

Samotářské víly. Dryády jednají jako strážkyně svých lesních území. Jsou plaché a samotářské a vetřelce sledují ze stromů. Dryáda, jež je okouzlena krásou cizince, ho může prozkoumat blíže, možná se ho dokonce pokusí odvábit a zmámit.

Dryády spolupracují s ostatními lesními tvory na obraně svých hvozdů. Žijí bok po boku s jednorožci, enty a satyry, spolu s druidy, kteří sdílí oddanost dryád k lesům, jež nazývají domovem.

Lesní magie. Dryády umí mluvit s rostlinami a zvířaty. Umí se teleportovat z jednoho stromu do druhého a odvábit vetřelce ze svých hájů. Je-li dryáda pod tlakem, umí okouzlit humanoidy svými čáry a změnit nepřátele v přátele. Dryády znají i hrstku užitečných kouzel.

Dryáda
Střední víla, neutrální
Obranné číslo 11 (16 s *kůrokůží*)
Životy 22 (5k8)
Rychlost 6 sáhů
  • SIL10 (+0)
  • OBR12 (+1)
  • ODL11 (+0)
  • INT14 (+2)
  • MDR15 (+2)
  • CHA18 (+4)
Dovednosti Nenápadnost +5, Vnímání +4
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 14
Jazyky elfština, sylvánština
Nebezpečnost 1 (200 ZK)

Přirozené sesílání kouzel. Dryádina přirozená sesílací vlastnost je Charisma (SO záchrany kouzla je 14). Dryáda může přirozeně sesílat následující kouzla, jež od ní nevyžadují surovinové složky:

Libovolně: druidovství

3/den každé: dobrůvka, zapletení

1/den každé: kůrokůže, projdi beze stop, sukovice

Magické odolání. Dryáda má výhodu k záchranným hodům proti kouzlům a ostatním magickým účinkům.

Mluvení se zvířaty a rostlinami. Dryáda může komunikovat se zvířaty a rostlinami, jako by měli společný jazyk.

Chůze stromy. Jednou za tah může dryáda použít 2 sáhy pohybu k magickému vkročení do jednoho živého stromu ve svém dosahu a vyjít z druhého živého stromu do 12 sáhů od prvního stromu, přičemž se objeví na volném místě do 1 sáhu od druhého stromu. Oba stromy musí být Velké či větší.

Akce

Kyj. Útok na blízko zbraní: +2 k zásahu (+6 k zásahu se sukovicí), dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 2 (1k4), nebo drtivé zranění 8 (1k8 + 4) se sukovicí.

Vílí zmámení. Dryáda zacílí jednoho humanoida či zvíře, které vidí do 6 sáhů od sebe. Pokud cíl vidí dryádu, musí uspět v záchranném hodu na Moudrost se SO 14, jinak ho dryáda magicky zmámí. Zmámený tvor považuje dryádu za důvěryhodného přítele, na kterého je třeba brát ohled a chránit ho. I když cíl není pod dryádinou kontrolou, přijímá její požadavky a činy nejpříznivějším možným způsobem.

Pokaždé, když dryáda nebo její spojenci nějak cíl poškodí, může cíl zopakovat záchranný hod a při úspěchu pro něj účinek skončí. Jinak účinek trvá 24 hodin, nebo dokud dryáda nezemře, není v jiné sféře existence než cíl, či neukončí účinek jako bonusovou akci. Je-li záchranný hod cíle úspěšný, bude vůči Vílímu zmámení dryády imunní 24 hodin.

Dryáda může mít najednou zmámeného maximálně jednoho humanoida a až tři zvířata.