Andělé

Anděl je nebeský agent poslaný do sfér, aby šířil agendu svého boha v dobrém i zlém. Z jeho velebné krásy a přítomnosti mohou přihlížející padat bázní na kolena. Ale andělé jsou i ničitelé a jejich zjevení zvěstí pohromu stejně často jako naději.

Střípky božství. Andělé jsou stvořeni z astrální esence laskavých bohů, a proto jsou božskými bytostmi s velkou mocí a předtuchou.

Andělé jednají z vůle svých bohů s neskonalou nábožností. Dokonce i chaoticky dobrá božstva rozkazují zákonně dobrým andělům. Vědí, že takoví andělé kvůli své oddanosti k řádu nejlépe plní božské rozkazy. Anděl plní jediný účel daný jeho božstvem. Ale není schopen plnit rozkazy, které nejsou v souladu se zákonem a dobrem.

Anděl nelítostně zabíjí zlé tvory. Jako ztělesnění zákona a dobra se téměř nikdy nemýlí ve svých úsudcích. Tato vlastnost může v andělovi vytvořit pocit nadřazenosti, pocit, který se dostává do popředí když je andělův úkol v rozporu s cíli jiného tvora. Anděl se nikdy nepodvoluje ani neustupuje. Když je anděl poslán pomáhat smrtelníkům, ne proto, aby jim sloužil, ale nařizoval. Proto bohové dobra posílají své anděly mezi smrtelníky jen za nejnaléhavějších okolností.

Padlí andělé. Andělův morální kompas mu poskytuje pocit neomylnosti, který občas může znamenat jeho zhoubu. Andělé jsou obvykle příliš moudří na to, aby padli kvůli prostému klamu, ale pýcha může někdy svést anděla k spáchání zlého skutku. Ať chtěně či nechtěně, takový skutek je trvalým kazem, který označuje anděla jako vyděděnce.

Padlí andělé si uchovají svou moc, ale ztratí své spojení s božstvy, která je stvořila. Většina padlých andělů bere své vyhnanství osobně. Bouří se proti silám, kterým sloužili. Snaží se získat vládu nad částí Propasti, nebo si vydobýt místo mezi ostatními padlými v hierarchii Devíti pekel. Zariel, vládce první vrstvy Devíti pekel, je takový tvor. Někteří padlí andělé místo bouření se odstoupí do izolované existence v Materiální sféře a žijí v přestrojení za prosté poustevníky. Pokud u nich dojde ke smíření, mohou se stát mocnými spojenci oddanými spravedlnosti a soucitné službě.

Nesmrtelná povaha. Anděl nepotřebuje jíst, pít ani spát.

Déva

Dévové jsou andělé, kteří slouží jako božští poslové či agenti v Materiální sféře, Stínopádu a Vílí divočině a kteří na sebe mohou brát podobu, jež je vhodná pro říši, kam jsou vysláni.

Legenda mluví o andělech, kteří mají roky smrtelnou podobu a pomáhají a dodávají naději a kuráž dobrosrdečným obyvatelům. Déva může mít jakoukoli podobu, i když dává přednost vzhledu smrtelníků, jako je neškodný humanoid či zvíře. Když si okolnosti žádají, aby odložil své přestrojení, vypadá jako krásný, humanoidovi podobný tvor se stříbřitou kůží. Jeho vlasy a oči se třpytí nadpozemským leskem a z jeho lopatek vystupují velká pérovitá křídla.

Déva
Střední nebešťan, zákonné dobro
Obranné číslo 17 (přirozená zbroj)
Životy 136 (16k8 + 64)
Rychlost 6 sáhů, létání 18 sáhů
 • SIL18 (+4)
 • OBR18 (+4)
 • ODL18 (+4)
 • INT17 (+3)
 • MDR20 (+5)
 • CHA20 (+5)
Záchranné hody Mdr +9, Cha +9
Dovednosti Vhled +9, Vnímání +9
Odolání vůči zraněním zářivá; bodná, drtivá a sečná z nemagických útoků
Imunity vůči stavům únava, vystrašený, zmámený
Smysly vidění ve tmě 24 sáhů, pasivní Vnímání 19
Jazyky všechny, telepatie 24 sáhů
Nebezpečnost 10 (5 900 ZK)

Andělské zbraně. Dévovy útoky zbraní jsou magické. Když déva zasáhne zbraní, zbraň způsobí dodatečné zářivé zranění 4k8 (započítáno v útoku).

Přirozené sesílání kouzel. Dévova sesílací schopnost je Charisma (SO záchrany kouzla je 17). Déva umí přirozeně sesílat následující kouzla, jež od něj vyžadují jen verbální složky:

Libovolně: najdi zlo a dobro

1/den každé: spojení, vzkříšení

Magické odolání. Déva má výhodu k záchranným hodům proti kouzlům a ostatním magickým účinkům.

Akce

Vícenásobný útok. Déva zaútočí dvakrát útokem na blízko.

Palcát.Útok na blízko zbraní: +8 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 7 (1k6 + 4) plus zářivé zranění 18 (4k8).

Léčivý dotyk (3/den). Déva se dotkne jiného tvora. Cíl si magicky obnoví 20 (4k8 + 2) životů a je zbaven jakékoli kletby, nemoci, jedu, slepoty či hluchoty.

Změna podoby. Déva se magicky promění v humanoida či zvíře, jež má stejnou či nižší nebezpečnost než on sám, nebo zpět do své skutečné podoby. Pokud zemře, navrátí se do své skutečné podoby. Vybavení, které drží nebo nese, splyne s novou podobou, nebo ho nová podoba ponese (dle dévovy volby).

V nové podobě si déva uchová své herní statistiky a schopnost mluvit, ale jeho OČ, druhy pohybu, Síla, Obratnost a zvláštní smysly se nahradí těmi z nové podoby, a získá statistiky a schopnosti (kromě schopností povolání, legendárních akcí a akcí doupěte), které má nová podoba, ale on postrádá.

Planetár

Planetáři slouží jako zbraně bohů, kterým slouží. Představují hmatatelné znázornění moci jejich božstev. Planetár umí přivolat déšť, aby zahnal sucho, nebo umí vypustit hmyzí zhoubu, která požere úrodu. Jeho nebeské uši odhalí každou faleš a jeho zářivé oči prohlédnou každý klam.

Planetáři jsou svalnatí a bezvlasí a mají opálově zelenou kůži a křídla s bílým peřím. Převyšují většinu humanoidů a půvabně se ohání působivými meči. Někdy jsou vysláni, aby pomohli mocným smrtelníkům v jejich úkolech pro dobou věc. Planetáři mají obzvlášť rádi mise, které zahrnují boj na bitevních polích.

Planetár
Velký nebešťan, zákonné dobro
Obranné číslo 19 (přirozená zbroj)
Životy 200 (16k10 + 112)
Rychlost 8 sáhů, létání 24 sáhů
 • SIL24 (+7)
 • OBR20 (+5)
 • ODL24 (+7)
 • INT19 (+4)
 • MDR22 (+6)
 • CHA25 (+7)
Záchranné hody Odl +12, Mdr +11, Cha +12
Dovednosti Vnímání +11
Odolání vůči zraněním zářivá; bodná, drtivá a sečná z nemagických útoků
Imunity vůči stavům únava, vystrašený, zmámený
Smysly vidění ve tmě 24 sáhů, pasivní Vnímání 21
Jazyky všechny, telepatie 24 sáhů
Nebezpečnost 16 (15 000 ZK)

Andělské zbraně. Planetárovy útoky zbraní jsou magické. Když planetár zasáhne zbraní, zbraň způsobí dodatečné zářivé zranění 5k8 (započítáno v útoku).

Božská ostražitost. Planetár pozná, když slyší lež.

Přirozené sesílání kouzel. Planetárova sesílací schopnost je Charisma (SO záchrany kouzla je 20). Planetár umí přirozeně sesílat následující kouzla, jež od něj nevyžadují surovinové složky:

Libovolně: najdi zlo a dobro, neviditelnost (jen na sebe)

3/den každé: bariéra čepelí, plamenný úder, rozptyl zlo a dobro, vzkříšení

1/den každé: hmyzí zhouba, ovládni počasí, spojení

Magické odolání. Planetár má výhodu k záchranným hodům proti kouzlům a ostatním magickým účinkům.

Akce

Vícenásobný útok. Planetár zaútočí dvakrát útokem na blízko.

Obouruční meč.Útok na blízko zbraní: +12 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 21 (4k6 + 7) plus zářivé zranění 22 (5k8).

Léčivý dotyk (4/den). Planetár se dotkne jiného tvora. Cíl si magicky obnoví 30 (6k8 + 3) životů a je zbaven jakékoli kletby, nemoci, jedu, slepoty či hluchoty.

Solár

Solár se podobá bohu v jeho slávě a moci. Na bojišti létá solárův meč do šarvátek sám a jediný šíp ze solárova luku umí usmrtit cíl namístě. Solárova moc je tak velká, že i démonická knížata se krčí před jeho zvučnými rozkazy.

Říká se, že existuje jen dvacet čtyři solárů. Těch pár solárů, o kterých se ví, jsou správci konkrétních božstev. Ostatní odpočívají ve stavu očekávání. Vyčkávají na chvíli, kdy jich bude potřeba, aby zmařili nějakou kosmickou hrozbu vůči dobru.

Solár
Velký nebešťan, zákonné dobro
Obranné číslo 21 (přirozená zbroj)
Životy 243 (18k10 + 144)
Rychlost 10 sáhů, létání 30 sáhů
 • SIL26 (+8)
 • OBR22 (+6)
 • ODL26 (+8)
 • INT25 (+7)
 • MDR25 (+7)
 • CHA30 (+10)
Záchranné hody Int +14, Mdr +14, Cha +17
Dovednosti Vnímání +14
Odolání vůči zraněním zářivá; bodná, drtivá a sečná z nemagických útoků
Imunity vůči zraněním jedová, nekrotická
Imunity vůči stavům otrávený, únava, vystrašený, zmámený
Smysly vidění ve tmě 24 sáhů, pasivní Vnímání 24
Jazyky všechny, telepatie 24 sáhů
Nebezpečnost 21 (33 000 ZK)

Andělské zbraně. Solárovy útoky zbraní jsou magické. Když solár zasáhne zbraní, zbraň způsobí dodatečné zářivé zranění 6k8 (započítáno v útoku).

Božská ostražitost. Solár pozná, když slyší lež.

Přirozené sesílání kouzel. Solárova sesílací schopnost je Charisma (SO záchrany kouzla je 25). Umí přirozeně sesílat následující kouzla, jež od něj nevyžadují surovinové složky:

Libovolně: najdi zlo a dobro, neviditelnost (jen na sebe)

3/den každé: bariéra čepelí, rozptyl zlo a dobro, zmrtvýchvstání

1/den každé: ovládni počasí, spojení

Magické odolání. Solár má výhodu k záchranným hodům proti kouzlům a ostatním magickým účinkům.

Akce

Vícenásobný útok. Solár zaútočí dvakrát obouručním mečem.

Obouruční meč.Útok na blízko zbraní: +15 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 22 (4k6 + 8) plus zářivé zranění 27 (6k8).

Popravčí dlouhý luk.Útok na dálku zbraní: +13 k zásahu, dostřel 30/120 sáhů, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 15 (2k8 + 6) plus zářivé zranění 27 (6k8). Je-li cílem tvor, který má 100 či méně životů, musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 15, jinak zemře.

Létající meč. Solár vypustí obouruční meč, aby se magicky vznášel na volném místě do 1 sáhu od něj. Pokud solár meč vidí, může mu mentálně přikázat jako bonusovou akci, aby letěl až 10 sáhů a buď jednou zaútočil proti cíli, nebo se vrátil do solárových rukou. Je-li vznášející se meč zacílen účinkem, má se za to, že solár meč drží. Pokud solár zemře, vznášející se meč spadne.

Léčivý dotyk (4/den). Solár se dotkne jiného tvora. Cíl si magicky obnoví 40 (8k8 + 4) životů a je zbaven jakékoli kletby, nemoci, jedu, slepoty či hluchoty.

Legendární akce

Solár může provést 3 legendární akce, přičemž si vybírá z níže uvedených možností. Najednou je možné použít jen jednu legendární akci a pouze na konci tahu jiného tvora. Solár si obnoví utracené legendární akce na začátku svého tahu.

Teleport. Solár se magicky teleportuje, spolu se svým vybavením, které drží nebo má na sobě, až 24 sáhů na volné místo, které vidí.

Spalující výbuch (stojí 2 akce). Solár vypustí magickou, božskou energii. Každý tvor dle jeho volby v okruhu 2 sáhy si musí hodit záchranný hod na Obratnost se SO 23. Když tvor neuspěje, utrpí ohnivé zranění 14 (4k6) plus zářivé zranění 14 (4k6), nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu.

Oslepující pohled (stojí 3 akce). Solár zacílí jednoho tvora, kterého vidí do 6 sáhů od sebe. Pokud cíl solára vidí, musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 15, jinak oslepne, dokud mu slepotu nesejme magie jako například kouzlo nižší navrácení.