Mstitel

Mstitel vzniká z duše smrtelníka, kterého potkal krutý a nezasloužený osud. Vyškrábe si cestu zpět do světa, aby se pomstil tomu, kdo mu ukřivdil. Mstitel se znovu zhostí svého smrtelného těla a zvnějšku připomíná zombii. Ale místo bezduchých očí, mstitelovy oči žhnou rozhodností a plamenem v přítomnosti jeho protivníka. Je-li mstitelovo původní tělo zničeno nebo jinak nedostupné, duše mstitele vstoupí do jiné humanoidní mrtvoly. Bez ohledu na tělo, které mstitel použije jako schránku, jeho protivník vždy pozná, co je skutečně zač.

Touha po pomstě. Mstitel má jen jeden rok, aby si vymohl pomstu. Když jeho protivník zemře, nebo pokud mstitel nedokáže zabít svého protivníka před vypršením času, rozpadne se na prach a jeho duše odejde do posmrtného života. Je-li nepřítel příliš mocný, aby ho mstitel sám zničil, vyhledá ctihodné spojence, aby mu pomohli splnit jeho úkol.

Božská spravedlnost. Žádná magie nedokáže schovat tvora, jehož pronásleduje mstitel. Ten vždy zná směr a vzdálenost mezi sebou a cílem své pomsty. V případech, kdy mstitel usiluje o pomstu proti více než jednomu protivníkovi, pronásleduje je postupně, přičemž začne s tvorem, který mu způsobil smrtící ránu. Je-li mstitelovo tělo zničeno, jeho duše odletí najít nové tělo, načež obnoví svůj lov.

Nemrtvá povaha. Mstitel nepotřebuje dýchat, jíst, pít ani spát.

Varianta: mstitelé s kouzly a zbraněmi

Mstitelé, kteří bývali sesilateli kouzel, než umřeli, si mohou ponechat některé či všechny ze svých kouzlících schopností. Podobně mstitelé, kteří v životě nosívali zbroj a zbraně, je mohou nosit dál.

Mstitel
Střední nemrtvý, neutrální
Obranné číslo 13 (kožená zbroj)
Životy 136 (16k8 + 64)
Rychlost 6 sáhů
  • SIL18 (+4)
  • OBR14 (+2)
  • ODL18 (+4)
  • INT13 (+1)
  • MDR16 (+3)
  • CHA18 (+4)
Záchranné hody Sil +7, Odl +7, Mdr +6, Cha +7
Odolání vůči zraněním nekrotická, psychická
Imunity vůči zraněním jedová
Imunity vůči stavům ochromený, otrávený, paralyzovaný, únava, vystrašený, zmámený
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 13
Jazyky jazyky, které znal za života
Nebezpečnost 5 (1 800 ZK)

Regenerace. Mstitel si obnoví 10 životů na začátku svého tahu. Pokud mstitel utrpí ohnivé či zářivé zranění, tento rys nezafunguje na začátku jeho příštího tahu. Mstitelovo tělo se zničí, jen pokud začne svůj tah s 0 životy a neregeneruje se.

Omlazení. Když je mstitelovo tělo zničeno, jeho duše setrvá. Po 24 hodinách se duše zabydlí a oživí jinou mrtvolu ve stejné sféře existence a obnoví si všechny životy. Zatímco je duše bez těla, dá se pomocí kouzla přání donutit, aby odešla do posmrtného života a už se nevracela.

Imunita vůči odvracení. Mstitel je imunní vůči účinkům, které odvrací nemrtvé.

Pomstychtivý stopař. Stopař zná vzdálenost a směr k tvorovi, kterému se chce pomstít, i kdyby daný tvor a mstitel byli v jiných sférách existence. Pokud tvor, kterého mstitel stopuje, zemře, mstitel to pozná.

Akce

Vícenásobný útok. Mstitel zaútočí dvakrát pěstí.

Pěst. Útok na blízko zbraní: +7 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 11 (2k6 + 4). Je-li cílem tvor, kterému se mstitel přísahal pomstít, cíl utrpí dodatečné drtivé zranění 14 (4k6). Pokud je cíl Velký či menší, může ho mstitel uchvátit (SO úniku je 14), místo aby mu způsobil zranění.

Pomstychtivý pohled. Mstitel zacílí jednoho tvora, kterého vidí do 6 sáhů od sebe a kterému se přísahal pomstít. Cíl si musí hodit záchranný hod na Moudrost se SO 15. Když neuspěje, je paralyzovaný, dokud mu mstitel nezpůsobí zranění, nebo do konce mstitelova příštího tahu. Když paralýza skončí, cíl se vystraší na 1 minutu. Vystrašený cíl může zopakovat záchranný hod na konci každého svého tahu, s nevýhodou, pokud mstitele vidí, a při úspěchu pro něj stav vystrašený skončí.