Gnóm, hlubinný (permoník)

Hlubinní gnómové, nebo-li permoníci, žijí hluboko pod povrchem světa v klikatých norách a vytesaných jeskyních. Přežívají díky své nenápadnosti, chytrosti a houževnatosti. Jejich šedá kůže jim umožňuje splynout s okolním kamenným zdivem. Na svou velikost jsou také překvapivě těžcí a silní. Průměrný dospělý váží 100 až 120 liber a měří 3 stopy.

Typická enkláva permoníků obsahuje několik set hlubinných gnómů a je silně opevněná. Z osady vedou tajné chodby a hlubinní gnómové je používají jako evakuační trasy, když se enkláva stane cílem útoku.

Tradiční role pohlaví. Mužští permoníci jsou holohlaví, zatímco ženy mají strunovité šedé vlasy. Ženy tradičně vedou enklávy, zatímco muži pátrají v okolí enklávy po nepřátelích a ložiscích drahých kamenů.

Sběrači drahokamů. Permoníci opatrují pěkné drahokamy, zejména rubíny, které dolují v dolech hluboko v Temných říších. Hon za drahokamy je často přivádí do konfliktu se zřícími, drowy, kuo-toy, duergary a mozkožrouty. Ze všech svých přirozených nepřátel se hlubinní gnómové nejvíc bojí a štítí vražedných, démony uctívajících drowů.

Zemní přátelé. Hlubinní gnómové se často vyskytují ve společnosti tvorů ze Sféry zemního živlu. Někteří permoníci umí přivolávat takové tvory a zemní tvorové střeží permonické osady, zejména xornové nalákaní do služby za příslib drahokamů, kterými se živí.

Gnóm, hlubinný (permoník)
Střední humanoid (gnóm), neutrální dobro
Obranné číslo 15 (drátěná košile)
Životy 16 (3k6 + 6)
Rychlost 4 sáhy
  • SIL15 (+2)
  • OBR14 (+2)
  • ODL14 (+2)
  • INT12 (+1)
  • MDR10 (+0)
  • CHA9 (-1)
Dovednosti Nenápadnost +4, Pátrání +3, Vnímání +2
Smysly vidění ve tmě 24 sáhů, pasivní Vnímání 12
Jazyky gnómština, temnobecná řeč, terranština
Nebezpečnost 1/2 (100 ZK)

Kamenné maskování. Gnóm má výhodu k ověřením Obratnosti (Nenápadnosti) při schovávání ve skalnatém terénu.

Gnómská prohnanost. Gnóm má výhodu k záchranným hodům na Inteligenci, Moudrost a Charisma proti magii.

Přirozené sesílání kouzel. Gnómova přirozená sesílací vlastnost je Inteligence (SO záchrany kouzla je 11). Umí přirozeně sesílat následující kouzla, jež od něj nevyžadují surovinové složky:

Libovolně: nezjistitelnost (jen na sebe)

1/den každé: přestrojení, rozmazání, slepota nebo hluchota

Akce

Cepín. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 6 (1k8 + 2).

Otrávená šipka. Útok na dálku zbraní: +4 k zásahu, dostřel 6/24 sáhů, jeden tvor. Zásah: Bodné zranění 4 (1k4 + 2) a cíl musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 12, jinak se otráví na 1 minutu. Cíl může zopakovat záchranný hod na konci každého svého tahu a při úspěchu pro něj účinek skončí.