Tlející valivec

Tlející valivec, někdy zvaný jen valivec, se těžkopádně plahočí přes pochmurné močály, bezútěšné bažiny a hvozdy a žere veškerou organickou hmotu, na kterou narazí. Tato hnijící hromada oživlé vegetace se zdá o polovinu vyšší než člověk, přičemž se zužuje směrem k beztvářné „hlavě“ na jejím vrcholu.

Všežeroucí žrouti. Tlející valivec se živí jakýmkoliv organickým materiálem. Neúnavně žere rostliny a také chodí a požírá zvířata, která nestačí uniknout. Jen vzácnost a úmorná rychlost tlejících valivců brání tomu, aby zničili celé ekosystémy. I tak jejich přítomnost vysává přírodní prostředí rostlinného a živočišného života a močály a lesy, ve kterých straší tyto věčně hladové hrůzy, prostupuje znepokojující ticho.

Neviditelní lovci. Valivci umí splynout se svým okolím, složeným z tlejícího listí, révy, kořenů a ostatního kompostu přírodních bažin a lesů. Protože se pohybují pomalu, málokdy se pokouší někoho pronásledovat a chytat. Raději zůstávají na místě, živí se vstřebáváním živin ze svého okolí a čekají, až k nim přijde kořist. Když tvor prochází kolem nebo vystoupá na tlejícího valivce, nestvůra ožije, neopatrnou kořist uchopí a zhltne.

Zplozeni z blesku. Tlející valivec je výsledkem jevu, při kterém blesk nebo vílí magie oživí jinak obyčejnou bahenní rostlinu. Když se rostlina takto znovu zrodí do druhého života, zadusí život rostlin a zvířat kolem sebe a ze zdechlin si udělá hromadu hnojiva kolem svých kořenů. Tyto kořeny nakonec přeruší svou závislost na půdě a navedou tlejícího valivce hledat nové zdroje potravy.

Plevel, který chodí. Pud, který pohání tlejícího valivce, je jeho centrální kořenový stonek, pohřbený někde uvnitř těžkopádné podoby. Zbytek valivce se skládá z tlející haldy, kterou hromadí a současně se z ní živí. Ta také chrání kořenový stonek a ožívá, aby rozbila a zadusila život každého tvora.

Hustá masa těla tlejícího valivce setřepává účinky chladu a ohně. Blesk opětovně povzbuzuje kořenový stonek a posiluje tlejícího valivce a jeho náročný pohon.

Navzdory obludné podobě je tlející valivec živá rostlina, která potřebuje vzduch a výživu. Ačkoliv nespí tak, jak to dělá zvíře, dokáže nepřetržitě ležet ladem celé dny a pak vstát a jít lovit potravu.

Ožívající hrozba. Pokud tlející valivec čelí zdrcující porážce, kořenový stonek může před nepřítelem předstírat smrt a zhroutit zbytky své hromady. Není-li následovně zabit, podestele si své zbytky a pomalu si znovu vypěstuje plné tělo. Pak znovu vyrazí žrát vše, co jde. Tímto způsobem se může znovu a znovu opakovat zamoření tlejícími valivci, kteří již dlouho byli považováni za zničené.

Tlející valivec
Velká rostlina, bez přesvědčení
Obranné číslo 15 (přirozená zbroj)
Životy 136 (16k10 + 48)
Rychlost 4 sáhy, plavání 4 sáhy
  • SIL18 (+4)
  • OBR8 (-1)
  • ODL16 (+3)
  • INT5 (-3)
  • MDR10 (+0)
  • CHA5 (-3)
Dovednosti Nenápadnost +2
Odolání vůči zraněním chladná, ohnivá
Imunity vůči zraněním blesková
Imunity vůči stavům hluchý, slepý, únava
Smysly mimozrakové vnímání 12 sáhů (mimo tento okruh je slepý), pasivní Vnímání 10
Jazyky
Nebezpečnost 5 (1 800 ZK)

Pohlcování blesků. Kdykoliv má tlející valivec utrpět bleskové zranění, neutrpí žádné zranění, a místo toho si obnoví počet životů rovný utrpěnému bleskovému zranění.

Akce

Vícenásobný útok. Tlející valivec zaútočí dvakrát bouchnutím. Pokud oba útoky zasáhnou Střední či menší cíl, pak cíl je uchvácený (SO úniku je 14) a tlející valivec na něj použije Pohlcení.

Bouchnutí. Útok na blízko zbraní: +7 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 13 (2k8 + 4).

Pohlcení. Tlející valivec pohltí Středního či menšího tvora, kterého uchvacuje. Pohlcený cíl je slepý, zadržený a nemůže dýchat a musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 14 na začátku každého tahu tlejícího valivce, jinak utrpí drtivé zranění 13 (2k8 + 4). Když se valivec pohne, pohlcený cíl se pohne s ním. Valivec může mít pohlceného jen jednoho tvora najednou.