Štítový strážce

Kouzelníci a ostatní sesilatelé kouzel vytváří na svou ochranu štítové strážce. Štítový strážce kráčí vedle svého pána a pohlcuje zranění, aby udržel svého pána co nejdéle naživu.

Amulet pána. Každý štítový strážce má amulet, který je s ním magicky propojen. Štítový strážce může mít jen jeden příslušný amulet a pokud se tento amulet zničí, štítový strážce se stane neschopný, dokud se nevytvoří za amulet náhrada. Amulet štítového strážce může být cílem přímého útoku, pokud ho nikdo nedrží ani nenese. Má OČ 10, 10 životů a imunitu vůči jedovému a psychickému zranění. Výroba amuletu vyžaduje 1 týden a suroviny stojí 1 000 zl.

Jediným záměrem štítového strážce je ochránit nositele amuletu. Nositel amuletu může rozkázat strážci, aby zaútočil na nepřátele, nebo aby ho ochránil před útokem. Pokud hrozí, že útok zraní nositele, výtvor může magicky pohltit úder svým vlastním tělem, dokonce i na dálku.

Sesilatel může do štítového strážce uložit jedno kouzlo, které pak může seslat na rozkaz, nebo za určitých podmínek. Mnohý kouzelník se ocitl napospas nepřátelům, kteří byli najednou překvapeni, když jeho štítový strážce projevil silnou magickou moc.

Velkolepý poklad. Protože se vlastnictví štítového strážce dá předat udělením odpovídajícího amuletu jinému tvorovi, někteří kouzelníci vybírají horentní sumy od princů, šlechticů a zločineckých kápů, aby pro ně udělali štítové strážce. Štítový strážce je zároveň ohromnou cenou pro každého, kdo zabije jeho pána a uzme si jeho amulet.

Povaha výtvoru. Štítový strážce nepotřebuje dýchat, jíst, pít ani spát.

Štítový strážce
Velký výtvor, bez přesvědčení
Obranné číslo 17 (přirozená zbroj)
Životy 142 (15k10 + 60)
Rychlost 6 sáhů
  • SIL18 (+4)
  • OBR8 (-1)
  • ODL18 (+4)
  • INT7 (-2)
  • MDR10 (+0)
  • CHA3 (-4)
Imunity vůči stavům otrávený, paralyzovaný, únava, vystrašený, zmámený
Smysly mimozrakové vnímání 2 sáhy, vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 10
Jazyky rozumí rozkazům zadaným v jakémkoli jazyce, ale neumí mluvit
Nebezpečnost 7 (2 900 ZK)

Pouto. Štítový strážce je magicky svázán s amuletem. Pokud jsou strážce a amulet ve stejné sféře existence, nositel amuletu může telepaticky přivolat strážce, aby k němu došel, a strážce ví vzdálenost a směr k amuletu. Je-li strážce do 12 sáhů od nositele amuletu, polovina zranění, které nositel utrpí (zaokrouhleno nahoru), se přenese na strážce.

Regenerace. Štítový strážce si obnoví 10 životů na začátku svého tahu, má-li aspoň 1 život.

Ukládání kouzel. Sesilatel kouzel, který má na sobě amulet štítového strážce, může do strážce uložit jedno kouzlo 4. či nižší úrovně. Udělá to tak, že sešle kouzlo na strážce. Kouzlo nemá žádný účinek, ale uloží se do strážce. Když to nositel přikáže, nebo když nastane situace, kterou sesilatel předurčil, strážce sešle uložené kouzlo s parametry původního sesilatele, ale bez složek kouzla. Když se kouzlo sešle, nebo se nové uloží, dříve uložené kouzlo zmizí.

Akce

Vícenásobný útok. Strážce zaútočí dvakrát pěstí.

Pěst. Útok na blízko zbraní: +7 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 11 (2k6 + 4).

Reakce

Štít. Když tvor zaútočí na nositele strážcova amuletu, strážce poskytne bonus +2 nositelovu OČ, je-li do 1 sáhu od nositele.