Vílí dráček

Vílí dráček je drak o velikosti kočky s motýlími křídly. Zubí se a mrskáním svého ocasu projevuje radost. Jeho veselá nálada ho opustí, jen když je napaden.

Neviditelní šejdíři. Jediným znamením přítomnosti vílího dráčka je potlačované hihňání. Dráček se drží mimo dohled a jako neviditelný pozoruje, jak se oběti potýkají s jeho šprýmy. Když je zábava u konce, dráček se může zjevit, v závislosti na povaze jeho „kořisti“.

Přátelští a nápadití. Vílí dráček má bystrou mysl, zálibu v pokladech a dobré společnosti a rozverný smysl pro humor. Cestovatelé mohou laškovat s jeho dračí povahou a nabídnout mu „poklad“ ve formě sladkostí, pečiva a ozdob výměnou za informace nebo bezpečný průchod jeho teritoriem.

Barvy dle stáří. Šupiny vílího dráčka mění věkem své zbarvení a prochází všemi barvami duhy. Všichni vílí dráčci umí přirozeně sesílat kouzla a jak stárnou, získávají nová kouzla.

Barva dráčkaVěkové rozpětí
Rudá5 či méně let
Oranžová6–10 let
Žlutá11–20 let
Zelená21–30 let
Modrá31–40 let
Indigová41–50 let
Fialová51 let či více
Vílí dráček
Drobný drak, chaotické dobro
Obranné číslo 15
Životy 14 (4k4 + 4)
Rychlost 2 sáhy, létání 12 sáhů
  • SIL3 (-4)
  • OBR20 (+5)
  • ODL13 (+1)
  • INT14 (+2)
  • MDR12 (+1)
  • CHA16 (+3)
Dovednosti Mystika +4, Nenápadnost +7, Vnímání +3
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 13
Jazyky dračí řeč, sylvánština
Nebezpečnost 1 (200 ZK) pro rudého, oranžového či žlutého vílího dráčka; 2 (450 ZK) pro zeleného, modrého, indigového či fialového vílího dráčka

Kvalitní neviditelnost. Jako bonusovou akci se dráček může magicky zneviditelnit, dokud neskončí jeho soustředění (jako by se soustředil na kouzlo). Vybavení, které dráček drží nebo má na sobě, se zneviditelní spolu s ním.

Omezená telepatie. Dráček umí magicky komunikovat pomocí telepatie s ostatními vílími dráčky do 12 sáhů od něj.

Magické odolání. Dráček má výhodu k záchranným hodům proti kouzlům a ostatním magickým účinkům.

Přirozené sesílání kouzel. Dráčkova přirozená sesílací vlastnost je Charisma (SO záchrany kouzla je 13). Umí přirozeně sesílat jistá kouzla, jež od něj nevyžadují žádné surovinové složky. Jak dráček stárne a mění barvu, získává další kouzla, jak je uvedeno níže.

Rudý, 1/den každé: drobná iluze, mágova ruka, tančící světla

Oranžový, 1/den: barevná sprška

Žlutý, 1/den: zrcadlový obraz

Zelený, 1/den: sugesce

Modrý, 1/den: velký obraz

Indigový, 1/den: klamný prostor

Fialový, 1/den: proměň tvora

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +7 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Bodné zranění 1.

Euforický dech (obnovení 5 – 6). Dráček vydechne závan euforického plynu na jednoho tvora do 1 sáhu od sebe. Cíl musí uspět v záchranném hodu na Moudrost se SO 11, jinak 1 minutu nemůže reagovat a na začátku každého svého tahu si musí hodit k6, aby určil své chování během daného tahu:

1 – 4. Cíl neprovede žádnou akci ani bonusovou akci a všechen svůj pohyb použije k pohybu náhodným směrem.

5 – 6. Cíl se nepohne a jediná věc, kterou může ve svém tahu udělat, je hodit si záchranný hod na Moudrost se SO 11 a při úspěchu pro něj účinek skončí.