Pavoučnatec

Pavoučnatci jsou humanoidní pavouci, kteří se starají, krmí a dohlíží na pavouky tak, jako pastýř pečuje o stádo ovcí. Žijí hluboko v odlehlých hvozdech.

Ze žláz v pavoučnatcově břichu proudí jemná vlákna hedvábí, díky nimž může vystřelovat lepkavá vlákna pavučiny a oslepit, chytit nebo uškrtit jimi své oběti. Svými pavučinami může také dělat komplikované léčky a sítě, které často zdobí jeho doupě.

Tiší zabijáci. Když se cestovatelé a průzkumníci odváží do pavoučnatcova teritoria, pavoučnatec je sleduje. Některé potká jejich konec, když slepě zabloudí do pastí nebo částí lesa uzavřených pavučinami. Jiné pavoučnatec uškrtí pavučinovými prameny, nebo otráví svým jedovatým kousnutím.

Ničitelé lesa. Ačkoliv pavoučnatci bydlí v divočině, netouží žít v harmonii s přírodou. Hvozd zamořený pavoučnatci se přemění na ponuré místo zanesené pavučinami a zamořené obřími pavouky, obřím hmyzem a jinými zlověstnými predátory. Tvorové, kteří zajdou příliš hluboko do takového lesa, se brzy ztratí v bludišti pavučin, jež visí spolu s kostmi a ztracenými poklady obětí pavoučnatců.

Nepřátelé víl. Pavoučnatci jsou přirození nepřátelé vílích tvorů. Tito hnusní tvorové nastražují pavučinové léčky a chytají do nich poletuchy a diblíky, které hladově požírají, a pavučinami obalují strom dryády v marném pokusu ji lapit. Jindy plaché víly někdy přichází k cizincům, jestli by jim nepomohli se vypořádat se zamořením pavoučnatci, neboť víly jsou špatně vybaveny na to, aby se s takovými zlovolnými tvory vypořádaly samy.

Varianta: Pavučinové škrtidlo

Někteří pavoučnatci rádi škrtí kořist pomocí škrtidla vyrobeného z pavučiny. Takto vyzbrojený pavoučnatec získá následující možnost akce, kterou používá místo drápů.

Pavučinové škrtidlo. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden Střední či Malý tvor, proti kterému má pavoučnatec výhodu k hodu na útok. Zásah: Drtivé zranění 4 (1k4 + 2) a cíl je uchvácený (SO úniku je 12). Dokud toto uchvácení neskoční, cíl nemůže dýchat a pavoučnatec má výhodu k hodům na útok proti němu.

Pavoučnatec
Střední obluda, neutrální zlo
Obranné číslo 13 (přirozená zbroj)
Životy 44 (8k8 + 8)
Rychlost 6 sáhů, šplhání 6 sáhů
  • SIL14 (+2)
  • OBR15 (+2)
  • ODL13 (+1)
  • INT7 (-2)
  • MDR12 (+1)
  • CHA8 (-1)
Dovednosti Nenápadnost +4, Přežití +3, Vnímání +3
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 13
Jazyky
Nebezpečnost 2 (450 ZK)

Pavoučí šplh. Pavoučnatec umí šplhat po těžkých površích, včetně stropu hlavou dolů, aniž by si musel házet na ověření vlastnosti.

Vnímání pavučiny. Když se pavoučnatec dotýká pavučiny, zná přesné polohy všech tvorů, kteří se dotýkají stejné pavučiny.

Pavučinochodec. Pavoučnatec ignoruje pohybová omezení, jež způsobují pavučiny.

Akce

Vícenásobný útok. Pavoučnatec zaútočí dvakrát: jednou kousnutím a jednou drápy.

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Bodné zranění 6 (1k8 + 2) plus jedové zranění 4 (1k8). Cíl musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 11, jinak se otráví na 1 minutu. Tvor může zopakovat záchranný hod na konci každého svého tahu a při úspěchu pro něj účinek skončí.

Drápy. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 7 (2k4 + 2).

Pavučina (obnovení 5 – 6). Útok na dálku zbraní: +4 k zásahu, dostřel 6/12 sáhů, jeden Velký či menší tvor. Zásah: Tvor je zadržený pavučinou. Jako akci si může zadržený tvor hodit na ověření Síly se SO 11 a při úspěchu z pavučiny unikne. Účinek skončí a pavučina se zničí. Pavučina má OČ 10, 5 životů, je zranitelná vůči ohnivému poškození a imunní vůči drtivému poškození.