Drak, stínový

Stínoví draci jsou skuteční draci, kteří se buď narodili ve Stínopádu, nebo je přeměnily roky strávené v jeho chmurném pomezí. Někteří stínoví draci milují Stínopád pro jeho bezútěšné krajiny a pustinu. Jiní se snaží vrátit do Materiální sféry a rozšířit temnotu a zlo Sféry stínů.

Temné portály. Portály Stínopádu se zjevují na opuštěných místech a v hlubokém příšeří podzemních jeskyní. Draci, kteří sídlí na takových místech, často objevují tyto portály a zjišťují, že se přesunuli do nové říše. Prastaří draci, kteří spí ve svých doupatech měsíce či roky, mohou najednou zjistit, že byli uneseni pryč, a nikdy se nemusí dozvědět, že to udělal portál, který se utvořil bez jejich vědomí, zatímco spali.

Přetvoření ve stínu. Transformace na stínového draka trvá roky, během nichž drakovy šupiny ztrácí svůj lesk a blednou do uhlového odstínu. Jeho kožnatá křídla zprůsvitní a jeho oči zblednou na opalizující šedou. Stínovým drakům se protiví sluneční světlo a v jasném světle jsou slabší než ve tmě. Tma změní draka v přízračný stín jeho bývalého já.

Magická přirozenost draků budí zájem Stínopádu, jenž se nějak dožaduje moci a majestátnosti těchto velkých plazů. Stínopád má na své obyvatele i skličující efekt. Čím déle tvor ve sféře setrvává, tím víc přijímá její neklid. Jak drakovi ubíhají měsíce a roky ve Stínopádu, začíná si uvědomovat, že se mění, ale nedokáže tomu nijak zabránit.

Zpátky ve světě. Stínový drak je tak prosáklý mocí Stínopádu, že ani návrat do Materiální sféry nedokáže zrušit jeho přeměnu. Někteří stínoví draci se pokouší nalákat jiné tvory ze smrtelné říše zpět do Stínopádu, aby jim dělali společnost, aspoň dokud se svých hostů nenabaží a nesežerou je. Jiní šťastně opustí Stínopád navždy, neboť chápou, že poklad a moc lze lépe sehnat v Materiální sféře.

Šablona stínového draka

Jen skutečný drak se může přeměnit na stínového draka a jen pokud se narodí ve Stínopádu, nebo v něm setrvá několik let. Drakostěj se nemůže změnit ve stínového draka, protože ztrácí svou dračí přirozenost, když se stane nemrtvým.

Když se drak stane stínovým drakem, ponechá si své statistiky, kromě výjimek popsaných níže. Stínový drak si může uchovat nebo ztratit některé či všechny své akce doupěte, nebo získat nové, dle libovůle PJ.

Odolání vůči zraněním. Drak je odolný vůči nekrotickému zranění.

Zdatnost v dovednosti: Nenápadnost. Drakův zdatnostní bonus se zdvojnásobí při jeho ověření Obratnosti (Nenápadnosti).

Živý stín. Když je drak v šeru či tmě, je odolný vůči zranění, jež není psychické, silové ani zářivé.

Schování se ve stínech. Když je drak v šeru či tmě, může provést akci Schování jako bonusovou akci.

Citlivost na sluneční světlo. Když je drak ve slunečním světle, má nevýhodu k hodům na útok a ověřením Moudrosti (Vnímání) opírajícími se o zrak.

Nová akce: Kousnutí. Způsobuje-li drak svým kousnutím bleskové, chladné, jedové, kyselinové či ohnivé zranění, změň daný typ zranění na nekrotický.

Nová akce: Stínový dech. Jakýkoliv dech draka způsobující zranění způsobí nekrotické zranění místo původního typu zranění. Humanoid, jemuž se sníží tímto zraněním životy na 0, zemře a z jeho mrtvoly povstane nemrtvý stín, který jedná v pořadí iniciativy ihned po drakovi. Stín je pod drakovou kontrolou.

Mladý rudý stínový drak
Velký drak, chaoticky zlý
Obranné číslo 18 (přirozená zbroj)
Životy 178 (17k10 + 85)
Rychlost 8 sáhů, šplhání 8 sáhů, létání 16 sáhů
  • SIL23 (+6)
  • OBR10 (+0)
  • ODL21 (+5)
  • INT14 (+2)
  • MDR11 (+0)
  • CHA19 (+4)
Záchranné hody Obr +4, Odl +9, Mdr +4, Cha +8
Dovednosti Nenápadnost +8, Vnímání +8
Odolání vůči zraněním nekrotická
Imunity vůči zraněním ohnivá
Smysly mimozrakové vnímání 6 sáhů, vidění ve tmě 24 sáhů, pasivní Vnímání 18
Jazyky dračí řeč, obecná řeč
Nebezpečnost 13 (10 000 ZK)

Živý stín. Když je drak v šeru či tmě, je odolný vůči zranění, jež není psychické, silové ani zářivé.

Schování se ve stínech. Když je drak v šeru či tmě, může provést akci Schování jako bonusovou akci.

Citlivost na sluneční světlo. Když je drak ve slunečním světle, má nevýhodu k hodům na útok a ověřením Moudrosti (Vnímání) opírajícími se o zrak.

Akce

Vícenásobný útok. Drak zaútočí třikrát: jednou kousnutím a dvakrát drápy.

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +10 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 17 (2k10 + 6) plus nekrotické zranění 3 (1k6).

Drápy. Útok na blízko zbraní: +10 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 13 (2k6 + 6).

Stínový dech (obnovení 5 – 6). Drak vydechne stínový oheň v kuželu 6 sáhů. Každý tvor v oblasti si musí hodit záchranný hod na Obratnost se SO 18. Když tvor neuspěje, utrpí nekrotické zranění 56 (16k6), nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu. Humanoid, jemuž se sníží tímto zraněním životy na 0, zemře a z jeho mrtvoly povstane nemrtvý stín, který jedná v pořadí iniciativy ihned po drakovi. Stín je pod drakovou kontrolou.