Yettiové

Yettiho vytí nese vítr přes daleké hory a vzbuzuje strach v srdcích roztroušených tamních horníků a pastevců. Tito mohutní tvorové kráčí přes vysokohorské vrcholy a neustále se ženou za jídlem. Jejich sněhově bílá srst jim umožňuje se pohybovat v zamrzlé krajině jako duchové. Yettiho opičí oči umí namístě zmrazit kořist.

Vášniví lovci. Obyvatelé vysokých vrcholů cestují ve skupinách a ozbrojeni. Vědí, že yettiové cítí živé maso na míle. Když yetti objeví kořist, rychle pádí přes led a kamení, aby se zmocnil svého jídla, a vyje u toho vzrušením z lovu. Pach kořisti přitahuje yettiho přes zimu a sníh i ve vánici.

Yettiové loví sami nebo v malých rodinných skupinách. Když tvorové prchají před yettim nebo se s ním pustí do boje, ostatní yettiové mohou ucítit pach krve a přiblížit se. Teritoriální yettiové spolu bojují o kořist a yettiové padlí v boji jsou sežráni v euforickém vytí.

Děsiví vřešťani. Před lavinou, vánicí nebo smrtícím mrazem se po horských svazích prohání ledový vítr, ve kterém se nese vytí yettiů. Někteří obyvatelé vysokohorských vrcholů se domnívají, že v kvílení yettiů lze zaslechnout hlasy jejich milovaných, kteří zemřeli v lavinách a vánicích, jak vykřikují varovná znamení. Pragmatičtější obyvatelé tvrdí, že vytí yettiů je připomínkou, že navzdory velkým úspěchům civilizace se civilizovaní jedinci stávají štvanou kořistí nespoutané domény přírody.

Brutální zuřivci. Když kvetou horské byliny, yettiové se drží dál od humanoidních říší. Když jsou hladoví, útočí na humanoidní osady ve vlnách, vyráží brány a palisády, které by je dříve možná odradily, a pak žerou tvory uvnitř.

Proradní horští obyvatelé někdy využívají yettie jako bezděčné zbraně. Vojvoda může nechat složit poražené ovce či kozy do nepřátelského tábora, aby tím přilákal yettie, zasel chaos a ztenčil řady nepřátel před bitvou. Horští kmenoví vůdci, kteří chtějí rozšířit své území, loví ve velkém místní zvěř, aby snížili zásoby jídla yettiů a podnítili útoky na humanoidní osady, načež je promptně zaberou.

Odporní yettiové. Odporný yetti je větší než normální yetti. Je třikrát vyšší než člověk. Žije a loví obvykle sám, ale po dobu vychovávání mláďat může žít v páru. Tito tyčící se yettiové jsou vysoce teritoriální a divocí. Útočí a žerou všechny teplokrevné tvory, na které narazí a pak odhazují kosti po ledu a sněhu.

„Pozor! To není kvílení větru!“

— Kelesta Sokolnice ze Smaragdové enklávy

Yetti
Velká obluda, chaotické zlo
Obranné číslo 12 (přirozená zbroj)
Životy 51 (6k10 + 18)
Rychlost 8 sáhů, šplhání 8 sáhů
 • SIL18 (+4)
 • OBR13 (+1)
 • ODL16 (+3)
 • INT8 (-1)
 • MDR12 (+1)
 • CHA7 (-2)
Dovednosti Nenápadnost +3, Vnímání +3
Imunity vůči zraněním chladná
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 13
Jazyky yettiština
Nebezpečnost 3 (700 ZK)

Strach z ohně. Utrpí-li yetti ohnivé zranění, má nevýhodu k hodům na útok a ověřením vlastnosti do konce svého příštího tahu.

Bystrý čich. Yetti má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o čich.

Sněžné maskování. Yetti má výhodu k ověřením Obratnosti (Nenápadnosti) při schovávání v zasněženém terénu.

Akce

Vícenásobný útok. Yetti může použít Mrazivý pohled a zaútočit dvakrát drápy.

Drápy. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 7 (1k6 + 4) plus chladné zranění 3 (1k6).

Mrazivý pohled. Yetti zacílí jednoho tvora, kterého vidí do 6 sáhů od sebe. Pokud cíl vidí yettiho, musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 13 proti této magii, jinak utrpí chladné zranění 10 (3k6) a bude paralyzovaný na 1 minutu, pokud není imunní vůči chladnému zranění. Cíl může zopakovat záchranný hod na konci každého svého tahu a při úspěchu pro něj účinek skončí. Pokud cíl uspěje v záchranném hodu, nebo pro něj účinek skončí, bude imunní vůči Mrazivému pohledu všech yettiů (ale ne odporných yettiů) na 1 hodinu.

Odporný yetti
Obrovská obluda, chaotické zlo
Obranné číslo 15 (přirozená zbroj)
Životy 137 (11k12 + 66)
Rychlost 8 sáhů, šplhání 8 sáhů
 • SIL24 (+7)
 • OBR10 (+0)
 • ODL22 (+6)
 • INT9 (-1)
 • MDR13 (+1)
 • CHA9 (-1)
Dovednosti Nenápadnost +4, Vnímání +5
Imunity vůči zraněním chladná
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 15
Jazyky yettiština
Nebezpečnost 9 (5 000 ZK)

Strach z ohně. Utrpí-li yetti ohnivé zranění, má nevýhodu k hodům na útok a ověřením vlastnosti do konce svého příštího tahu.

Bystrý čich. Yetti má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o čich.

Sněžné maskování. Yetti má výhodu k ověřením Obratnosti (Nenápadnosti) při schovávání v zasněženém terénu.

Akce

Vícenásobný útok. Yetti může použít Mrazivý pohled a zaútočit dvakrát drápy.

Drápy. Útok na blízko zbraní: +11 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 14 (2k6 + 7) plus chladné zranění 7 (2k6).

Mrazivý pohled. Yetti zacílí jednoho tvora, kterého vidí do 6 sáhů od sebe. Pokud cíl vidí yettiho, musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 18 proti této magii, jinak utrpí chladné zranění 21 (6k6) a bude paralyzovaný na 1 minutu, pokud není imunní vůči chladnému zranění. Cíl může zopakovat záchranný hod na konci každého svého tahu a při úspěchu pro něj účinek skončí. Pokud cíl uspěje v záchranném hodu, nebo pro něj účinek skončí, bude imunní vůči pohledu tohoto yettie 24 hodin.

Ledový dech (obnovení 6). Yetti vydechne mrazivý vzduch v kuželu 6 sáhů. Každý tvor v oblasti si musí hodit záchranný hod na Odolnost se SO 18. Když tvor neuspěje, utrpí chladné zranění 45 (10k8), nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu.