Hipogryf

Hipogryf — zvíře, jehož magický původ si už historie nepamatuje — má křídla a přední končetiny orla a zadní část koně a hlavu, která kombinuje rysy obou zvířat.

Hipogryfové jsou samotářští a všežraví. Páří se celý život a zřídka se vydávají dál než pár mil od svého hnízda. Když hipogryf brání svého druha či mláďata, bojuje na smrt. Hipogryfové nekladou vejce, ale rodí živá mláďata.

Drakům, gryfům a vyvernám chutná hipogryfí maso a často tyto tvory loví.

Cvičená letecká zvířata. Hipogryf, který je vychován v zajetí, se dá vycvičit jako věrný společník a letecké zvíře. Ze všech tvorů, jež mohou sloužit jako letecká zvířata, patří hipogryfové k nejsnáze cvičitelným a nejvěrnějším, jakmile se řádně vycvičí.

Hipogryf
Velká obluda, bez přesvědčení
Obranné číslo 11
Životy 19 (3k10 + 3)
Rychlost 8 sáhů, létání 12 sáhů
  • SIL17 (+3)
  • OBR13 (+1)
  • ODL13 (+1)
  • INT2 (-4)
  • MDR12 (+1)
  • CHA8 (-1)
Dovednosti Vnímání +5
Smysly pasivní Vnímání 15
Jazyky
Nebezpečnost 1 (200 ZK)

Bystrý zrak. Hipogryf má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o zrak.

Akce

Vícenásobný útok. Hipogryf zaútočí dvakrát: jednou zobákem a jednou drápy.

Zobák. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 8 (1k10 + 3).

Drápy. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 10 (2k6 + 3).