Árakokra

Árakokry brázdí Kvílící vrut, ustavičnou bouři silných větrů a bičujících dešťů, která obklopuje poklidnou říši Ákva ve Sféře vzdušného živlu. Tito ptákovití humanoidi dělají letecké hlídky a střeží větrné hranice svého domova před nájezdníky ze Sféry zemního živlu, například chrliči, jejich úhlavními nepřáteli.

Nepřátelé Živelného zla. Ve službách Větrných vévodů z Ákvy árakokry prozkoumávají sféry, jestli nenajdou chrámy Živelného zla. Špehují zhoubné živelné tvory a pak na ně buď zaútočí, nebo je nahlásí Větrným vévodům.

V Materiální sféře árakokry vytváří orlí hnízda na vrcholech nejvyšších hor, obzvlášť těch, co jsou poblíž portálů do Sféry vzdušného živlu. Z takových výšin vyhlíží známky živelných nájezdů i na rodící se hrozby pro jejich domovskou sféru. Preferují životní styl jako vítr — nezatížený a věčně v pohybu — a přesto dohlíží na kraj po léta, pokud si to vyžaduje střežení před nájezdy Živelného zla.

Árakokry nemají žádné pojetí politických hranic ani vlastnění majetku, a drahokamy, zlato a jiné vzácné materiály pro ně znamenají jen pramálo. Podle nich by tvor měl použít, co je nezbytné a zbytek pustit po větru pro ostatní.

Pátrání po sedmi úlomcích. Větrní vévodové z Ákvy pochází z rasy živelných bytostí zvaných váti, které kdysi vládly mnoha světům. Vyvstal tvor známý jako Královna Chaosu a zahájila mezisférickou válku proti vládě vátů. V boji proti této hrozbě spojilo své síly sedm vátských hrdinů a vytvořili mocné Žezlo zákona. V bitvě proti největšímu královninu generálovi Míškovi, přezdívanému Slíďák, ho zabil jeden vát tím, že do něj vbodl žezlo jako kopí. Žezlo se rozbilo na sedm úlomků, které se rozptýlily napříč mnohovesmírem. Árakokry hledají stopy poloh úlomků, aby rekonstruovali to, co se dnes označuje jako Žezlo sedmi částí.

Árakokra
Střední humanoid (árakokra), neutrální dobro
Obranné číslo 12
Životy 13 (3k8)
Rychlost 4 sáhy, létání 10 sáhů
  • SIL10 (+0)
  • OBR14 (+2)
  • ODL10 (+0)
  • INT11 (+0)
  • MDR12 (+1)
  • CHA11 (+0)
Dovednosti Vnímání +5
Smysly pasivní Vnímání 15
Jazyky auranština, árakokrština
Nebezpečnost 1/4 (50 ZK)

Střemhlavý útok. Pokud árakokra letí a klesne aspoň o 6 sáhů přímo k cíli a pak ho zasáhne útokem na blízko zbraní, útok způsobí cíli dodatečné zranění 3 (1k6).

Akce

Spár. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 4 (1k4 + 2).

Oštěp. Útok na blízko nebo na dálku zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh nebo dostřel 6/24 sáhů, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 5 (1k6 + 2).

Přivolávání vzdušných elementálů

Pět árakoker, které jsou od sebe navzájem do 6 sáhů, mohou magicky přivolat vzdušného elementála. Každý z pěti musí použít svou akci a pohyb ve třech po sobě jdoucích tazích k vzdušnému tanci a během něj se na něj musí soustředit (jako by se soustředil na kouzlo). Když všech pět dokončí svůj třetí tah tance, objeví se elementál na volném místě do 12 sáhů od nich. Je vůči nim přátelský a splní jejich vyřčené příkazy. Vydrží 1 hodinu, nebo dokud všichni přivolávači nezemřou, či dokud ho některý z jeho přivolávačů nezruší jako bonusovou akci. Přivolávač nemůže znovu tancovat tento tanec, dokud si krátce neodpočine. Když se elementál vrací do Sféry vzdušného živlu, jakýkoliv árakokra do 1 sáhu od něj se může vrátit s ním.