Fomorian

Nejšerednější a nejšpatnější z celého obřího plemene jsou bezbožní fomoriané, jejichž neformovaná těla odráží jejich hanebné chování. Někteří mají náhodně rozložené obličejové rysy kolem znetvořených, bradavičnatých hlav. Jiní mají končetiny hrubě jiných velikostí a tvarů, nebo hrozně vyjí pokaždé, když vydechují svými znetvořenými ústy. Jejich mizerný vzhled ale zřídkakdy budí soucit, protože fomoriané na sebe uvrhli své zatracení zlem, které ovládá jejich srdce a myšlení.

Vílí kletba. Elfové si pamatují dobu, když fomoriané bývali nejkrásnější z ras, s brilantním myšlením a nedostižnou magickou schopností. Tato fyzická dokonalost ale nesahala do jejich srdcí, zatímco je stravovala touha po magii a moci.

Fomoriané usilovali o dobytí Vílí divočiny, zotročení jejích obyvatel a přivlastnění jejich magie pro sebe. Když se víly spojily k obraně své říše, fomoriané s nimi bojovali a stali se cílem strašné kletby.

Jeden po druhém tito obři upadali, jejich těla se pokřivila, aby odrážela zlo v jejich srdcích. Tyto mizerné hrůzy, zbavené své krásy a magické moci, uprchly ze světla hluboko pod povrch světa, kde si hýčkaly svou nenávist. Prokleti svým osudem se od té doby plánují pomstít vílám, které je urazily.

Obři Temných říší. Fomoriané obývají děsivě krásné jeskyně v Temných říších a jen vzácně se vydávají na povrch. Jejich doupata oplývají vodou, rybami a lesy hub i tvory, jejichž otrocká práce fomoriany živí. Když už otroci nemohou dřít, fomoriané je zabijí a sežerou. Špatnost a zvrhlost jsou základními kameny fomorianské společnosti, v níž vládou nejsilnější a nejkrutější obři. Fomoriané vyznačují svá teritoria mrtvolami svých nepřátel. Kreslí na stěny svých jeskyní krví, nebo sešíváním končetin a částí těl vytváří posměšné podobizny tvorů, které zabili.

Zničená těla, zlé mysli. Znetvoření patrná na fomorianech jim brání vrhat balvany, jako to dělají jejich obří příbuzní, nebo se oblékat víc než jen do zbytků látky. Avšak groteskní umístění očí, nosu a uší jim dává bystré smysly, kvůli nimž je těžké je překvapit, nebo přepadnout.

Chamtivost a zlo fomorianů leží v nitru jejich degenerace a pádu a dál je zamořuje. Fomoriané uzavírají spojenectví s ostatními tvory, když se jim to hodí, ale od přírody jsou nevěrní a zradí své spojence bez mrknutí oka.

Kletba Zlého oka. Fomoriané umí předávat svou kletbu na ostatní pomocí schopnosti zvané Zlé oko — jde o poslední pozůstatek jejich kdysi pozoruhodné schopnosti sesílat kouzla. Tvor prokletý fomorianovým zlým okem je magicky pokřivený a deformovaný. Získá náhled do bolesti a zášti, které strávily tuto zlou rasu.

Fomorian
Obrovský obr, chaotické zlo
Obranné číslo 14 (přirozená zbroj)
Životy 149 (13k12 + 65)
Rychlost 6 sáhů
  • SIL23 (+6)
  • OBR10 (+0)
  • ODL20 (+5)
  • INT9 (-1)
  • MDR14 (+2)
  • CHA6 (-2)
Dovednosti Nenápadnost +3, Vnímání +8
Smysly vidění ve tmě 24 sáhů, pasivní Vnímání 18
Jazyky gigantština, temnobecná řeč
Nebezpečnost 8 (3 900 ZK)
Akce

Vícenásobný útok. Fomorian zaútočí dvakrát těžkým kyjem, nebo zaútočí jednou těžkým kyjem a jednou použije Zlé oko.

Těžký kyj. Útok na blízko zbraní: +9 k zásahu, dosah 3 sáhy, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 19 (3k8 + 6).

Zlé oko. Fomorian magicky přinutí tvora, kterého vidí do 12 sáhů od sebe, aby si hodil záchranný hod na Charisma se SO 14. Když tvor neuspěje, utrpí psychické zranění 27 (6k8), nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu.

Kletba Zlého oka (obnovení po krátkém či důkladném odpočinku). Upřeným pohledem fomorian použije Zlé oko, ale při neúspěšné záchraně je tvor navíc proklet magickými deformacemi. Když je tvor deformovaný, jeho rychlost klesne na polovinu a má nevýhodu k ověřením vlastností, záchranným hodům a hodům na útok založených na Síle či Obratnosti.

Přeměněný tvor může zopakovat záchranný hod pokaždé, když si důkladně odpočine a při úspěchu pro něj účinek skončí.