Rozumhlt

„Neplač. Nemáme v úmyslu sníst tvůj mozek. Ve skutečnosti se tvůj mozek vydá na úžasnou cestu!“

— Mozkožrout Qorik el-Slurrk

Rozumhlt připomíná chodící mozek chráněný kornatým obalem a postavený na zvířecí nohy s drápy. Tato hnusná zrůda se krmí inteligencí vnímajících tvorů a přejímá tělo oběti pro své mozkožroutí pány.

Illitydí stvoření. Mozkožrouti chovají rozumhlty, aby jim sloužili jako potulní lovci Temných říší. Rozumhlta stvoří tak, že vezmou vazalův mozek a podrobí ho hroznému rituálu. Když mozku vyraší nohy, stane se inteligentním predátorem, stejně pokrouceným a zlým jako jeho páni.

Smrtící loutkáři. Rozumhlt sežere tvorův mozek a vzpomínky a pak změní hostitelské tělo na loutku pod svou kontrolou. Inteligentní rozumhlt obvykle využije loutku pro nalákání ostatních do panství mozkožroutů, aby byli zotročeni a sežráni.

Rozumhlt
Drobná zrůda, zákonné zlo
Obranné číslo 12
Životy 21 (6k4 + 6)
Rychlost 8 sáhů
  • SIL6 (-2)
  • OBR14 (+2)
  • ODL13 (+1)
  • INT12 (+1)
  • MDR11 (+0)
  • CHA10 (+0)
Dovednosti Nenápadnost +4, Vnímání +2
Odolání vůči zraněním bodná, drtivá a sečná z nemagických útoků
Imunity vůči stavům slepý
Smysly mimozrakové vnímání 12 sáhů (mimo tento okruh je slepý), pasivní Vnímání 12
Jazyky rozumí hlubinštině, ale neumí mluvit, telepatie 12 sáhů
Nebezpečnost 2 (450 ZK)

Najdi vnímání. Rozumhlt vnímá přítomnost a polohu každého tvora do 60 sáhů od něj, který má Inteligenci 3 či vyšší, bez ohledu na mezilehlé bariéry, ledaže by byl tvor chráněn kouzlem ukryj mysl.

Akce

Vícenásobný útok. Rozumhlt zaútočí jednou drápy a použije Zhltnutí rozumu.

Drápy. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 7 (2k4 + 2).

Zhltnutí rozumu. Rozumhlt zacílí jednoho tvora s mozkem, kterého vidí do 2 sáhů od sebe. Cíl musí uspět v záchranném hodu na Inteligenci se SO 12 proti této magii, jinak utrpí psychické zranění 11 (2k10). Při neúspěchu si navíc hoď 3k6. Pokud je výsledek vyšší nebo roven hodnotě Inteligence cíle, tak hodnota Inteligence cíle se sníží na 0. Cíl je ochromený, dokud si neobnoví aspoň jeden bod Inteligence.

Zloděj těla. Rozumhlt si hodí na ověření Inteligence v konfliktu proti neschopnému humanoidovi do 1 sáhu od sebe, který není chráněn ochranou před zlem a dobrem. Pokud rozumhlt v konfliktu vyhraje, magicky sežere mozek cíle, teleportuje se do lebky cíle a ovládne tělo cíle. Když je rozumhlt uvnitř tvora, má úplný kryt před útoky a ostatními účinky pocházejícími zvnějšku hostitele. Rozumhlt si ponechá své hodnoty Inteligence, Moudrosti a Charismatu i svou telepatii a rysy i svou znalost hlubinštiny. Jinak převezme statistiky cíle. Zná vše, co znal tvor, včetně kouzel a jazyků.

Pokud hostitelské tělo zemře, rozumhlt ho musí opustit. Kouzlo ochrana před zlem a dobrem seslané na tělo vyžene rozumhlta pryč. Rozumhlt je také vyhnán, pokud si cíl obnoví sežraný mozek pomocí přání. Rozumhlt může opustit tělo dobrovolně utracením 1 sáhu pohybu, přičemž se teleportuje na nejbližší volné místo do 1 sáhu od něj. Tělo pak zemře, pokud mu není do 1 kola obnoven mozek.