Temnoplášť

Temnoplášť přilne ke stropu jeskyně, zůstává dokonale nehybný a čeká na tvory, kteří projdou pod ním. Zdálky se může vydávat za stalaktit nebo kus kamene. Potom spadne ze stropu, roztáhne se a obklopí se magickou tmou, načež pohltí a rozdrtí svou kořist.

Temnoplášťové se vyskytují v celých Temných říších, ale stejně běžní jsou i ve Stínopádu. Libují si ve tmě a vyplňují podobnou ekologickou mezeru jako netopýři v Materiální sféře. Inteligentní tvorové Stínopádu někdy cvičí temnopláště jako strážce nebo společníky.

„Můžete mi znovu připomenout, proč jsme na této výpravě?“

— Bojovník Etelred po svém prvním střetnutí s temnoplášťem

Temnoplášť
Malá obluda, bez přesvědčení
Obranné číslo 11
Životy 22 (5k6 + 5)
Rychlost 2 sáhy, létání 6 sáhů
  • SIL16 (+3)
  • OBR12 (+1)
  • ODL13 (+1)
  • INT2 (-4)
  • MDR10 (+0)
  • CHA5 (-3)
Dovednosti Nenápadnost +3
Smysly mimozrakové vnímání 12 sáhů, pasivní Vnímání 10
Jazyky
Nebezpečnost 1/2 (100 ZK)

Echolokace. Když je temnoplášť hluchý, nemůže používat své mimozrakové vnímání.

Falešný vzhled. Dokud temnoplášť zůstává nehybný, je k nerozeznání od normálního jeskynního útvaru, například stalaktitu či stalagmitu.

Akce

Rozdrcení. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Drtivé zranění 6 (1k6 + 3) a temnoplášť se přisaje k cíli. Je-li cílem Střední či menší tvor a temnoplášť má výhodu k hodu na útok, přisaje se na jeho hlavu a cíl je slepý a nemůže dýchat, zatímco je temnoplášť přisátý tímto způsobem.

Zatímco je temnoplášť přisátý, může takto útočit jen proti tomuto cíli a má výhodu k hodům na útok. Rychlost temnopláště se také změní na 0 a nemůže mít prospěch z bonusu k rychlosti a pohybuje se spolu s cílem.

Jakýkoli tvor, včetně cíle, může použít svou akci na odpojení temnopláště, pomocí úspěšného ověření Síly se SO 13. Ve svém tahu se temnoplášť může odpojit od cíle utracením 1 sáhu pohybu.

Aura tmy (1/den). Temnoplášť ze sebe vypustí magickou tmu o poloměru 3 sáhy, která se pohybuje spolu s ním a rozšiřuje se kolem rohů. Tma vydrží až 10 minut, nebo dokud neskončí temnoplášťovo soustředění (jako by se soustředil na kouzlo). V této tmě nevidí ani tvor s viděním ve tmě a neosvětlí ji žádné přirozené světlo. Překrývá-li se tma s plochou světla vytvořeného kouzlem 2. či nižší úrovně, pak se kouzlo vytvářející světlo rozptýlí.