Krápnitec

Žraví krápnitci žijí v jeskyních a dutinách v celých Temných říších a živí se vším, co chytí a uchvátí. Krápnitec sežere jakéhokoliv tvora, od zvířat Temných říší po dobrodruhy a jejich výbavu.

Krápnitec vypadá jako stalagmit nebo stalaktit, což mu často umožňuje útočit s překvapením. Tvor se může pomalu pohybovat pomocí tisíců lepkavých bičíků pod jeho základnou. Plíží se po stěnách jeskyně po kamenných stropech, až najde nejlepší pozici, ze které zaútočí.

Lovci Temných říší. Krápnitec je vyvinutá, dospělá forma hrotouna, se kterým sdílí svůj skalnatý vzhled a loveckou taktiku. Krápnitec umí zůstat nehnutě dlouhé hodiny a zavřít své jediné oko, aby vypadal jako prachobyčejný skalní útvar. Tvorové, kteří se příliš přiblíží, jsou překvapení, když se otevře oko a vystřelí lepkavé úponky, aby je uchvátily. Krápnitec pak vydává strašlivé hrdelní zvuky, když navíjí své bojující oběti a přitahuje je blíž k smrtelnému kousnutí svými kamennými zuby.

Krápnitec umí strávit cokoliv, co sežere, s výjimkou platiny, drahokamů a kouzelných předmětů, které lze občas vytáhnout z tvorova předžaludku po jeho smrti. Krápnitcovy trávící šťávy jsou také hodnotné. Alchymisté je vykupují za vysokou cenu a používají je jako rozpouštědlo.

Oslabující úponky. Krápnitec má podél svého těla šest jader, skrz něž vystrkuje lepkavé úponky, které přichytí ke všemu, čeho se dotknou. Každý úponek vypustí vlasovité výrůstky, které proniknou do tvorova těla a podkopou jeho sílu, takže se oběť zmůže jen na slabý odpor, když ji krápnitec navíjí. Je-li úponek přeseknut či zlomen, krápnitec si vytvoří nový, který ho nahradí.

Krápnitec
Velká obluda, neutrální zlo
Obranné číslo 20 (přirozená zbroj)
Životy 93 (11k10 + 33)
Rychlost 2 sáhy, šplhání 2 sáhy
  • SIL18 (+4)
  • OBR8 (-1)
  • ODL17 (+3)
  • INT7 (-2)
  • MDR16 (+3)
  • CHA6 (-2)
Dovednosti Nenápadnost +5, Vnímání +6
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 16
Jazyky
Nebezpečnost 5 (1 800 ZK)

Falešný vzhled. Dokud krápnitec zůstává nehybný, je k nerozeznání od normálního jeskynního útvaru, například krápníku.

Uchvacující úponky. Krápnitec může mít až šest úponků najednou. Na každý úponek se dá zaútočit (OČ 20; 10 životů; imunita vůči jedovému a psychickému zranění). Zničení úponku nezpůsobí krápnitci žádné zranění, a ten může v příštím tahu vysunout nahrazený úponek. Úponek se dá i zlomit, pokud tvor provede akci a uspěje v ověření Síly se SO 15 proti němu.

Pavoučí šplh. Krápnitec umí šplhat po těžkých površích, včetně stropu hlavou dolů, aniž by si musel házet na ověření vlastnosti.

Akce

Vícenásobný útok. Krápnitec zaútočí čtyřikrát úponkem, použije Navinutí a jednou zaútočí kousnutím.

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +7 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 22 (4k8 + 4).

Úponek. Útok na blízko zbraní: +7 k zásahu, dosah 10 sáhů, jeden tvor. Zásah: Cíl je uchvácený (SO úniku je 15). Dokud uchvácení neskončí, cíl je zadržený a má nevýhodu k ověřením Síly a k záchranným hodům na Sílu a krápnitec nemůže použít stejný úponek proti jinému cíli.

Navinutí. Krápnitec přitáhne každého tvora, kterého uchvacuje, až o 5 sáhů k sobě.