Duch

Duch je duše kdysi žijícího tvora, která je povinna strašit na konkrétním místě, nebo konkrétního tvora či objekt, jenž byl v jejím životě významný.

Nedořešená záležitost. Duch touží splnit nějaký nevyřízený úkol ze svého života. Může chtít pomstít svou smrt, splnit přísahu nebo vyslat zprávu své milované. Duch si nemusí uvědomovat, že zemřel, a může pokračovat v každodenní rutině svého života. Jiné duchy žene zkaženost a zášť, jako například ducha, který odmítá spočinout, dokud nezemře každý člen jisté rodiny či organizace.

Nejjistější způsob, jak zbavit oblast ducha, je vyřešit jeho nedořešenou záležitost. Ducha lze zničit snadněji pomocí jeho slabiny spjaté s jeho bývalým životem. Ducha umučené osoby lze znovu zabít nástroji onoho mučení. Duch zahradníka se může stát zranitelnější, když je vystaven silné květinové vůni.

Strašidelné projevy. Ze strašidelných míst vyzařují pocity hlubokého smutku, osamění a nenaplněné touhy. Podivné zvuky nebo nepřirozené ticho vytváří zneklidňující atmosféru. V místnostech, v nichž zuří ohně, jsou chladná místa. Do oblasti může prosakovat dusivý zápach, neživé předměty se mohou samy od sebe pohybovat a mrtvoly mohou vstávat z hrobu. Duch nemá žádnou moc nad těmito projevy, ty se zkrátka dějí.

Nemrtvá povaha. Duch nepotřebuje dýchat, jíst, pít ani spát.

Duch
Střední nemrtvý, jakékoli přesvědčení
Obranné číslo 11
Životy 45 (10k8)
Rychlost 0 sáhů, létání 8 sáhů (vznášení se)
  • SIL7 (-2)
  • OBR13 (+1)
  • ODL10 (+0)
  • INT10 (+0)
  • MDR12 (+1)
  • CHA17 (+3)
Odolání vůči zraněním blesková, hromová, kyselinová, ohnivá; bodná, drtivá a sečná z nemagických útoků
Imunity vůči zraněním chladná, nekrotické, jedové
Imunity vůči stavům ležící, otrávený, paralyzovaný, uchvácený, únava, vystrašený, zadržený, zkamenělý, zmámený
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 11
Jazyky jazyky, které znal za života
Nebezpečnost 4 (1 100 ZK)

Éterický zrak. Duch vidí 12 sáhů do Éterické sféry, když je v Materiální sféře, a naopak.

Nehmotný pohyb. Duch se může pohybovat skrz ostatní tvory a objekty, jako by byli těžký terén. Pokud skončí svůj tah v objektu, utrpí silové zranění 5 (1k10).

Akce

Chřadnoucí dotyk. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Nekrotické zranění 17 (4k6 + 3).

Éteričnost. Duch vstoupí z Materiální do Éterické sféry, nebo naopak. Když je v Éterické hranici, je vidět v Materiální sféře, a naopak, ale nemůže ovlivnit nic v jiné sféře, ani tím být ovlivněn.

Děsivý vzhled. Každý tvor, který není nemrtvý a je do 12 sáhů od ducha a vidí ho, musí uspět v záchranném hodu na Moudrost se SO 13, jinak se vystraší na 1 minutu. Neuspěje-li cíl v záchraně o 5 či více, tak navíc zestárne o 1k4 × 10 let. Vystrašený cíl může zopakovat záchranný hod na konci každého svého tahu a při úspěchu pro něj stav vystrašený skončí. Pokud cíl uspěje v záchranném hodu, nebo pro něj účinek skončí, bude imunní vůči Děsivému vzhledu tohoto ducha 24 hodin. Účinek zestárnutí se dá navrátit kouzlem mocné navrácení, ale jen do 24 hodin od výskytu.

Posednutí (obnovení 6). Jeden humanoid, kterého duch vidí do 1 sáhu od sebe, musí uspět v záchranném hodu na Charisma se SO 13, jinak ho duch posedne; duch pak zmizí a cíl je neschopný a ztratí kontrolu nad svým tělem. Tělo nyní ovládá duch, ale neotupí vnímavost cíle. Ducha nelze zacílit útokem, kouzlem ani jiným účinkem, kromě těch, které odvrací nemrtvé, a uchová si své přesvědčení, Inteligenci, Moudrost, Charisma a imunitu vůči vystrašení a zmámení. Jinak používá statistiky posedlého cíle, ale nemá přístup k jeho znalostem, schopnostem povolání ani zdatnostem.

Posednutí trvá, dokud se tělu nesníží životy na 0, neukončí ho duch jako bonusovou akci, nebo není duch odvrácen či vypuzen účinkem, jako je například kouzlo rozptyl zlo a dobro. Když posednutí skončí, duch se znovu objeví na volném místě do 1 sáhu od těla. Když si cíl úspěšně hodí záchranu, nebo až pro něj posednutí skončí, bude imunní vůči Posednutí tohoto ducha 24 hodin.