Zlobři

Co bylo zlobrům shůry přidáno na jejich silném těle, to jim bylo ubráno na jejich pomalém myšlení. Jejich životní náplní je nájezdnictví, obírání mršin a zabíjení pro jídlo a potěšení. Průměrný dospělý exemplář měří mezi 9 a 10 stopami a váží skoro tisíc liber.

„Nejhorší. Tanečníci. Vůbec.“

— Satyr Švandohádanka, na zlobry

Zuřivci. Zlobři jsou proslulí svou náladovostí. Jejich nálada se vznítí při sebemenším náznaku útoku. Urážky a nadávky mohou v jediném okamžiku vzbudit zlobrův hněv, podobně jako ho může vzbudit krádež, rýpání, popichování, smích, úšklebek nebo jen zatváření se špatným způsobem. Když je zlobr vzteky bez sebe, mlátí kolem sebe hlava nehlava, dokud mu nedojdou předměty či tvorové, které lze rozdrtit.

Příšerní nenasytové. Zlobři sežerou téměř cokoliv, ale obzvlášť jim chutnají trpaslíci, hobiti a elfové. Když mohou, kombinují večeři s potěšením. Honí se za oběťmi utíkajícími kolem a pak je sežerou syrové. Jestliže z oběti ještě něco zbylo, když si zlobr nacpal břicho, může si udělat bederní roušku z její kůže a náhrdelník z jejích zbylých kostí. Tato morbidní výroba je vrcholem zlobří kultury.

Chamtiví sběratelé. Zlobrovy oči se třpytí lakotou, když vidí majetek druhých. Zlobři nosí na svých nájezdech hrubé pytle, do kterých ukládají pohádkový „poklad“ vzatý obětem. To může zahrnovat sbírku otlučených přileb, plesnivé kolo sýra, hrubý kus zvířecí kožešiny upevněný jako plášť nebo kňučící, zablácené prase. Zlobři také mají radost z třpytivého zlata a stříbra a kvůli hrstce mincí se mezi sebou klidně poperou. Chytřejší tvorové si mohou získat zlobrovu důvěru tím, že mu nabídnou zlato nebo zbraň vykovanou pro tvora jeho velikosti.

Legendární hloupost. Jen málo zlobrů umí počítat do deseti, dokonce i s prsty před očima. Většina umí mluvit jen primitivní formou gigantštiny a má povrchní znalost slov v Obecné řeči. Zlobři věří tomu, co je jim řečeno, a je snadné je oklamat nebo zmást, ale ničí věci, které nechápou. Výmluvní podvodníci, kteří testují svůj talent na těchto divoších, nakonec obvykle spolknou svá výřečná slova — a pak jsou jeden po druhém sežráni.

Primitivní vandráci. Zlobři se oblékají do zvířecích kožešin a vykořeněné stromy používají jako surové nástroje a zbraně. Pro lov si vytváří oštěpy kamennými hroty. Když si zakládají doupata, usazují se v blízkosti venkovských hranic civilizovaných zemí a využívají špatně chráněného dobytka, nechráněných spižíren a neopatrných statkářů.

Zlobr spí v jeskyních, doupatech zvířat nebo pod stromy, dokud nenajde chatku či osamocený statek, načež zabije jeho obyvatele a usadí se tam. Kdykoliv se nudí nebo je hladový, vypraví se ven ze svého doupěte a útočí na všechno, co mu přijde do cesty. Přesune se dál teprve až poté, co vyčerpá jídlo v oblasti.

Zlobří gangy. Zlobři se někdy sdružují do malých, nomádských skupin, ale postrádají skutečný smysl kmenového systému. Když se potkají dvě bandy zlobrů, jedna se může pokusit zajmout členy té druhé, aby zvýšila svůj počet. Ale stejně tak je pravděpodobné, že mezi sebou budou své členy volně obchodovat, obzvlášť pokud vítací banda dočasně překypuje jídlem a zbraněmi.

Zlobři se spolčují s ostatními nestvůrami kdykoliv je to možné, aby zastrašovali nebo okrádali slabší tvory. Svobodně se sdružují se skřety, orky a trolly a prakticky uctívají obry. V komplexní společenské struktuře obrů (známé jako řazení) mají zlobři nižší status než nejnižší obři. Výsledkem je, že zlobr udělá téměř cokoliv, o co ho obr požádá.

Zlobr
Velký obr, chaotické zlo
Obranné číslo 11 (usňová zbroj)
Životy 59 (7k10 + 21)
Rychlost 8 sáhů
 • SIL19 (+4)
 • OBR8 (-1)
 • ODL16 (+3)
 • INT5 (-3)
 • MDR7 (-2)
 • CHA7 (-2)
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 8
Jazyky gigantština, obecná řeč
Nebezpečnost 2 (450 ZK)
Akce

Těžký kyj. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 13 (2k8 + 4).

Oštěp. Útok na blízko nebo na dálku zbraní: +6 k zásahu, dosah 1 sáh nebo dostřel 6/24 sáhů, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 11 (2k6 + 4).

Polozlobr (zlobrián)

Když se zlobr rozmnožuje s člověkem, gobrem, orkem či skurutem, jejich dítě je vždy polozlobr. (Zlobři se nerozmnožují s trpaslíky, hobity ani elfy. Ty žerou.) Lidské matky málokdy přežijí narození polozlobřího potomka.

Polozlobří potomek zlobra a orka se také nazývá zlobrián. Průměrná výška dospělého polozlobra či zlobriána je 8 stop a váha 450 liber.

Polozlobr
Velký obr, jakékoli chaotické přesvědčení
Obranné číslo 12 (usňová zbroj)
Životy 30 (4k10 + 8)
Rychlost 6 sáhů
 • SIL17 (+3)
 • OBR10 (+0)
 • ODL14 (+2)
 • INT7 (-2)
 • MDR9 (-1)
 • CHA10 (+0)
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 9
Jazyky gigantština, obecná řeč
Nebezpečnost 1 (200 ZK)
Akce

Válečná sekera. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 12 (2k8 + 3), nebo sečné zranění 14 (2k10 + 3), pokud se použije dvěma rukama.

Oštěp. Útok na blízko nebo na dálku zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh nebo dostřel 6/24 sáhů, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 10 (2k6 + 3).