Dodatek A: Různí tvorové

Tento dodatek obsahuje statistiky nejrůznějších zvířat, hmyzu a ostatní drobotiny. Bloky statistik jsou řazeny abecedně podle názvu tvora.

Černý medvěd

Střední zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 11 (přirozená zbroj)
Životy 19 (3k8 + 6)
Rychlost 8 sáhů, šplhání 6 sáhů
 • SIL15 (+2)
 • OBR10 (+0)
 • ODL14 (+2)
 • INT2 (-4)
 • MDR12 (+1)
 • CHA7 (-2)
Dovednosti Vnímání +3
Smysly pasivní Vnímání 13
Jazyky
Nebezpečnost 1/2 (100 ZK)

Bystrý čich. Medvěd má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o čich.

Akce

Vícenásobný útok. Medvěd zaútočí dvakrát: jednou kousnutím a jednou drápy.

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +3 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 5 (1k6 + 2).

Drápy. Útok na blízko zbraní: +3 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 7 (2k4 + 2).

Fázový pavouk

Velká obluda, bez přesvědčení
Obranné číslo 13 (přirozená zbroj)
Životy 32 (5k10 + 5)
Rychlost 6 sáhů, šplhání 6 sáhů
 • SIL15 (+2)
 • OBR15 (+2)
 • ODL12 (+1)
 • INT6 (-2)
 • MDR10 (+0)
 • CHA6 (-2)
Dovednosti Nenápadnost +6
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 10
Jazyky
Nebezpečnost 3 (700 ZK)

Éterická procházka. Jako bonusovou akci se pavouk může magicky přesunout z Materiální sféry do Éterické sféry, a naopak.

Pavoučí šplh. Pavouk umí šplhat po těžkých površích, včetně stropu hlavou dolů, aniž by si musel házet na ověření vlastnosti.

Pavučinochodec. Pavouk ignoruje pohybová omezení, jež způsobují pavučiny.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Bodné zranění 7 (1k10 + 2) a cíl si musí hodit záchranný hod na Odolnost se SO 11. Když neuspěje, utrpí jedové zranění 18 (4k8), nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu. Sníží-li jed životy cíle na 0, je cíl stabilizovaný, ale otrávený na 1 hodinu, dokonce i po obnovení životů, a během otravy tímto způsobem je paralyzovaný.

Fázový pavouk má magickou schopnost fázovat do a z Éterické sféry. Vypadá to, jako by se vynořil odnikud a po útoku zase rychle zmizí. Jeho pohyb v Éterické sféře před příchodem zpět do Materiální sféry vypadá, jako by se uměl teleportovat.

Ostatní zvířata

Kniha této velikosti nemůže pojmout statistiky pro každé zvíře obývající herní svět D&D. Ale snadno můžeš použít blok statistik určitého zvířete, jako by šlo o jiné zvíře. Například pro jaguára můžeš použít statistiky pantera, pro bizona statistiky obří kozy a pro sokola statistiky jestřába.

Had škrtič

Velké zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 12
Životy 13 (2k10 + 2)
Rychlost 6 sáhů, plavání 6 sáhů
 • SIL15 (+2)
 • OBR14 (+2)
 • ODL12 (+1)
 • INT1 (-5)
 • MDR10 (+0)
 • CHA3 (-4)
Smysly mimozrakové vnímání 2 sáhy, pasivní Vnímání 10
Jazyky
Nebezpečnost 1/4 (50 ZK)
Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Bodné zranění 5 (1k6 + 2).

Škrcení. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Drtivé zranění 6 (1k8 + 2) a cíl je uchvácený (SO úniku je 14). Dokud toto uchvácení neskončí, tvor je zadržený a had nemůže škrtit jiný cíl.

Hejno jedovatých hadů

Střední hejno Drobných zvířat, bez přesvědčení
Obranné číslo 14
Životy 25 (8k8)
Rychlost 6 sáhů, plavání 6 sáhů
 • SIL8 (-1)
 • OBR18 (+4)
 • ODL11 (+0)
 • INT1 (-5)
 • MDR10 (+0)
 • CHA3 (-4)
Odolání vůči zraněním bodná, drtivá, sečná
Imunity vůči stavům ležící, ochromené, paralyzované, uchvácené, vystrašené, zadržené, zkamenělé, zmámené
Smysly mimozrakové vnímání 2 sáhy, pasivní Vnímání 10
Jazyky
Nebezpečnost 2 (450 ZK)

Hejno. Hejno může obývat místo jiného tvora a naopak a může se pohnout skrz otvor, který je dostatečně velký pro Drobného hada. Hejno si nemůže obnovit životy ani získat dočasné životy.

Akce

Kousání. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 0 sáhů, jeden tvor na místě hejna. Zásah: Bodné zranění 7 (2k6), nebo bodné zranění 3 (1k6), pokud hejno má už jen polovinu životů či méně. Cíl si musí hodit záchranný hod na Odolnost se SO 10. Když neuspěje, utrpí jedové zranění 14 (4k6), nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu.

Hejno krkavců

Střední hejno Drobných zvířat, bez přesvědčení
Obranné číslo 12
Životy 24 (7k8 – 7)
Rychlost 2 sáhy, létání 10 sáhů
 • SIL6 (-2)
 • OBR14 (+2)
 • ODL8 (-1)
 • INT13 (-4)
 • MDR12 (+1)
 • CHA6 (-2)
Dovednosti Vnímání +5
Odolání vůči zraněním bodná, drtivá, sečná
Imunity vůči stavům ležící, ochromené, paralyzované, uchvácené, vystrašené, zadržené, zkamenělé, zmámené
Smysly pasivní Vnímání 15
Jazyky
Nebezpečnost 1/4 (50 ZK)

Hejno. Hejno může obývat místo jiného tvora a naopak a může se pohnout skrz otvor, který je dostatečně velký pro Drobného krkavce. Hejno si nemůže obnovit životy ani získat dočasné životy.

Akce

Zobáky. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 0 sáhů, jeden cíl na místě hejna. Zásah: Bodné zranění 7 (2k6), nebo bodné zranění 3 (1k6), pokud hejno má už jen polovinu životů či méně.

Hejno krys

Střední hejno Drobných zvířat, bez přesvědčení
Obranné číslo 10
Životy 24 (7k8 – 7)
Rychlost 6 sáhů
 • SIL9 (-1)
 • OBR11 (+0)
 • ODL9 (-1)
 • INT2 (-4)
 • MDR10 (+0)
 • CHA3 (-4)
Odolání vůči zraněním bodná, drtivá, sečná
Imunity vůči stavům ležící, ochromené, paralyzované, uchvácené, vystrašené, zadržené, zkamenělé, zmámené
Smysly vidění ve tmě 6 sáhů, pasivní Vnímání 15
Jazyky
Nebezpečnost 1/4 (50 ZK)

Bystrý čich. Hejno má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o čich.

Hejno. Hejno může obývat místo jiného tvora a naopak a může se pohnout skrz otvor, který je dostatečně velký pro Drobnou krysu. Hejno si nemůže obnovit životy ani získat dočasné životy.

Akce

Kousání. Útok na blízko zbraní: +2 k zásahu, dosah 0 sáhů, jeden cíl na místě hejna. Zásah: Bodné zranění 7 (2k6), nebo bodné zranění 3 (1k6), pokud hejno má už jen polovinu životů či méně.

Povaha hejn

Zde uvedená hejna (a roje) nejsou obyčejné vlídné shluky tvorů. Utvořily se v důsledku nějakého zlověstného nebo škodlivého vlivu. Upír umí přivolat hejna netopýrů a krys z temných zákoutí noci, zatímco pouhá přítomnost vznešené mumie může způsobit, že z děr zanesených pískem v její hrobce se vyrojí skarabeové. Ježibaba může mít schopnost obrátit proti nepřátelům hejna krkavců, zatímco ohavný yuan-ti může mít u sebe plazící se hejna jedovatých hadů. Dokonce ani druidové nemohou zmámit tato hejna a roje. Jejich agresivita je krajně nepřirozená.

Hejno netopýrů

Střední hejno Drobných zvířat, bez přesvědčení
Obranné číslo 12
Životy 22 (5k8)
Rychlost 0 sáhů, létání 6 sáhů
 • SIL5 (-3)
 • OBR15 (+2)
 • ODL10 (+0)
 • INT2 (-4)
 • MDR12 (+1)
 • CHA4 (-3)
Odolání vůči zraněním bodná, drtivá, sečná
Imunity vůči stavům ležící, ochromené, paralyzované, uchvácené, vystrašené, zadržené, zkamenělé, zmámené
Smysly mimozrakové vnímání 12 sáhů, pasivní Vnímání 11
Jazyky
Nebezpečnost 1/4 (50 ZK)

Echolokace. Když je hejno hluché, nemůže používat své mimozrakové vnímání.

Bystrý sluch. Hejno má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o sluch.

Hejno. Hejno může obývat místo jiného tvora a naopak a může se pohnout skrz otvor, který je dostatečně velký pro Drobného netopýra. Hejno si nemůže obnovit životy ani získat dočasné životy.

Akce

Kousání. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 0 sáhů, jeden tvor na místě hejna. Zásah: Bodné zranění 5 (2k4), nebo bodné zranění 2 (1k4), pokud hejno má už jen polovinu životů či méně.

Hejno piraň

Střední hejno Drobných zvířat, bez přesvědčení
Obranné číslo 13
Životy 28 (8k8 – 8)
Rychlost 0 sáhů, plavání 8 sáhů
 • SIL13 (+1)
 • OBR16 (+3)
 • ODL9 (-1)
 • INT1 (-5)
 • MDR7 (-2)
 • CHA2 (-4)
Odolání vůči zraněním bodná, drtivá, sečná
Imunity vůči stavům ležící, ochromené, paralyzované, uchvácené, vystrašené, zadržené, zkamenělé, zmámené
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 8
Jazyky
Nebezpečnost 1 (200 ZK)

Krvavé šílenství. Hejno má výhodu k hodům na útok na blízko proti jakémukoli tvorovi, který nemá všechny životy.

Hejno. Hejno může obývat místo jiného tvora a naopak a může se pohnout skrz otvor, který je dostatečně velký pro Drobnou piraňu. Hejno si nemůže obnovit životy ani získat dočasné životy.

Vodní dech. Hejno může dýchat jen pod vodou.

Akce

Kousání. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 0 sáhů, jeden tvor na místě hejna. Zásah: Bodné zranění 14 (4k6), nebo bodné zranění 7 (2k6), pokud hejno má už jen polovinu životů či méně.

Hnědý medvěd

Velké zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 11 (přirozená zbroj)
Životy 34 (4k10 + 12)
Rychlost 8 sáhů, šplhání 6 sáhů
 • SIL19 (+4)
 • OBR10 (+0)
 • ODL16 (+3)
 • INT2 (-4)
 • MDR13 (+1)
 • CHA7 (-2)
Dovednosti Vnímání +3
Smysly pasivní Vnímání 13
Jazyky
Nebezpečnost 1 (200 ZK)

Bystrý čich. Medvěd má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o čich.

Akce

Vícenásobný útok. Medvěd zaútočí dvakrát: jednou kousnutím a jednou drápy.

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 8 (1k8 + 4).

Drápy. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 11 (2k6 + 4).

Hyena

Střední zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 11
Životy 5 (1k8 + 1)
Rychlost 10 sáhů
 • SIL11 (+0)
 • OBR13 (+1)
 • ODL12 (+1)
 • INT2 (-4)
 • MDR12 (+1)
 • CHA5 (-3)
Dovednosti Vnímání +3
Smysly pasivní Vnímání 13
Jazyky
Nebezpečnost 0 (10 ZK)

Taktika smečky. Hyena má výhodu k hodům na útok proti tvorovi, je-li do 1 sáhu od tvora aspoň jeden hyenin spojenec, jenž není neschopný.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +2 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 3 (1k6).

Chobotnice

Malé zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 12
Životy 3 (1k6)
Rychlost 1 sáh, plavání 6 sáhů
 • SIL4 (-3)
 • OBR15 (+2)
 • ODL11 (+0)
 • INT3 (-4)
 • MDR10 (+0)
 • CHA4 (-3)
Dovednosti Vnímání +2, Nenápadnost +4
Smysly vidění ve tmě 6 sáhů, pasivní Vnímání 12
Jazyky
Nebezpečnost 0 (10 ZK)

Zadržení dechu. Mimo vodu může chobotnice zadržet dech na 30 minut.

Podvodní maskování. Chobotnice má výhodu k ověřením Obratnosti (Nenápadnosti) při schovávání pod vodou.

Vodní dech. Chobotnice může dýchat jen pod vodou.

Akce

Chapadla. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 1 a cíl je uchvácený (SO úniku je 10). Dokud toto uchvácení neskončí, chobotnice nemůže použít svá chapadla na jiný cíl.

Inkoustový oblak (obnovení po krátkém či důkladném odpočinku). Je-li chobotnice pod vodou, inkoustový oblak o poloměru 1 sáh se rozprostře všude kolem ní. Oblast je hustě zahalená na 1 minutu, i když významný proud může inkoust rozptýlit. Po vypuštění inkoustu může chobotnice použít akci Sprint jako bonusovou akci.

Jedovatý had

Drobné zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 13
Životy 2 (1k4)
Rychlost 6 sáhů, plavání 6 sáhů
 • SIL2 (-4)
 • OBR16 (+3)
 • ODL11 (+0)
 • INT1 (-5)
 • MDR10 (+0)
 • CHA3 (-4)
Smysly mimozrakové vnímání 2 sáhy, pasivní Vnímání 10
Jazyky
Nebezpečnost 1/8 (10 ZK)
Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 1 a cíl si musí hodit záchranný hod na Odolnost se SO 10. Když neuspěje, utrpí jedové zranění 5 (2k4), nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu.

Jelen

Střední zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 13
Životy 4 (1k8)
Rychlost 10 sáhů
 • SIL11 (+0)
 • OBR16 (+3)
 • ODL11 (+0)
 • INT2 (-4)
 • MDR14 (+2)
 • CHA5 (-3)
Smysly pasivní Vnímání 12
Jazyky
Nebezpečnost 0 (10 ZK)
Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +2 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 2 (1k4).

Jestřáb

Drobné zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 13
Životy 1 (1k4 – 1)
Rychlost 2 sáhy, létání 12 sáhů
 • SIL5 (-3)
 • OBR16 (+3)
 • ODL8 (-1)
 • INT2 (-4)
 • MDR14 (+2)
 • CHA6 (-2)
Dovednosti Vnímání +4
Smysly pasivní Vnímání 14
Jazyky
Nebezpečnost 0 (10 ZK)

Bystrý zrak. Jestřáb má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o zrak.

Akce

Pařáty. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 1.

Ještěrka

Drobné zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 10
Životy 2 (1k4)
Rychlost 4 sáhy, šplhání 4 sáhy
 • SIL2 (-4)
 • OBR11 (+0)
 • ODL10 (+0)
 • INT1 (-5)
 • MDR8 (-1)
 • CHA3 (-4)
Smysly vidění ve tmě 6 sáhů, pasivní Vnímání 9
Jazyky
Nebezpečnost 0 (10 ZK)
Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +0 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 1.

Jezdecký kůň

Velké zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 10
Životy 13 (2k10 + 2)
Rychlost 12 sáhů
 • SIL16 (+3)
 • OBR10 (+0)
 • ODL12 (+1)
 • INT2 (-4)
 • MDR11 (+0)
 • CHA7 (-2)
Smysly pasivní Vnímání 10
Jazyky
Nebezpečnost 1/4 (50 ZK)
Akce

Kopyta. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 8 (2k4 + 3).

Jezevec

Drobné zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 10
Životy 3 (1k4 + 1)
Rychlost 4 sáhy, hrabání 1 sáh
 • SIL4 (-3)
 • OBR11 (+0)
 • ODL12 (+1)
 • INT2 (-4)
 • MDR12 (+1)
 • CHA5 (-3)
Smysly vidění ve tmě 6 sáhů, pasivní Vnímání 11
Jazyky
Nebezpečnost 0 (10 ZK)

Bystrý čich. Jezevec má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o čich.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +2 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 1.

Kanec

Střední zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 11 (přirozená zbroj)
Životy 11 (2k8 + 2)
Rychlost 8 sáhů
 • SIL13 (+1)
 • OBR11 (+0)
 • ODL12 (+1)
 • INT2 (-4)
 • MDR9 (-1)
 • CHA5 (-3)
Smysly pasivní Vnímání 9
Jazyky
Nebezpečnost 1/4 (50 ZK)

Zteč. Pokud se kanec pohne aspoň o 4 sáhy přímo k cíli a pak ho ve stejném tahu zasáhne klem, cíl utrpí dodatečné sečné zranění 3 (1k6). Je-li cílem tvor, musí uspět v záchranném hodu na Sílu se SO 11, jinak je sražen k zemi.

Neúprosnost (obnovení po krátkém či důkladném odpočinku). Pokud kanec utrpí zranění 7 či méně, které sníží jeho životy na 0, sníží se jeho životy místo toho na 1.

Akce

Kly. Útok na blízko zbraní: +3 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 4 (1k6 + 1).

Kočka

Drobné zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 12
Životy 2 (1k4)
Rychlost 8 sáhů, šplhání 6 sáhů
 • SIL3 (-4)
 • OBR15 (+2)
 • ODL10 (+0)
 • INT3 (-4)
 • MDR12 (+1)
 • CHA7 (-2)
Dovednosti Nenápadnost +4, Vnímání +3
Smysly pasivní Vnímání 13
Jazyky
Nebezpečnost 0 (10 ZK)

Bystrý čich. Kočka má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o čich.

Akce

Drápy. Útok na blízko zbraní: +0 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 1.

Kosatka

Obrovské zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 12 (přirozená zbroj)
Životy 90 (12k12 + 12)
Rychlost 0 sáhů, plavání 12 sáhů
 • SIL19 (+4)
 • OBR10 (+0)
 • ODL13 (+1)
 • INT3 (-4)
 • MDR12 (+1)
 • CHA7 (-2)
Dovednosti Vnímání +3
Smysly mimozrakové vnímání 24 sáhů, pasivní Vnímání 13
Jazyky
Nebezpečnost 3 (700 ZK)

Echolokace. Když je kosatka hluchá, nemůže používat své mimozrakové vnímání.

Zadržení dechu. Kosatka umí zadržet dech na 30 minut.

Bystrý sluch. Kosatka má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o sluch.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 21 (5k6 + 4).

Koza

Střední zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 10
Životy 4 (1k8)
Rychlost 8 sáhů
 • SIL12 (+1)
 • OBR10 (+0)
 • ODL11 (+0)
 • INT2 (-4)
 • MDR10 (+0)
 • CHA5 (-3)
Smysly pasivní Vnímání 10
Jazyky
Nebezpečnost 0 (10 ZK)

Zteč. Pokud se koza pohne aspoň o 4 sáhy přímo k cíli a pak ho ve stejném tahu zasáhne nabráním na rohy, cíl utrpí dodatečné drtivé zranění 2 (1k4). Je-li cílem tvor, musí uspět v záchranném hodu na Sílu se SO 10, jinak je sražen k zemi.

Stabilita. Koza má výhodu k záchranným hodům na Sílu a Obratnost proti účinkům, které by ji srazily k zemi.

Akce

Nabrání na rohy. Útok na blízko zbraní: +3 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 3 (1k4 + 1).

Krab

Drobné zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 11 (přirozená zbroj)
Životy 2 (1k4)
Rychlost 4 sáhy, plavání 4 sáhy
 • SIL2 (-4)
 • OBR11 (+0)
 • ODL10 (+0)
 • INT1 (-5)
 • MDR8 (-1)
 • CHA2 (-4)
Dovednosti Nenápadnost +2
Smysly mimozrakové vnímání 6 sáhů, pasivní Vnímání 9
Jazyky
Nebezpečnost 0 (10 ZK)

Obojživelník. Krab může dýchat vzduch a vodu.

Akce

Klepeta. Útok na blízko zbraní: +0 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 1.

Krkavec

Drobné zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 12
Životy 1 (1k4 – 1)
Rychlost 2 sáhy, létání 10 sáhů
 • SIL2 (-4)
 • OBR14 (+2)
 • ODL8 (-1)
 • INT2 (-4)
 • MDR12 (+1)
 • CHA6 (-2)
Dovednosti Vnímání +3
Smysly pasivní Vnímání 13
Jazyky
Nebezpečnost 0 (10 ZK)

Napodobení. Krkavec umí napodobit jednoduché zvuky, které někdy slyšel, například šeptání, pláč, nebo štěbetání. Tvor, který slyší napodobený zvuk, dokáže rozpoznat, že jde o napodobení, úspěšným ověřením Moudrosti (Vhledu) se SO 10.

Akce

Zobák. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 1.

Krokodýl

Velké zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 12 (přirozená zbroj)
Životy 19 (3k10 + 3)
Rychlost 4 sáhy, plavání 6 sáhů
 • SIL15 (+2)
 • OBR10 (+0)
 • ODL13 (+1)
 • INT2 (-4)
 • MDR10 (+0)
 • CHA5 (-3)
Dovednosti Nenápadnost +2
Smysly pasivní Vnímání 10
Jazyky
Nebezpečnost 1/2 (100 ZK)

Zadržení dechu. Krokodýl umí zadržet dech na 15 minut.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Bodné zranění 7 (1k10 + 2) a cíl je uchvácený (SO úniku je 12

Krvostřáb

Malé zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 12
Životy 7 (2k6)
Rychlost 2 sáhy, létání 12 sáhů
 • SIL6 (-2)
 • OBR14 (+2)
 • ODL10 (+0)
 • INT3 (-4)
 • MDR14 (+2)
 • CHA5 (-3)
Dovednosti Vnímání +4
Smysly pasivní Vnímání 14
Jazyky
Nebezpečnost 1/8 (25 ZK)

Bystrý zrak. Krvostřáb má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o zrak.

Taktika hejna. Krvostřáb má výhodu k hodům na útok proti tvorovi, je-li do 1 sáhu od tvora aspoň jeden krvestřábův spojenec, jenž není neschopný.

Akce

Zobák. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 4 (1k4 + 2).

Krvostřáb získal svůj název kvůli svým karmínovým křídlům a agresivní povaze. Nebojácně napadá téměř jakékoli zvíře, přičemž ho bodá svým dýkovitým zobákem. Krvostřábové se houfují ve velkých množstvích a útočí na kořist jako hejno.

Krysa

Drobné zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 10
Životy 1 (1k4 – 1)
Rychlost 4 sáhy
 • SIL2 (-4)
 • OBR11 (+0)
 • ODL9 (-1)
 • INT2 (-4)
 • MDR10 (+0)
 • CHA4 (-3)
Smysly vidění ve tmě 6 sáhů, pasivní Vnímání 10
Jazyky
Nebezpečnost 0 (10 ZK)

Bystrý čich. Krysa má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o čich.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +0 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 1.

Lasička

Drobné zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 13
Životy 1 (1k4 – 1)
Rychlost 6 sáhů
 • SIL3 (-4)
 • OBR16 (+3)
 • ODL8 (-1)
 • INT2 (-4)
 • MDR12 (+1)
 • CHA3 (-4)
Dovednosti Nenápadnost +5, Vnímání +3
Smysly pasivní Vnímání 13
Jazyky
Nebezpečnost 0 (10 ZK)

Bystrý sluch a čich. Lasička má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o sluch nebo čich.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 1.

Lední medvěd

Velké zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 12 (přirozená zbroj)
Životy 42 (5k10 + 15)
Rychlost 8 sáhů, plavání 6 sáhů
 • SIL20 (+5)
 • OBR10 (+0)
 • ODL16 (+3)
 • INT2 (-4)
 • MDR13 (+1)
 • CHA7 (-2)
Dovednosti Vnímání +3
Smysly pasivní Vnímání 13
Jazyky
Nebezpečnost 2 (450 ZK)

Bystrý čich. Medvěd má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o čich.

Akce

Vícenásobný útok. Medvěd zaútočí dvakrát: jednou kousnutím a jednou drápy.

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +7 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 9 (1k8 + 5).

Drápy. Útok na blízko zbraní: +7 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 12 (2k6 + 5).

Varianta: Jeskynní medvěd

Někteří medvědi se přizpůsobili životu pod zemí. Živí se podzemními lišejníky a slepými rybami. Tito mrzutí behemoti, známí jako jeskynní medvědi, mají hrubou, tmavou srst a vidí ve tmě na 12 sáhů. Jinak mají stejné statistiky jako lední medvěd.

Létající had

Drobné zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 14
Životy 5 (2k4)
Rychlost 6 sáhů, létání 12 sáhů, plavání 6 sáhů
 • SIL4 (-3)
 • OBR18 (+4)
 • ODL11 (+0)
 • INT2 (-4)
 • MDR12 (+1)
 • CHA5 (-3)
Smysly mimozrakové vnímání 2 sáhy, pasivní Vnímání 11
Jazyky
Nebezpečnost 1/8 (25 ZK)

Oblet. Had nevyvolává příležitostné útoky, když odletí z dosahu nepřítele.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 1 plus jedové zranění 7 (3k4).

Létající had je světle zbarvený, okřídlený had, který se nachází v odlehlých džunglích. Domorodci a kultisté si létající hady někdy ochočují, aby jim sloužili jako poslíčci, kteří doručují svitky omotané v jejich smyčkách.

Lev

Velké zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 12
Životy 26 (4k10 + 4)
Rychlost 10 sáhů
 • SIL17 (+3)
 • OBR15 (+2)
 • ODL13 (+1)
 • INT3 (-4)
 • MDR12 (+1)
 • CHA8 (-1)
Dovednosti Nenápadnost +6, Vnímání +3
Smysly pasivní Vnímání 13
Jazyky
Nebezpečnost 1 (200 ZK)

Bystrý čich. Lev má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o čich.

Taktika smečky. Lev má výhodu k hodům na útok proti tvorovi, je-li do 1 sáhu od tvora aspoň jeden lvův spojenec, jenž není neschopný.

Strhnutí. Pohne-li se lev aspoň 4 sáhy přímo k cíli a pak ho zasáhne drápy ve stejném tahu, cíl musí uspět v záchranném hodu na Sílu se SO 13, jinak je sražen k zemi. Je-li cíl sražen k zemi, lev na něj může jednou zaútočit kousnutím jako bonusovou akci.

Skok s rozběhem. S rozběhem 2 sáhy může lev skočit do dálky až 5 sáhů.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 7 (1k8 + 3).

Drápy. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 6 (1k6 + 3).

Lidoop

Střední zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 12
Životy 19 (3k8 + 6)
Rychlost 6 sáhů, šplhání 6 sáhů
 • SIL16 (+3)
 • OBR14 (+2)
 • ODL14 (+2)
 • INT6 (-2)
 • MDR12 (+1)
 • CHA7 (-2)
Dovednosti Atletika +5, Vnímání +3
Smysly pasivní Vnímání 13
Jazyky
Nebezpečnost 1/2 (100 ZK)
Akce

Vícenásobný útok. Lidoop zaútočí dvakrát pěstí.

Pěst. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 6 (1k6 + 3).

Balvan. Útok na dálku zbraní: +5 k zásahu, dostřel 5/10 sáhů, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 6 (1k6 + 3).

Lítý vlk

Velké zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 14 (přirozená zbroj)
Životy 37 (5k10 + 10)
Rychlost 10 sáhů
 • SIL17 (+3)
 • OBR15 (+2)
 • ODL15 (+2)
 • INT3 (-4)
 • MDR12 (+1)
 • CHA7 (-2)
Dovednosti Nenápadnost +4, Vnímání +3
Smysly pasivní Vnímání 13
Jazyky
Nebezpečnost 1 (200 ZK)

Bystrý sluch a čich. Vlk má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o sluch nebo čich.

Taktika smečky. Vlk má výhodu k hodům na útok proti tvorovi, je-li do 1 sáhu od tvora aspoň jeden vlkův spojenec, jenž není neschopný.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 10 (2k6 + 3). Je-li cílem tvor, musí uspět v záchranném hodu na Sílu se SO 13, jinak je sražen k zemi.

Los

Velké zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 10
Životy 13 (2k10 + 2)
Rychlost 10 sáhů
 • SIL16 (+3)
 • OBR10 (+0)
 • ODL12 (+1)
 • INT2 (-4)
 • MDR10 (+0)
 • CHA6 (-2)
Smysly pasivní Vnímání 10
Jazyky
Nebezpečnost 1/4 (50 ZK)

Zteč. Pokud se los pohne aspoň o 4 sáhy přímo k cíli a pak ho ve stejném tahu zasáhne nabráním na rohy, cíl utrpí dodatečné zranění 7 (2k6). Je-li cílem tvor, musí uspět v záchranném hodu na Sílu se SO 13, jinak je sražen k zemi.

Akce

Nabrání na rohy. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 6 (1k6 + 3).

Kopyta. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden ležící tvor. Zásah: Drtivé zranění 8 (2k4 + 3).

Lovecký žralok

Velké zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 12 (přirozená zbroj)
Životy 45 (6k10 + 12)
Rychlost 0 sáhů, plavání 8 sáhů
 • SIL18 (+4)
 • OBR13 (+1)
 • ODL15 (+2)
 • INT1 (-5)
 • MDR10 (+0)
 • CHA4 (-3)
Dovednosti Vnímání +2
Smysly mimozrakové vnímání 6 sáhů, pasivní Vnímání 12
Jazyky
Nebezpečnost 2 (450 ZK)

Krvavé šílenství. Žralok má výhodu k hodům na útok na blízko proti jakémukoli tvorovi, který nemá všechny životy.

Vodní dech. Žralok může dýchat jen pod vodou.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 13 (2k8 + 4).

Lovecký žralok je menší než obří žralok, ale větší a divočejší než útesový žralok. Loví v hlubokých vodách a obvykle loví sám, ale jedna oblast může být lovištěm více žraloků. Plně dospělý žralok je dlouhý 3 až 4 sáhy.

Mamut

Obrovské zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 13 (přirozená zbroj)
Životy 126 (11k12 + 55)
Rychlost 8 sáhů
 • SIL24 (+7)
 • OBR9 (-1)
 • ODL21 (+5)
 • INT3 (-4)
 • MDR11 (+0)
 • CHA6 (-2)
Smysly pasivní Vnímání 10
Jazyky
Nebezpečnost 6 (2 300 ZK)

Zadupávací zteč. Pohne-li se mamut aspoň 4 sáhy přímo k cíli a pak ho zasáhne nabodnutím na kly ve stejném tahu, cíl musí uspět v záchranném hodu na Sílu se SO 18, jinak je sražen k zemi. Je-li cíl sražen k zemi, mamut na něj může jednou zaútočit dupnutím jako bonusovou akci.

Akce

Nabodnutí na kly. Útok na blízko zbraní: +10 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 25 (4k8 + 7).

Dupnutí. Útok na blízko zbraní: +10 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden ležící tvor. Zásah: Drtivé zranění 29 (4k10 + 7).

Mamut je tvor podobný slonovi s hustou srstí a dlouhými kly. Mamuti jsou zavalitější a divočejší než normální sloni. Obývají širokou škálu podnebí, od subarktických po subtropické.

Mastif

Střední zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 12
Životy 5 (1k8 + 1)
Rychlost 8 sáhů
 • SIL13 (+1)
 • OBR14 (+2)
 • ODL12 (+1)
 • INT3 (-4)
 • MDR12 (+1)
 • CHA7 (-2)
Dovednosti Vnímání +3
Smysly pasivní Vnímání 13
Jazyky
Nebezpečnost 1/8 (25 ZK)

Bystrý sluch a čich. Mastif má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o sluch nebo čich.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +3 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 4 (1k6 + 1). Je-li cílem tvor, musí uspět v záchranném hodu na Sílu se SO 11, jinak je sražen k zemi.

Mastifové jsou impozantní ohaři, kterých si humanoidi cení pro jejich věrnost a bystré smysly. Mastifové se dají vycvičit jako hlídací psi, lovečtí psi a váleční psi. Hobiti a ostatní Malí humanoidi na nich jezdí jako na jezdeckých zvířatech.

Mihotavý pes

Střední víla, zákonně dobrá
Obranné číslo 13
Životy 22 (4k8 + 4)
Rychlost 8 sáhů
 • SIL12 (+1)
 • OBR17 (+3)
 • ODL12 (+1)
 • INT10 (+0)
 • MDR13 (+1)
 • CHA11 (+0)
Dovednosti Nenápadnost +5, Vnímání +3
Smysly pasivní Vnímání 13
Jazyky řeč mihotavých psů, rozumí Sylvánštině, ale neumí jí mluvit
Nebezpečnost 1/4 (50 ZK)

Bystrý sluch a čich. Pes má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o sluch nebo čich.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +3 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 4 (1k6 + 1).

Teleport (obnovení 4 – 6). Pes se magicky teleportuje, spolu se svým vybavením, které má na sobě, až 8 sáhů na volné místo, které vidí. Před nebo po teleportování může pes zaútočit jednou kousnutím.

Mihotavý pes získal svůj název díky své schopnosti v mžiku se vypařit nebo zjevit. Tento talent využívají ke svým útokům, nebo aby se vyhnuli zranění. Mihotaví psi v sobě chovají dlouhotrvající nenávist ke klamopardům a útočí na ně od pohledu.

Mořský koník

Drobné zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 11
Životy 1 (1k4 – 1)
Rychlost 0 sáhů, plavání 4 sáhy
 • SIL1 (-5)
 • OBR12 (+1)
 • ODL8 (-1)
 • INT1 (-5)
 • MDR10 (+0)
 • CHA2 (-4)
Smysly pasivní Vnímání 10
Jazyky
Nebezpečnost 0 (10 ZK)

Vodní dech. Mořský koník může dýchat jen pod vodou.

Mula

Střední zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 10
Životy 11 (2k8 + 2)
Rychlost 8 sáhů
 • SIL14 (+2)
 • OBR10 (+0)
 • ODL13 (+1)
 • INT2 (-4)
 • MDR10 (+0)
 • CHA5 (-3)
Smysly pasivní Vnímání 10
Jazyky
Nebezpečnost 1/8 (25 ZK)

Tažné zvíře. Mula se považuje za Velké zvíře pro potřeby určování nosnosti.

Stabilita. Mula má výhodu k záchranným hodům na Sílu a Obratnost proti účinkům, které by ji srazily k zemi.

Akce

Kopyta. Útok na blízko zbraní: +2 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 4 (1k4 + 2).

Netopýr

Drobné zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 12
Životy 1 (1k4 – 1)
Rychlost 1 sáh, létání 6 sáhů
 • SIL2 (-4)
 • OBR15 (+2)
 • ODL8 (-1)
 • INT2 (-4)
 • MDR12 (+1)
 • CHA4 (-3)
Smysly mimozrakové vnímání 12 sáhů, pasivní Vnímání 11
Jazyky
Nebezpečnost 0 (10 ZK)

Echolokace. Když je netopýr hluchý, nemůže používat své mimozrakové vnímání.

Bystrý sluch. Netopýr má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o sluch.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +0 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Bodné zranění 1.

Nosorožec

Velké zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 11 (přirozená zbroj)
Životy 45 (6k10 + 12)
Rychlost 8 sáhů
 • SIL21 (+5)
 • OBR8 (-1)
 • ODL15 (+2)
 • INT2 (-4)
 • MDR12 (+1)
 • CHA6 (-2)
Smysly pasivní Vnímání 11
Jazyky
Nebezpečnost 2 (450 ZK)

Zteč. Pokud se nosorožec pohne aspoň o 4 sáhy přímo k cíli a pak ho ve stejném tahu zasáhne nabráním na roh, cíl utrpí dodatečné drtivé zranění 9 (2k8). Je-li cílem tvor, musí uspět v záchranném hodu na Sílu se SO 15, jinak je sražen k zemi.

Akce

Nabráním na roh. Útok na blízko zbraní: +7 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 14 (2k8 + 5).

Obří brouk ohnivec

Malé zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 13 (přirozená zbroj)
Životy 4 (1k6 + 1)
Rychlost 6 sáhů
 • SIL8 (-1)
 • OBR10 (+0)
 • ODL12 (+1)
 • INT1 (-5)
 • MDR7 (-2)
 • CHA3 (-4)
Smysly mimozrakové vnímání 6 sáhů, pasivní Vnímání 8
Jazyky
Nebezpečnost 0 (10 ZK)

Svícení. Brouk osvítí jasným světlem okruh o poloměru 2 sáhy a slabým světlem další 2 sáhy.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +1 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 2 (1k6 − 1).

Obří brouk ohnivec je noční tvor, jehož název je odvozen od dvojice zářících žláz, které vydávají světlo. Těchto tvorů si cení horníci a dobrodruzi, neboť žlázy obřích brouků ohnivců vydávají světlo ještě 1k6 dnů po ohnivcově smrti. Obří brouci ohnivci se nejčastěji nachází v podzemí a temných hvozdech.

Obří had škrtič

Obrovské zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 12
Životy 60 (8k12 + 8)
Rychlost 6 sáhů, plavání 6 sáhů
 • SIL19 (+4)
 • OBR14 (+2)
 • ODL12 (+1)
 • INT1 (-5)
 • MDR10 (+0)
 • CHA3 (-4)
Dovednosti Vnímání +2
Smysly mimozrakové vnímání 2 sáhy, pasivní Vnímání 12
Jazyky
Nebezpečnost 2 (450 ZK)
Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden tvor. Zásah: Bodné zranění 11 (2k6 + 4).

Škrcení. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Drtivé zranění 13 (2k8 + 4) a cíl je uchvácený (SO úniku je 16). Dokud toto uchvácení neskončí, tvor je zadržený a had nemůže škrtit jiný cíl.

Obří hyena

Velké zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 12
Životy 45 (6k10 + 12)
Rychlost 10 sáhů
 • SIL16 (+3)
 • OBR14 (+2)
 • ODL14 (+2)
 • INT2 (-4)
 • MDR12 (+1)
 • CHA7 (-2)
Dovednosti Vnímání +3
Smysly pasivní Vnímání 13
Jazyky
Nebezpečnost 1 (200 ZK)

Běsnění. Když hyena ve svém tahu sníží životy tvora na 0 útokem na blízko, může se jako bonusovou akci pohnout až poloviční rychlostí a zaútočit kousnutím.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 10 (2k6 + 3).

Obří chobotnice

Velké zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 11
Životy 52 (8k10 + 8)
Rychlost 2 sáhy, plavání 12 sáhů
 • SIL17 (+3)
 • OBR13 (+1)
 • ODL13 (+1)
 • INT4 (-3)
 • MDR10 (+0)
 • CHA4 (-3)
Dovednosti Nenápadnost +5, Vnímání +4
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 14
Jazyky
Nebezpečnost 1 (200 ZK)

Zadržení dechu. Mimo vodu může chobotnice zadržet dech na 1 hodinu.

Podvodní maskování. Chobotnice má výhodu k ověřením Obratnosti (Nenápadnosti) při schovávání pod vodou.

Vodní dech. Chobotnice může dýchat jen pod vodou.

Akce

Chapadla. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 3 sáhy, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 10 (2k6 + 3). Je-li cílem tvor, je uchvácený (SO úniku je 16). Dokud toto uchvácení neskončí, cíl je zadržený a chobotnice nemůže použít svá chapadla na jiný cíl.

Inkoustový oblak (obnovení po krátkém či důkladném odpočinku). Je-li chobotnice pod vodou, inkoustový oblak o poloměru 4 sáhy se rozprostře všude kolem ní. Oblast je hustě zahalená na 1 minutu, i když významný proud může inkoust rozptýlit. Po vypuštění inkoustu může chobotnice použít akci Sprint jako bonusovou akci.

Obří jedovatý had

Střední zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 14
Životy 11 (2k8 + 2)
Rychlost 6 sáhů, plavání 6 sáhů
 • SIL10 (+0)
 • OBR18 (+4)
 • ODL13 (+1)
 • INT2 (-4)
 • MDR10 (+0)
 • CHA3 (-4)
Dovednosti Vnímání +2
Smysly mimozrakové vnímání 2 sáhy, pasivní Vnímání 12
Jazyky
Nebezpečnost 1/4 (50 ZK)
Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 6 (1k4 + 4) a cíl si musí hodit záchranný hod na Odolnost se SO 11. Když neuspěje, utrpí jedové zranění 10 (3k6), nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu.

Obří ještěrka

Velké zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 12 (přirozená zbroj)
Životy 19 (3k10 + 3)
Rychlost 6 sáhů, šplhání 6 sáhů
 • SIL15 (+2)
 • OBR12 (+1)
 • ODL13 (+1)
 • INT2 (-4)
 • MDR10 (+0)
 • CHA5 (-3)
Smysly vidění ve tmě 6 sáhů, pasivní Vnímání 10
Jazyky
Nebezpečnost 1/4 (50 ZK)
Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 6 (1k8 + 2).

Na obří ještěrce se dá jezdit, nebo se dá používat jako tažné zvíře. Ještěrci je chovají také jako mazlíčky a drowové, duergaři a ostatní obyvatelé Temných říší využívají podzemní obří ještěrky jako jezdecká a nákladní zvířata.

Varianta: Rysy obří ještěrky

Některé obří ještěrky mají i jeden či oba z následujících rysů.

Zadržení dechu. Ještěrka umí zadržet dech na 15 minut. (Ještěrka, která má tento rys, má také rychlost plavání 6 sáhů.)

Pavoučí šplh. Ještěrka umí šplhat po těžkých površích, včetně stropu hlavou dolů, aniž by si musela házet na ověření vlastnosti.

Obří jezevec

Střední zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 10
Životy 13 (2k8 + 4)
Rychlost 6 sáhů, hrabání 2 sáhy
 • SIL13 (+1)
 • OBR10 (+0)
 • ODL15 (+2)
 • INT2 (-4)
 • MDR12 (+1)
 • CHA5 (-3)
Smysly vidění ve tmě 6 sáhů, pasivní Vnímání 11
Jazyky
Nebezpečnost 1/4 (50 ZK)

Bystrý čich. Jezevec má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o čich.

Akce

Vícenásobný útok. Jezevec zaútočí dvakrát: jednou kousnutím a jednou drápy.

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +3 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 4 (1k6 + 1).

Drápy. Útok na blízko zbraní: +3 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 6 (2k4 + 1).

Obří kanec

Velké zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 12 (přirozená zbroj)
Životy 42 (5k10 + 15)
Rychlost 8 sáhů
 • SIL17 (+3)
 • OBR10 (+0)
 • ODL16 (+3)
 • INT2 (-4)
 • MDR7 (-2)
 • CHA5 (-3)
Smysly pasivní Vnímání 8
Jazyky
Nebezpečnost 2 (450 ZK)

Zteč. Pokud se kanec pohne aspoň o 4 sáhy přímo k cíli a pak ho ve stejném tahu zasáhne klem, cíl utrpí dodatečné sečné zranění 7 (2k6). Je-li cílem tvor, musí uspět v záchranném hodu na Sílu se SO 13, jinak je sražen k zemi.

Neúprosnost (obnovení po krátkém či důkladném odpočinku). Pokud kanec utrpí zranění 10 či méně, které sníží jeho životy na 0, sníží se jeho životy místo toho na 1.

Akce

Kly. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 10 (2k6 + 3).

Obří koza

Velké zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 11 (přirozená zbroj)
Životy 19 (3k10 + 3)
Rychlost 8 sáhů
 • SIL17 (+3)
 • OBR11 (+0)
 • ODL12 (+1)
 • INT3 (-4)
 • MDR12 (+1)
 • CHA6 (-2)
Smysly pasivní Vnímání 11
Jazyky
Nebezpečnost 1/2 (100 ZK)

Zteč. Pokud se koza pohne aspoň o 4 sáhy přímo k cíli a pak ho ve stejném tahu zasáhne nabráním na rohy, cíl utrpí dodatečné drtivé zranění 5 (2k4). Je-li cílem tvor, musí uspět v záchranném hodu na Sílu se SO 13, jinak je sražen k zemi.

Stabilita. Koza má výhodu k záchranným hodům na Sílu a Obratnost proti účinkům, které by ji srazily k zemi.

Akce

Nabrání na rohy. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 8 (2k4 + 3).

Obří krab

Střední zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 15 (přirozená zbroj)
Životy 13 (3k8)
Rychlost 6 sáhů, plavání 6 sáhů
 • SIL13 (+1)
 • OBR15 (+2)
 • ODL11 (+0)
 • INT1 (-5)
 • MDR9 (-1)
 • CHA3 (-4)
Dovednosti Nenápadnost +4
Smysly mimozrakové vnímání 6 sáhů, pasivní Vnímání 9
Jazyky
Nebezpečnost 1/8 (25 ZK)

Obojživelník. Krab může dýchat vzduch a vodu.

Akce

Klepeta. Útok na blízko zbraní: +3 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 4 (1k6 + 1) a cíl je uchvácený (SO úniku je 11). Krab má dvě klepeta, z nichž každé může uchvacovat jen jeden cíl.

Obří krokodýl

Obrovské zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 14 (přirozená zbroj)
Životy 85 (9k12 + 27)
Rychlost 6 sáhů, plavání 10 sáhů
 • SIL21 (+5)
 • OBR9 (-1)
 • ODL17 (+3)
 • INT2 (-4)
 • MDR10 (+0)
 • CHA7 (-2)
Dovednosti Nenápadnost +5
Smysly pasivní Vnímání 10
Jazyky
Nebezpečnost 5 (1 800 ZK)

Zadržení dechu. Krokodýl umí zadržet dech na 30 minut.

Akce

Vícenásobný útok. Krokodýl zaútočí dvakrát: jednou kousnutím a jednou ocasem.

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +8 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 21 (3k10 + 5) a cíl je uchvácený (SO úniku je 16). Dokud toto uchvácení neskončí, cíl je zadržený a krokodýl nemůže kousnout jiný cíl.

Ocas. Útok na blízko zbraní: +8 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden cíl, kterého krokodýl neuchvacuje. Zásah: Drtivé zranění 14 (2k8 + 5). Je-li cílem tvor, musí uspět v záchranném hodu na Sílu se SO 16, jinak je sražen k zemi.

Upozornění

Po městě byly spatřeny obří krysy. Každý, koho obří krysa kousne, nechť se dostaví do chrámu pro duchovní útěchu a na modlitbu.

Město tímto výnosem nabízí stříbrňák za každou obří krysu zabitou uvnitř městských hradeb. Pro získání odměny je nutné doručit důkaz kapitánovi městské hlídky v přístavních docích, a to v době mezi polednem a setměním.

Obří krysa

Malé zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 12
Životy 7 (2k6)
Rychlost 6 sáhů
 • SIL7 (-2)
 • OBR15 (+2)
 • ODL11 (+0)
 • INT2 (-4)
 • MDR10 (+0)
 • CHA4 (-3)
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 10
Jazyky
Nebezpečnost 1/8 (25 ZK)

Bystrý čich. Krysa má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o čich.

Taktika hejna. Krysa má výhodu k hodům na útok proti tvorovi, je-li do 1 sáhu od tvora aspoň jeden krysin spojenec, jenž není neschopný.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 4 (1k4 + 2).

Varianta: Nakažlivé obří krysy

Některé obří krysy jsou roznašeči ošklivých nemocí, které šíří kousnutím. Nakažlivá obří krysa má nebezpečnost 1/8 (25 ZK) a následující akci místo normálního útoku kousnutím.

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 4 (1k4 + 2). Je-li cílem tvor, musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 10, jinak se nakazí nemocí. Dokud se cíl z nemoci nevyléčí, může si obnovovat životy jen magickými prostředky a jeho maximum životů klesne o 3 (1k6) za každých 24 hodin. Klesne-li maximum životů cíle na 0 kvůli této nemoci, cíl zemře.

Obří lasička

Střední zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 13
Životy 9 (2k8)
Rychlost 8 sáhů
 • SIL11 (+0)
 • OBR16 (+3)
 • ODL10 (+0)
 • INT4 (-3)
 • MDR12 (+1)
 • CHA5 (-3)
Dovednosti Vnímání +3, Nenápadnost +5
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 13
Jazyky
Nebezpečnost 1/8 (25 ZK)

Bystrý sluch a čich. Lasička má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o sluch nebo čich.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 5 (1k4 + 3).

Obří lidoop

Obrovské zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 12
Životy 157 (15k12 + 60)
Rychlost 8 sáhů, šplhání 8 sáhů
 • SIL23 (+6)
 • OBR14 (+2)
 • ODL18 (+4)
 • INT7 (-2)
 • MDR12 (+1)
 • CHA7 (-2)
Dovednosti Atletika +9, Vnímání +4
Smysly pasivní Vnímání 14
Jazyky
Nebezpečnost 7 (2 900 ZK)
Akce

Vícenásobný útok. Lidoop zaútočí dvakrát pěstí.

Pěst. Útok na blízko zbraní: +9 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 22 (3k10 + 6).

Balvan. Útok na dálku zbraní: +9 k zásahu, dostřel 10/20 sáhů, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 30 (7k6 + 6).

Obří los

Obrovské zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 14 (přirozená zbroj)
Životy 45 (5k12 + 10)
Rychlost 12 sáhů
 • SIL19 (+4)
 • OBR16 (+3)
 • ODL14 (+2)
 • INT7 (-2)
 • MDR14 (+2)
 • CHA10 (+0)
Dovednosti Vnímání +4
Smysly pasivní Vnímání 14
Jazyky řeč obřích losů, rozumí elfštině, obecné řeči a sylvánštině, ale neumí jimi mluvit
Nebezpečnost 2 (450 ZK)

Zteč. Pokud se los pohne aspoň o 4 sáhy přímo k cíli a pak ho ve stejném tahu zasáhne nabráním na rohy, cíl utrpí dodatečné zranění 7 (2k6). Je-li cílem tvor, musí uspět v záchranném hodu na Sílu se SO 14, jinak je sražen k zemi.

Akce

Nabrání na rohy. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 11 (2k6 + 4).

Kopyta. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden ležící tvor. Zásah: Drtivé zranění 22 (4k8 + 4).

Majestátní obří los je tak vzácný, že jeho výskyt se často považuje za předzvěst významné události, jako například narození krále. Legendy vypráví o bozích, kteří na sebe berou podobu obřích losů při návštěvě Materiální sféry. Mnoho kultur proto věří, že lov těchto tvorů vyvolává boží hněv.

Obří mořský koník

Velké zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 13 (přirozená zbroj)
Životy 16 (3k10)
Rychlost 0 sáhů, plavání 8 sáhů
 • SIL12 (+1)
 • OBR15 (+2)
 • ODL11 (+0)
 • INT2 (-4)
 • MDR12 (+1)
 • CHA5 (-3)
Smysly pasivní Vnímání 11
Jazyky
Nebezpečnost 1/2 (100 ZK)

Zteč. Pokud se mořský koník pohne aspoň o 4 sáhy přímo k cíli a pak ho ve stejném tahu zasáhne nabráním na rohy, cíl utrpí dodatečné drtivé zranění 7 (2k6). Je-li cílem tvor, musí uspět v záchranném hodu na Sílu se SO 11, jinak je sražen.

Vodní dech. Mořský koník může dýchat jen pod vodou.

Akce

Nabrání na rohy. Útok na blízko zbraní: +3 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 4 (1k6 + 1).

Obří mořští koníci jsou, podobně jako jejich menší příbuzní, plaché, barevné ryby s protáhlými těly a zkroucenými ocasy. Vodní elfové z nich trénují jezdecká zvířata.

Obří netopýr

Velké zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 13
Životy 22 (4k10)
Rychlost 2 sáhy, létání 12 sáhů
 • SIL15 (+2)
 • OBR16 (+3)
 • ODL11 (+0)
 • INT2 (-4)
 • MDR12 (+1)
 • CHA6 (-2)
Smysly mimozrakové vnímání 12 sáhů, pasivní Vnímání 11
Jazyky
Nebezpečnost 1/4 (50 ZK)

Echolokace. Když je netopýr hluchý, nemůže používat své mimozrakové vnímání.

Bystrý sluch. Netopýr má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o sluch.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Bodné zranění 5 (1k6 + 2).

Obří orel

Velké zvíře, neutrální dobro
Obranné číslo 13
Životy 26 (4k10 + 4)
Rychlost 2 sáhy, létání 16 sáhů
 • SIL16 (+3)
 • OBR17 (+3)
 • ODL13 (+1)
 • INT8 (-1)
 • MDR14 (+2)
 • CHA10 (+0)
Dovednosti Vnímání +4
Smysly pasivní Vnímání 14
Jazyky řeč obřích orlů, rozumí auranštině a obecné řeči, ale neumí jimi mluvit
Nebezpečnost 1 (200 ZK)

Bystrý zrak. Orel má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o zrak.

Akce

Vícenásobný útok. Orel zaútočí dvakrát: jednou zobákem a jednou pařáty.

Zobák. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 6 (1k6 + 3).

Pařáty. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 10 (2k6 + 3).

Obří orel je ušlechtilý tvor, který mluví svým vlastním jazykem a rozumí mluvené obecné řeči. Dospělý pár obřích orlů má ve svém hnízdě obvykle až čtyři vejce či mláďata (mláďata ber jako normální orly).

Obří pavouk

Velké zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 14 (přirozená zbroj)
Životy 26 (4k10 + 4)
Rychlost 6 sáhů, šplhání 6 sáhů
 • SIL14 (+2)
 • OBR16 (+3)
 • ODL12 (+1)
 • INT2 (-4)
 • MDR11 (+0)
 • CHA4 (-3)
Dovednosti Nenápadnost +7
Smysly mimozrakové vnímání 2 sáhy, vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 10
Jazyky
Nebezpečnost 1 (200 ZK)

Pavoučí šplh. Pavouk umí šplhat po těžkých površích, včetně stropu hlavou dolů, aniž by si musel házet na ověření vlastnosti.

Vnímání pavučiny. Když se pavouk dotýká pavučiny, zná přesné polohy všech tvorů, kteří se dotýkají stejné pavučiny.

Pavučinochodec. Pavouk ignoruje pohybová omezení, jež způsobují pavučiny.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Bodné zranění 7 (1k8 + 3) a cíl si musí hodit záchranný hod na Odolnost se SO 11. Když neuspěje, utrpí jedové zranění 9 (2k8), nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu. Sníží-li jed životy cíle na 0, je cíl stabilizovaný, ale otrávený na 1 hodinu, dokonce i po obnovení životů, a během otravy tímto způsobem je paralyzovaný.

Pavučina (obnovení 5 – 6). Útok na dálku zbraní: +5 k zásahu, dostřel 6/12 sáhů, jeden tvor. Zásah: Cíl je zadržený pavučinou. Jako akci si může zadržený cíl hodit na ověření Síly se SO 12 a při úspěchu pavučinu roztrhne. Na pavučinu se dá také zaútočit a dá se zničit (OČ 10; 5 žt; zranitelnost vůči ohnivému poškození; imunita vůči drtivému, jedovému a psychickému zranění).

Obří pavouk k lovení kořisti splétá složité pavučiny, nebo střílí lepkavá vlákna pavučiny ze svého břicha. Obří pavouci se nejběžněji vyskytují v podzemí, kde si dělají svá doupata na stropech nebo v tmavých, pavučinami vyplněných trhlinách. Taková doupata jsou často vyzdobena pavučinovými kokony, v nichž jsou předešlé oběti.

Obří ropucha

Velké zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 11
Životy 39 (6k10 + 6)
Rychlost 4 sáhy, plavání 8 sáhů
 • SIL15 (+2)
 • OBR13 (+1)
 • ODL13 (+1)
 • INT2 (-4)
 • MDR10 (+0)
 • CHA3 (-4)
Smysly vidění ve tmě 6 sáhů, pasivní Vnímání 10
Jazyky
Nebezpečnost 1 (200 ZK)

Obojživelník. Ropucha může dýchat vzduch a vodu.

Skok z místa. Ropušin skok do dálky je až 4 sáhy a její skok do výšky je až 2 sáhy, s rozběhem nebo bez.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 7 (1k10 + 2) plus jedové zranění 5 (1k10) a cíl je uchvácený (SO úniku je 13). Dokud toto uchvácení neskončí, cíl je zadržený a ropucha nemůže kousnout jiný cíl.

Spolknutí. Ropucha zaútočí jednou kousnutím proti Střednímu či menšímu cíli, který uchvacuje. Pokud útok zasáhne, ropucha cíl spolkne a uchvácení skončí. Spolknutý cíl je slepý a zadržený, má úplný kryt proti útokům a ostatním účinkům vně ropuchy a na začátku každého tahu ropuchy utrpí kyselinové zranění 10 (3k6). Ropucha může mít spolknutého jen jednoho tvora najednou.

Pokud ropucha zemře, spolknutý tvor jí přestane být zadržený a může uniknout z mrtvoly použitím 1 sáhu pohybu, přičemž ropuchu opustí vleže.

Obří slíďák

Střední zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 13
Životy 11 (2k8 + 2)
Rychlost 8 sáhů, šplhání 8 sáhů
 • SIL12 (+1)
 • OBR16 (+3)
 • ODL13 (+1)
 • INT3 (-4)
 • MDR12 (+1)
 • CHA4 (-3)
Dovednosti Nenápadnost +7, Vnímání +3
Smysly mimozrakové vnímání 2 sáhy, vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 13
Jazyky
Nebezpečnost 1/4 (50 ZK)

Pavoučí šplh. Pavouk umí šplhat po těžkých površích, včetně stropu hlavou dolů, aniž by si musel házet na ověření vlastnosti.

Vnímání pavučiny. Když se pavouk dotýká pavučiny, zná přesné polohy všech tvorů, kteří se dotýkají stejné pavučiny.

Pavučinochodec. Pavouk ignoruje pohybová omezení, jež způsobují pavučiny.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +3 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Bodné zranění 4 (1k6 + 1) a cíl si musí hodit záchranný hod na Odolnost se SO 11. Když neuspěje, utrpí jedové zranění 7 (2k6), nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu. Sníží-li jed životy cíle na 0, je cíl stabilizovaný, ale otrávený na 1 hodinu, dokonce i po obnovení životů, a během otravy tímto způsobem je paralyzovaný.

Obří slíďák je o něco menší než obří pavouk. Loví na otevřeném prostoru, nebo se skrývá v noře či štěrbině, nebo ve skryté dutině pod sutí.

Obří sova

Velké zvíře, neutrální
Obranné číslo 12
Životy 19 (3k10 + 3)
Rychlost 1 sáh, létání 12 sáhů
 • SIL13 (+1)
 • OBR15 (+2)
 • ODL12 (+1)
 • INT8 (-1)
 • MDR13 (+1)
 • CHA10 (+0)
Dovednosti Nenápadnost +4, Vnímání +5
Smysly vidění ve tmě 24 sáhů, pasivní Vnímání 15
Jazyky řeč obřích sov, rozumí elfštině, obecné řeči a sylvánštině, ale neumí jimi mluvit
Nebezpečnost 1/4 (50 ZK)

Oblet. Sova nevyvolává příležitostné útoky, když odletí z dosahu nepřítele.

Bystrý sluch a zrak. Sova má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o sluch nebo zrak.

Akce

Pařáty. Útok na blízko zbraní: +3 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 8 (2k6 + 1).

Obří sovy se často přátelí s vílami a lesními tvory a jsou ochránkyněmi jejich lesních říší.

Obří stonožka

Malé zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 13 (přirozená zbroj)
Životy 4 (1k6 + 1)
Rychlost 6 sáhů, šplhání 6 sáhů
 • SIL5 (-3)
 • OBR14 (+2)
 • ODL12 (+1)
 • INT1 (-5)
 • MDR7 (-2)
 • CHA3 (-4)
Smysly mimozrakové vnímání 6 sáhů, pasivní Vnímání 8
Jazyky
Nebezpečnost 1/4 (50 ZK)
Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Bodné zranění 4 (1k4 + 2) a cíl musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 11, jinak utrpí jedové zranění 10 (3k6). Sníží-li jed životy cíle na 0, je cíl stabilizovaný, ale otrávený na 1 hodinu, dokonce i po obnovení životů, a během otravy tímto způsobem je paralyzovaný.

Obří sup

Velké zvíře, neutrální zlo
Obranné číslo 10
Životy 22 (3k10 + 6)
Rychlost 2 sáhy, létání 12 sáhů
 • SIL15 (+2)
 • OBR10 (+0)
 • ODL15 (+2)
 • INT6 (-2)
 • MDR12 (+1)
 • CHA7 (-2)
Dovednosti Vnímání +3
Smysly pasivní Vnímání 13
Jazyky rozumí obecné řeči, ale neumí mluvit
Nebezpečnost 1 (200 ZK)

Bystrý zrak a čich. Sup má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o zrak nebo čich.

Taktika hejna. Sup má výhodu k hodům na útok proti tvorovi, je-li do 1 sáhu od tvora aspoň jeden supův spojenec, jenž není neschopný.

Akce

Vícenásobný útok. Sup zaútočí dvakrát: jednou zobákem a jednou pařáty.

Zobák. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 7 (2k4 + 2).

Pařáty. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 9 (2k6 + 2).

Obří sup má pokročilou inteligenci a zlovolné sklony. Na rozdíl od svého menšího příbuzného bude útočit na zraněného tvora, aby uspíšil jeho konec. Říká se, že obří supi navštěvovali žíznícího, hladovějícího tvora několik dní, aby si užívali jeho utrpení.

Obří škorpion

Velké zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 15 (přirozená zbroj)
Životy 52 (7k10 + 14)
Rychlost 8 sáhů
 • SIL15 (+2)
 • OBR13 (+1)
 • ODL15 (+2)
 • INT1 (-5)
 • MDR9 (-1)
 • CHA3 (-4)
Smysly mimozrakové vnímání 12 sáhů, pasivní Vnímání 9
Jazyky
Nebezpečnost 3 (700 ZK)
Akce

Vícenásobný útok. Škorpion zaútočí třikrát: dvakrát drápy a jednou žihadlem.

Drápy. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 6 (1k8 + 2) a cíl je uchvácený (SO úniku je 12). Škorpion má dvě klepeta, z nichž každé může uchvacovat jen jeden cíl.

Osten. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Bodné zranění 7 (1k10 + 2) a cíl si musí hodit záchranný hod na Odolnost se SO 12. Když neuspěje, utrpí jedové zranění 22 (4k10), nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu.

Obří vosa

Střední zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 12
Životy 13 (3k8)
Rychlost 2 sáhy, létání 10 sáhů
 • SIL10 (+0)
 • OBR14 (+2)
 • ODL11 (+0)
 • INT1 (-5)
 • MDR10 (+0)
 • CHA3 (-4)
Smysly pasivní Vnímání 10
Jazyky
Nebezpečnost 1/2 (100 ZK)
Akce

Žihadlo. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Bodné zranění 5 (1k6 + 2) a cíl si musí hodit záchranný hod na Odolnost se SO 11. Když neuspěje, utrpí jedové zranění 10 (3k6), nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu. Sníží-li jed životy cíle na 0, je cíl stabilizovaný, ale otrávený na 1 hodinu, dokonce i po obnovení životů, a během otravy tímto způsobem je paralyzovaný.

Obří žába

Střední zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 11
Životy 18 (4k8)
Rychlost 6 sáhů, plavání 6 sáhů
 • SIL12 (+1)
 • OBR13 (+1)
 • ODL11 (+0)
 • INT2 (-4)
 • MDR10 (+0)
 • CHA3 (-4)
Dovednosti Nenápadnost +3, Vnímání +2
Smysly vidění ve tmě 6 sáhů, pasivní Vnímání 12
Jazyky
Nebezpečnost 1/4 (50 ZK)

Obojživelník. Žába může dýchat vzduch a vodu.

Skok z místa. Žábin skok do dálky je až 4 sáhy a její skok do výšky je až 2 sáhy, s rozběhem nebo bez.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +3 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 4 (1k6 + 1) a cíl je uchvácený (SO úniku je 11). Dokud toto uchvácení neskončí, cíl je zadržený a žába nemůže kousnout jiný cíl.

Spolknutí. Žába zaútočí jednou kousnutím proti Malému či menšímu cíli, který uchvacuje. Pokud útok zasáhne, ropucha cíl spolkne a uchvácení skončí. Spolknutý cíl je slepý a zadržený, má úplný kryt proti útokům a ostatním účinkům vně žáby a na začátku každého tahu žáby utrpí kyselinové zranění 5 (2k4). Žába může mít najednou spolknutý jen jeden cíl.

Pokud žába zemře, spolknutý tvor jí přestane být zadržený a může uniknout z mrtvoly použitím 1 sáhu pohybu, přičemž žábu opustí vleže.

Obří žralok

Obrovské zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 13 (přirozená zbroj)
Životy 126 (11k12 + 55)
Rychlost 0 sáhů, plavání 10 sáhů
 • SIL23 (+6)
 • OBR11 (+0)
 • ODL21 (+5)
 • INT1 (-5)
 • MDR10 (+0)
 • CHA5 (-3)
Dovednosti Vnímání +3
Smysly mimozrakové vnímání 12 sáhů, pasivní Vnímání 13
Jazyky
Nebezpečnost 5 (1 800 ZK)

Krvavé šílenství. Žralok má výhodu k hodům na útok na blízko proti jakémukoli tvorovi, který nemá všechny životy.

Vodní dech. Žralok může dýchat jen pod vodou.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +9 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 22 (3k10 + 6).

Obří žralok je 6 sáhů dlouhý a normálně se nachází v hlubokých oceánech. Je naprosto nebojácný a živí se vším, co mu přijde do cesty, včetně velryb a lodí.

Orel

Malé zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 12
Životy 3 (1k6)
Rychlost 2 sáhy, létání 12 sáhů
 • SIL6 (-2)
 • OBR15 (+2)
 • ODL10 (+0)
 • INT2 (-4)
 • MDR14 (+2)
 • CHA7 (-2)
Dovednosti Vnímání +4
Smysly pasivní Vnímání 14
Jazyky
Nebezpečnost 0 (10 ZK)

Bystrý zrak. Orel má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o zrak.

Akce

Pařáty. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 4 (1k4 + 2).

Panter

Střední zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 12
Životy 13 (3k8)
Rychlost 10 sáhů, šplhání 8 sáhů
 • SIL14 (+2)
 • OBR15 (+2)
 • ODL10 (+0)
 • INT3 (-4)
 • MDR14 (+2)
 • CHA7 (-2)
Dovednosti Nenápadnost +6, Vnímání +4
Smysly pasivní Vnímání 14
Jazyky
Nebezpečnost 1/4 (50 ZK)

Bystrý čich. Panter má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o čich.

Strhnutí. Pohne-li se panter aspoň 4 sáhy přímo k cíli a pak ho zasáhne drápy ve stejném tahu, cíl musí uspět v záchranném hodu na Sílu se SO 12, jinak je sražen k zemi. Je-li cíl sražen k zemi, panter na něj může jednou zaútočit kousnutím jako bonusovou akci.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 5 (1k6 + 2).

Drápy. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 4 (1k4 + 2).

Pavián

Malé zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 12
Životy 3 (1k6)
Rychlost 6 sáhů, šplhání 6 sáhů
 • SIL8 (-1)
 • OBR14 (+2)
 • ODL11 (+0)
 • INT4 (-3)
 • MDR12 (+1)
 • CHA6 (-2)
Smysly pasivní Vnímání 11
Jazyky
Nebezpečnost 0 (10 ZK)

Taktika tlupy. Pavián má výhodu k hodům na útok proti tvorovi, je-li do 1 sáhu od tvora aspoň jeden paviánův spojenec, jenž není neschopný.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +1 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 1 (1k4 − 1).

Pavouk

Drobné zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 12
Životy 1 (1k4 – 1)
Rychlost 4 sáhy, šplhání 4 sáhy
 • SIL2 (-4)
 • OBR14 (+2)
 • ODL8 (-1)
 • INT1 (-5)
 • MDR10 (+0)
 • CHA2 (-4)
Dovednosti Nenápadnost +4
Smysly vidění ve tmě 6 sáhů, pasivní Vnímání 10
Jazyky
Nebezpečnost 0 (10 ZK)

Pavoučí šplh. Pavouk umí šplhat po těžkých površích, včetně stropu hlavou dolů, aniž by si musel házet na ověření vlastnosti.

Vnímání pavučiny. Když se pavouk dotýká pavučiny, zná přesné polohy všech tvorů, kteří se dotýkají stejné pavučiny.

Pavučinochodec. Pavouk ignoruje pohybová omezení, jež způsobují pavučiny.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Bodné zranění 1 a cíl musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 9, jinak utrpí jedové zranění 2 (1k4).

Pes smrti

Střední obluda, neutrální zlo
Obranné číslo 12
Životy 39 (6k8 + 12)
Rychlost 8 sáhů
 • SIL15 (+2)
 • OBR14 (+2)
 • ODL14 (+2)
 • INT3 (-4)
 • MDR13 (+1)
 • CHA6 (-2)
Dovednosti Nenápadnost +4, Vnímání +5
Smysly vidění ve tmě 24 sáhů, pasivní Vnímání 15
Jazyky
Nebezpečnost 1 (200 ZK)

Dvouhlavost. Pes má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání) a záchranným hodům proti hluchotě, ochromení, slepotě, upadnutí do bezvědomí, vystrašení a zmámení.

Akce

Vícenásobný útok. Pes zaútočí dvakrát kousnutím.

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 5 (1k6 + 2). Je-li cílem tvor, musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 12 proti nemoci, jinak se otráví, dokud se jeho nemoc nevyléčí. Za každých uplynulých 24 hodin musí tvor záchranný hod zopakovat, a když neuspěje, sníží se jeho maximum životů o 5 (1k10). Toto snížení trvá, dokud se nemoc nevyléčí. Sníží-li nemoc maximum životů tvora na 0, tvor zemře.

Pes smrti je ošklivý dvouhlavý ohař, který se potuluje pláněmi, pouštěmi a Temnými říšemi. Jeho srdce hoří nenávistí a chuť k humanoidnímu masu ho žene do útoku proti cestovatelům a průzkumníkům. Sliny pekelného psa přenáší odpornou nemoc, která způsobuje, že maso oběti pomalu hnije na kost.

Piraňa

Drobné zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 13
Životy 1 (1k4 – 1)
Rychlost 0 sáhů, plavání 8 sáhů
 • SIL2 (-4)
 • OBR16 (+3)
 • ODL9 (-1)
 • INT1 (-5)
 • MDR7 (-2)
 • CHA2 (-4)
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 8
Jazyky
Nebezpečnost 0 (10 ZK)

Krvavé šílenství. Piraňa má výhodu k hodům na útok na blízko proti jakémukoli tvorovi, který nemá všechny životy.

Vodní dech. Piraňa může dýchat jen pod vodou.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 1.

Piraňa je masožravá ryba s ostrými zuby. Piraně se umí přizpůsobit jakémukoli vodnímu prostředí, včetně chladných podzemních jezer. Často se shromažďují do hejn; statistiky pro hejno piraní jsou uvedeny dříve v tomto dodatku.

Poník

Střední zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 10
Životy 11 (2k8 + 2)
Rychlost 8 sáhů
 • SIL15 (+2)
 • OBR10 (+0)
 • ODL13 (+1)
 • INT2 (-4)
 • MDR11 (+0)
 • CHA7 (-2)
Smysly pasivní Vnímání 10
Jazyky
Nebezpečnost 1/8 (25 ZK)
Akce

Kopyta. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 7 (2k4 + 2).

Probuzený keř

Malá rostlina, bez přesvědčení
Obranné číslo 9
Životy 10 (3k6)
Rychlost 4 sáhy
 • SIL3 (-4)
 • OBR8 (-1)
 • ODL11 (+0)
 • INT10 (+0)
 • MDR10 (+0)
 • CHA6 (-2)
Zranitelnost vůči zraněním ohnivá
Odolání vůči zraněním bodná
Smysly pasivní Vnímání 10
Jazyky jeden jazyk jeho tvůrce
Nebezpečnost 0 (10 ZK)

Falešný vzhled. Dokud keř zůstává nehybný, je k nerozeznání od normálního keře.

Akce

Šlehnutí. Útok na blízko zbraní: +1 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 1 (1k4 − 1).

Probuzený keř je obyčejný keř, kterému bylo dáno vnímání a pohyblivost pomocí kouzla probuzení či obdobnou magií.

Probuzený strom

Obrovská rostlina, bez přesvědčení
Obranné číslo 13 (přirozená zbroj)
Životy 59 (7k12 + 14)
Rychlost 4 sáhy
 • SIL19 (+4)
 • OBR6 (-2)
 • ODL15 (+2)
 • INT10 (+0)
 • MDR10 (+0)
 • CHA7 (-2)
Zranitelnost vůči zraněním ohnivá
Odolání vůči zraněním bodná, drtivá
Smysly pasivní Vnímání 10
Jazyky jeden jazyk jeho tvůrce
Nebezpečnost 2 (450 ZK)

Falešný vzhled. Dokud strom zůstává nehybný, je k nerozeznání od normálního stromu.

Akce

Bouchnutí. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 14 (3k6 + 4).

Probuzený strom je obyčejný strom, kterému bylo dáno vnímání a pohyblivost pomocí kouzla probuzení či obdobnou magií.

Roj hmyzu

Střední hejno Drobných zvířat, bez přesvědčení
Obranné číslo 12 (přirozená zbroj)
Životy 22 (5k8)
Rychlost 4 sáhy, šplhání 4 sáhy
 • SIL3 (-4)
 • OBR13 (+1)
 • ODL10 (+0)
 • INT1 (-5)
 • MDR7 (-2)
 • CHA1 (-5)
Odolání vůči zraněním bodná, drtivá, sečná
Imunity vůči stavům ležící, ochromený, paralyzovaný, uchvácený, vystrašený, zadržený, zkamenělý, zmámený
Smysly mimozrakové vnímání 2 sáhy, pasivní Vnímání 8
Jazyky
Nebezpečnost 1/2 (100 ZK)

Roj. Roj může obývat místo jiného tvora a naopak a může se pohnout skrz otvor, který je dostatečně velký pro Drobný hmyz. Hejno si nemůže obnovit životy ani získat dočasné životy.

Akce

Kousání. Útok na blízko zbraní: +3 k zásahu, dosah 0 sáhů, jeden cíl na místě hejna. Zásah: Bodné zranění 10 (4k4), nebo bodné zranění 5 (2k4), pokud hejno má už jen polovinu životů či méně.

Varianta: Roje (hejna) hmyzu

Do rojů (hejn) se mohou sdružovat různé druhy hmyzu a každý roj či hejno má zvláštní charakteristiky popsané níže.

Roj brouků. Roj brouků má rychlost hrabání 1 sáh.

Hejno pavouků. Roj pavouků má následující dodatečné rysy.

Pavoučí šplh. Hejno umí šplhat po těžkých površích, včetně stropu hlavou dolů, aniž by si muselo házet na ověření vlastnosti.

Vnímání pavučiny. Když se hejno dotýká pavučiny, zná přesné polohy všech tvorů, kteří se dotýkají stejné pavučiny.

Pavučinochodec. Hejno ignoruje pohybová omezení, jež způsobují pavučiny.

Roj stonožek. Tvor, kterému roj stonožek sníží životy na 0, je stabilizovaný, ale otrávený na 1 hodinu, dokonce i po obnovení životů, a když je tímto způsobem otrávený, je i paralyzovaný.

Roj vos. Roj vos má rychlost chůze 1 sáh, rychlost létání 6 sáhů a nemá rychlost šplhání.

Sekerozobák

Velké zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 11
Životy 19 (3k10 + 3)
Rychlost 10 sáhů
 • SIL14 (+2)
 • OBR12 (+1)
 • ODL12 (+1)
 • INT2 (-4)
 • MDR10 (+0)
 • CHA5 (-3)
Smysly pasivní Vnímání 10
Jazyky
Nebezpečnost 1/4 (50 ZK)
Akce

Zobák. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 6 (1k8 + 2).

Sekerozobák je vysoký nelétavý pták se silnýma nohama a těžkým, klínovitým zobákem. Má ošklivou povahu a má sklony útočit na neznámého tvora, který se příliš přiblíží.

Slon

Obrovské zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 12 (přirozená zbroj)
Životy 76 (8k12 + 24)
Rychlost 8 sáhů
 • SIL22 (+6)
 • OBR9 (-1)
 • ODL17 (+3)
 • INT3 (-4)
 • MDR11 (+0)
 • CHA6 (-2)
Smysly pasivní Vnímání 10
Jazyky
Nebezpečnost 4 (1 100 ZK)

Zadupávací zteč. Pohne-li se slon aspoň 4 sáhy přímo k cíli a pak ho zasáhne nabodnutím na kly ve stejném tahu, cíl musí uspět v záchranném hodu na Sílu se SO 12, jinak je sražen k zemi. Je-li cíl sražen k zemi, slon na něj může jednou zaútočit dupnutím jako bonusovou akci.

Akce

Nabodnutí na kly. Útok na blízko zbraní: +8 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 19 (3k8 + 5).

Dupnutí. Útok na blízko zbraní: +8 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden ležící tvor. Zásah: Drtivé zranění 22 (3k10 + 6).

Sněžný vlk

Velká obluda, neutrální zlo
Obranné číslo 13 (přirozená zbroj)
Životy 75 (10k10 + 20)
Rychlost 10 sáhů
 • SIL18 (+4)
 • OBR13 (+1)
 • ODL14 (+2)
 • INT7 (-2)
 • MDR12 (+1)
 • CHA8 (-1)
Dovednosti Nenápadnost +3, Vnímání +5
Imunity vůči zraněním chladná
Smysly pasivní Vnímání 15
Jazyky gigantština, obecná řeč, řeč sněžných vlků
Nebezpečnost 3 (700 ZK)

Bystrý sluch a čich. Vlk má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o sluch nebo čich.

Taktika smečky. Vlk má výhodu k hodům na útok proti tvorovi, je-li do 1 sáhu od tvora aspoň jeden vlkův spojenec, jenž není neschopný.

Sněžné maskování. Vlk má výhodu k ověřením Obratnosti (Nenápadnosti) při schovávání v zasněženém terénu.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 11 (2k6 + 4). Je-li cílem tvor, musí uspět v záchranném hodu na Sílu se SO 14, jinak je sražen k zemi.

Ledový dech (obnovení 5 – 6). Vlk vydechne závan mrazivého větru v kuželu 3 sáhy. Každý tvor v oblasti si musí hodit záchranný hod na Obratnost se SO 12. Když tvor neuspěje, utrpí chladné zranění 18 (4k8), nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu.

Arktický sněžný vlk je velký jako lítý vlk, ale má sněhobílou srst a bleděmodré oči. Ledoví obři používají tyto zlé tvory jako strážce a lovecké společníky, přičemž proti nepřátelům využívají smrtící dech těchto vlků. Sněžní vlci spolu komunikují vrčením a štěkáním, ale umí mluvit gigantštinou a obecnou řečí tak dobře, že dokážou vést jednoduché rozhovory.

Sova

Drobné zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 11
Životy 1 (1k4 – 1)
Rychlost 1 sáh, létání 12 sáhů
 • SIL3 (-4)
 • OBR13 (+1)
 • ODL8 (-1)
 • INT2 (-4)
 • MDR12 (+1)
 • CHA7 (-2)
Dovednosti Nenápadnost +3, Vnímání +3
Smysly vidění ve tmě 24 sáhů, pasivní Vnímání 13
Jazyky
Nebezpečnost 0 (10 ZK)

Oblet. Sova nevyvolává příležitostné útoky, když odletí z dosahu nepřítele.

Bystrý sluch a zrak. Sova má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o sluch nebo zrak.

Akce

Pařáty. Útok na blízko zbraní: +3 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 1.

Sup

Střední zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 10
Životy 5 (1k8 + 1)
Rychlost 2 sáhy, létání 10 sáhů
 • SIL7 (-2)
 • OBR10 (+0)
 • ODL13 (+1)
 • INT2 (-4)
 • MDR12 (+1)
 • CHA4 (-3)
Dovednosti Vnímání +3
Smysly pasivní Vnímání 13
Jazyky
Nebezpečnost 0 (10 ZK)

Bystrý zrak a čich. Sup má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o zrak nebo čich.

Taktika hejna. Sup má výhodu k hodům na útok proti tvorovi, je-li do 1 sáhu od tvora aspoň jeden supův spojenec, jenž není neschopný.

Akce

Zobák. Útok na blízko zbraní: +2 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 2 (1k4).

Šakal

Malé zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 12
Životy 3 (1k6)
Rychlost 8 sáhů
 • SIL8 (-1)
 • OBR15 (+2)
 • ODL11 (+0)
 • INT3 (-4)
 • MDR12 (+1)
 • CHA6 (-2)
Dovednosti Vnímání +3
Smysly pasivní Vnímání 13
Jazyky
Nebezpečnost 0 (10 ZK)

Bystrý sluch a čich. Šakal má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o sluch nebo čich.

Taktika smečky. Šakal má výhodu k hodům na útok proti tvorovi, je-li do 1 sáhu od tvora aspoň jeden šakalův spojenec, jenž není neschopný.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +1 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 1 (1k4 − 1).

Šavlozubý tygr

Velké zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 12
Životy 52 (7k10 + 14)
Rychlost 8 sáhů
 • SIL18 (+4)
 • OBR14 (+2)
 • ODL15 (+2)
 • INT3 (-4)
 • MDR12 (+1)
 • CHA8 (-1)
Dovednosti Nenápadnost +6, Vnímání +3
Smysly pasivní Vnímání 13
Jazyky
Nebezpečnost 2 (450 ZK)

Bystrý čich. Tygr má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o čich.

Strhnutí. Pohne-li se tygr aspoň 4 sáhy přímo k cíli a pak ho zasáhne drápy ve stejném tahu, cíl musí uspět v záchranném hodu na Sílu se SO 14, jinak je sražen k zemi. Je-li cíl sražen k zemi, tygr na něj může jednou zaútočit kousnutím jako bonusovou akci.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 10 (1k10 + 5).

Drápy. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 12 (2k6 + 5).

Škorpion

Drobné zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 11 (přirozená zbroj)
Životy 1 (1k4 – 1)
Rychlost 2 sáhy
 • SIL2 (-4)
 • OBR11 (+0)
 • ODL8 (-1)
 • INT1 (-5)
 • MDR8 (-1)
 • CHA2 (-4)
Smysly mimorakové vnímání 2 sáhy, pasivní Vnímání 9
Jazyky
Nebezpečnost 0 (10 ZK)
Akce

Osten. Útok na blízko zbraní: +2 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Bodné zranění 1 a cíl si musí hodit záchranný hod na Odolnost se SO 9. Když neuspěje, utrpí jedové zranění 4 (1k8), nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu.

Tažný kůň

Velké zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 10
Životy 19 (3k10 + 3)
Rychlost 8 sáhů
 • SIL18 (+4)
 • OBR10 (+0)
 • ODL12 (+1)
 • INT2 (-4)
 • MDR11 (+0)
 • CHA7 (-2)
Smysly pasivní Vnímání 10
Jazyky
Nebezpečnost 1/4 (50 ZK)
Akce

Kopyta. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 9 (2k4 + 4).

Tygr

Velké zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 12
Životy 37 (5k10 + 10)
Rychlost 8 sáhů
 • SIL17 (+3)
 • OBR15 (+2)
 • ODL14 (+2)
 • INT3 (-4)
 • MDR12 (+1)
 • CHA8 (-1)
Dovednosti Nenápadnost +6, Vnímání +3
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 13
Jazyky
Nebezpečnost 1 (200 ZK)

Bystrý čich. Tygr má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o čich.

Strhnutí. Pohne-li se tygr aspoň 4 sáhy přímo k cíli a pak ho zasáhne drápy ve stejném tahu, cíl musí uspět v záchranném hodu na Sílu se SO 13, jinak je sražen k zemi. Je-li cíl sražen k zemi, tygr na něj může jednou zaútočit kousnutím jako bonusovou akci.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 8 (1k10 + 3).

Drápy. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 7 (1k8 + 3).

Útesový žralok

Střední zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 12 (přirozená zbroj)
Životy 22 (4k8 + 4)
Rychlost 0 sáhů, plavání 8 sáhů
 • SIL14 (+2)
 • OBR13 (+1)
 • ODL13 (+1)
 • INT1 (-5)
 • MDR10 (+0)
 • CHA4 (-3)
Dovednosti Vnímání +2
Smysly mimozrakové vnímání 6 sáhů, pasivní Vnímání 12
Jazyky
Nebezpečnost 1/2 (100 ZK)

Taktika hejna. Žralok má výhodu k hodům na útok proti tvorovi, je-li do 1 sáhu od tvora aspoň jeden žralokův spojenec, jenž není neschopný.

Vodní dech. Žralok může dýchat jen pod vodou.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 6 (1k8 + 2).

Útesoví žraloci jsou menší než obří žraloci i lovečtí žraloci. Obývají mělké vody a korálové útesy. Při lovu se sdružují do hejn. Dospělý jedinec je 6 až 10 stop dlouhý.

Válečný kůň

Velké zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 11
Životy 19 (3k10 + 3)
Rychlost 12 sáhů
 • SIL18 (+4)
 • OBR12 (+1)
 • ODL13 (+1)
 • INT2 (-4)
 • MDR12 (+1)
 • CHA7 (-2)
Smysly pasivní Vnímání 11
Jazyky
Nebezpečnost 1/2 (100 ZK)

Zadupávací zteč. Pohne-li se kůň aspoň 4 sáhy přímo k cíli a pak ho zasáhne kopyty ve stejném tahu, cíl musí uspět v záchranném hodu na Sílu se SO 14, jinak je sražen k zemi. Je-li cíl sražen k zemi, kůň na něj může znovu zaútočit kopyty jako bonusovou akci.

Akce

Kopyta. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 11 (2k6 + 4).

Varianta: Zbroj válečného koně

Obrněný válečný kůň má OČ dle typu prsosin, co má na sobě navlečené (více informací o prsosinách najdeš v Příručce hráče). Koňovo OČ zahrnuje jeho opravu Obratnosti, pokud se používá. Prsosiny nemění nebezpečnost koně.

Velbloud

Velké zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 9
Životy 15 (2k10 + 4)
Rychlost 10 sáhů
 • SIL16 (+3)
 • OBR8 (-1)
 • ODL14 (+2)
 • INT2 (-4)
 • MDR8 (-1)
 • CHA5 (-3)
Smysly pasivní Vnímání 9
Jazyky
Nebezpečnost 1/8 (25 ZK)
Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 2 (1k4).

Vlk

Střední zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 13 (přirozená zbroj)
Životy 11 (2k8 + 2)
Rychlost 8 sáhů
 • SIL12 (+1)
 • OBR15 (+2)
 • ODL12 (+1)
 • INT3 (-4)
 • MDR12 (+1)
 • CHA6 (-2)
Dovednosti Nenápadnost +4, Vnímání +3
Smysly pasivní Vnímání 13
Jazyky
Nebezpečnost 1/4 (50 ZK)

Bystrý sluch a čich. Vlk má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o sluch nebo čich.

Taktika smečky. Vlk má výhodu k hodům na útok proti tvorovi, je-li do 1 sáhu od tvora aspoň jeden vlkův spojenec, jenž není neschopný.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 7 (2k4 + 2). Je-li cílem tvor, musí uspět v záchranném hodu na Sílu se SO 11, jinak je sražen k zemi.

Vrrk

Velká obluda, neutrální zlo
Obranné číslo 13 (přirozená zbroj)
Životy 26 (4k10 + 4)
Rychlost 10 sáhů
 • SIL16 (+3)
 • OBR13 (+1)
 • ODL13 (+1)
 • INT7 (-2)
 • MDR11 (+0)
 • CHA8 (-1)
Dovednosti Vnímání +4
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 14
Jazyky goblinština, řeč vrrků
Nebezpečnost 1/2 (100 ZK)

Bystrý sluch a čich. Vrrk má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o sluch nebo čich.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 10 (2k6 + 3). Je-li cílem tvor, musí uspět v záchranném hodu na Sílu se SO 13, jinak je sražen k zemi.

Vrrk je zlá šelma, která si libuje v lovení a žraní slabších tvorů. Vrrci, mazaní a zlovolní, se volně toulají odlehlou divočinou, nebo je chovají goblini a skuruti. Tito tvorové používají vrrky jako jezdecká zvířata, ale pokud má vrrk pocit, že je s ním špatně zacházeno nebo že je podvyživený, vrhne se na svého jezdce. Vrrci mluví svým vlastním jazykem a goblinštinou a několik z nich se učí mluvit i obecnou řečí.

Žába

Drobné zvíře, bez přesvědčení
Obranné číslo 11
Životy 1 (1k4 – 1)
Rychlost 4 sáhy, plavání 4 sáhy
 • SIL1 (-5)
 • OBR13 (+1)
 • ODL8 (-1)
 • INT1 (-5)
 • MDR8 (-1)
 • CHA3 (-4)
Dovednosti Nenápadnost +3, Vnímání +1
Smysly vidění ve tmě 6 sáhů, pasivní Vnímání 11
Jazyky
Nebezpečnost 0 (0 ZK)

Obojživelník. Žába může dýchat vzduch a vodu.

Skok z místa. Žábin skok do dálky je až 2 sáhy a její skok do výšky je až 1 sáh, s rozběhem nebo bez.

Žába nemá žádné účinné útoky. Živí se drobným hmyzem a obvykle sídlí u vody, ve stromech či v podzemí. Statistiky žáby se dají použít i pro ropuchu.