Hákovec

Hákovec je divoký predátor Temných říší, který agresivně brání své loviště. V podzemních jeskyních, kde tito tvorové bydlí, se rozléhá ustavičné klapání a škrábání jejich háků, jak šplhají po skalních stěnách a kráčí podél nich.

Obludný hákovec má hlavu podobnou supí a trup enormního brouka, s exoskeletem pokrytým ostrými, kostnatými výčnělky. Svůj název získal kvůli svým dlouhým, silně stavěným pažím a nohám, které jsou zakončeny šeredně zakřivenými hákovými drápy.

Ozvěny ve tmě. Hákovci komunikují oťukáváním svých háků o exoskelety nebo kamenné povrchy kolem nich. Co pro ostatní zní jako náhodné klapání, je ve skutečnosti komplexní jazyk, jemuž rozumí jen hákovci a který se v Temných říších nese ozvěnou na míle daleko.

Dravci v hejnech. Všežraví hákovci žerou lišejníky, houby, rostliny a každého tvora, kterého dokážou chytit. Jejich hákové končetiny jim dávají vynikající výhodu na skalních površích a tito tvorové využívají své šplhací dovednosti k přepadení kořisti ze zálohy shora. Loví v hejnech, spolupracují proti největším a nejnebezpečnějším protivníkům. Když je to s hákovcem v souboji nahnuté, rychle vyšplhá po skalní stěně a uprchne.

Oddané kmeny. Hákovci žijí v rozsáhlých rodinných uskupeních nebo kmenech. Každému kmeni vládne nejstarší žena, která obvykle pověřuje svého druha vedením kmenových lovců. Hákovci kladou vejce, která jsou seskupena ve středové, dobře chráněné oblasti domovských jeskyní kmene.

Hákovec
Velká obluda, neutrální
Obranné číslo 15 (přirozená zbroj)
Životy 75 (10k10 + 20)
Rychlost 6 sáhů, šplhání 6 sáhů
  • SIL12 (+4)
  • OBR10 (+0)
  • ODL15 (+2)
  • INT6 (-2)
  • MDR12 (+1)
  • CHA7 (-2)
Dovednosti Vnímání +3
Smysly mimozrakové vnímání 12 sáhů, vidění ve tmě 2 sáhy, pasivní Vnímání 13
Jazyky hákovština
Nebezpečnost 3 (700 ZK)

Echolokace. Když je hákovec hluchý, nemůže používat své mimozrakové vnímání.

Bystrý sluch. Hákovec má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o sluch.

Akce

Vícenásobný útok. Hákovec zaútočí dvakrát hákem.

Hák. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 11 (2k6 + 4).