Klepetnatec

Klepetnatec, odporný postrach z hlubin země, se při hledání potravy prohrabává do jeskynních komplexů, podzemí a osad Temných říší. Ti, kteří mají to štěstí a přežijí útok klepetnatce, si z incidentu nepamatují téměř nic důležitého kvůli klepetnatcově pohledu matoucímu mysl.

Tvůrci křivolakých chodeb. Klepetnatci se umí prohrabávat pevnou skálou a vytvářet na své pouti nové tunely. Chitin jejich těla tvrdý jako železo dokáže ustát jeskynní závaly, zhroucení tunelu a padající balvany, které ho obvykle provází.

Klepetnatec se zahrabává do stěny jeskyně nebo chodby a číhá na tvory, kteří prochází na opačné straně. Jeho vousovitá tykadla cítí jakýkoliv okolní pohyb. Když se vyřítí ve spršce hlíny a kamení, jeho nic netušící kořist se otočí na přicházející hrozbu — a je uchvácena klepetnatcovýma ohromujícíma očima. Stojí jako zařezaná, zatímco jeho kusadla sklapnou.

Matení mysli. Mnoho přeživších, co se střetlo s klepetnatcem, si na útok vzpomíná jen matně, protože jeho matoucí pohled jim plete vzpomínky na událost. Ti, kteří bojovali s klepetnatcem a zabili ho, rozpoznávají příznaky. Pro ostatní obyvatele Temných říší představují strašidelné příběhy o zmizelých průzkumnících a bezohledném ničení neznámého nepřítele. Klepetnatci mají nadpřirozené role v těchto nervy drásajících příbězích, z nichž mnohé sdělují stejné varování: jakmile spatříte klepetnatce, je na útěk už příliš pozdě.

„Zhroutila se stěna. To je to poslední, co si pamatuji.“

— Přeživší popisující klepetnatcův útok

Klepetnatec
Velká obluda, chaotické zlo
Obranné číslo 18 (přirozená zbroj)
Životy 93 (11k10 + 33)
Rychlost 6 sáhů, hrabání 4 sáhy
  • SIL20 (+5)
  • OBR13 (+1)
  • ODL16 (+3)
  • INT9 (-1)
  • MDR10 (+0)
  • CHA10 (+0)
Smysly vidění ve tmě 24 sáhů, citlivost na otřesy 12 sáhů, pasivní Vnímání 10
Jazyky klepetnatština
Nebezpečnost 5 (1 800 ZK)

Matoucí pohled. Když tvor začne svůj tah do 6 sáhů od klepetnatce a vidí klepetnatcovy oči, klepetnatec ho může magicky donutit hodit si záchranný hod na Charisma se SO 15, pokud klepetnatec není neschopný.

Když tvor neuspěje, nemůže provádět reakce do začátku svého příštího tahu a hodem k8 určí, co bude dělat během tohoto tahu. 1 až 4, tvor neudělá nic. 5 či 6, tvor neprovede žádnou akci, ale použije veškerý svůj pohyb k pohybu náhodným směrem. 7 či 8, tvor zaútočí jednou na blízko proti náhodně určenému tvorovi, nebo neudělá nic, pokud není nikdo v dosahu.

Pokud tvor není překvapený, může odvrátit svůj zrak, aby se vyhnul záchrannému hodu na začátku svého tahu. Udělá-li to, nevidí klepetnatce do začátku svého příštího tahu, kdy může opět odvracet svůj zrak. Podívá-li se mezitím na klepetnatce, musí si okamžitě hodit záchranný hod.

Tunelář. Klepetnatec se umí prohrabávat pevnou skálou svou poloviční rychlostí hrabání a zanechávat za sebou 1 sáh široký a 8 stop vysoký tunel.

Akce

Vícenásobný útok. Klepetnatec zaútočí třikrát: dvakrát drápy a jednou čelistmi.

Drápy. Útok na blízko zbraní: +8 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 9 (1k8 + 5).

Čelisti. Útok na blízko zbraní: +8 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 14 (2k8 + 5).