Ankheg

Ankheg připomíná enormní mnohonohý hmyz. Jeho dlouhá tykadla sebou škubají při zachycení nějakého pohybu v okolí. Jeho nohy končí ostrými háky uzpůsobeným pro hrabání a uchvácení kořisti a jeho silná kusadla umí přelomit malý strom vedví.

Záškodníci v zemi. Ankheg svými silnými kusadly ryje klikaté tunely hluboko pod povrchem. Když loví, hrabe vzhůru a čeká pod povrchem, dokud jeho tykadla nezachytí nahoře pohyb. Potom vyrazí ze země a chytí kořist do kusadel, jimiž ji drtí a mele, zatímco vylučuje kyselinové trávící enzymy. Tyto enzymy pomáhají oběť rozpustit, aby šla snadno spolknout, ale ankheg umí kyselinu i vytrysknout, aby pobil nepřátele.

Zhouba pole a hvozdu. I když ankhegové získávají jistou část svých živin z půdy, kterou se prohrabávají, musí doplňovat svou stravu čerstvým masem. Ankhegovými hlavními lovišti jsou pastviny hemžící se pasoucím se dobytkem a hvozdy bohaté na zvěřinu. Proto statkáři a hraničáři považují ankhegy za zhoubu.

Hliněné tunely. Jak se anheg hrabe zemí, zanechává po sobě úzkou, částečně zhroucenou chodbu. V těchto chodbách se dají najít zbytky anhegova línajícího chitinu, vylíhnutá ankhegská vajíčka nebo šeredné ostatky ankhegových obětí, včetně mincí či jiných pokladů roztroušených během tvorova útoku.

Ankheg
Velká obluda, bez přesvědčení
Obranné číslo 14 (přirozená zbroj), 11, když leží
Životy 39 (6k10 + 6)
Rychlost 6 sáhů, hrabání 2 sáhy
  • SIL17 (+3)
  • OBR11 (+0)
  • ODL13 (+1)
  • INT1 (-5)
  • MDR13 (+1)
  • CHA6 (-2)
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, citlivost na otřesy 12 sáhů, pasivní Vnímání 11
Jazyky
Nebezpečnost 2 (450 ZK)
Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 10 (2k6 + 3) plus kyselinové zranění 3 (1k6). Je-li cílem Velký či menší tvor, je uchvácený (SO úniku je 13). Dokud toto uchvácení neskončí, ankheg může kousat jen uchváceného tvora a má pro to výhodu k hodům na útok.

Kyselinová sprška (obnovení 6). Ankheg vyplivne kyselinu v dráze, která je 6 sáhů dlouhá a 1 sáh široká, pokud nikoho neuchvacuje. Každý tvor v dráze si musí hodit záchranný hod na Obratnost se SO 13. Když tvor neuspěje, utrpí kyselinové zranění 10 (3k6), nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu.