Ón

Óni jsou hrůzostrašní bubáci z dětských říkanek, kteří jsou nočními můrami dětí i dospělých, jenomže jsou velmi skuteční a vždy hladoví. Chutnají jim hlavně lidská miminka. Óni vypadají jako démoničtí zlobři s modrou nebo zelenou kůží, tmavými vlasy a dvěma krátkými slonovinovými rohy, které jim vyčnívají z čela. Jejich oči jsou tmavé s pozoruhodně bílými zorničkami a jejich zuby a drápy jsou uhlově černé.

Noční lovci. Za bílého dne ón skrývá svou skutečnou podobu pomocí magie a získává důvěru těch, které má v úmyslu zradit, když padne tma. Tito tvorové umí měnit svou velikost i tvar. Když prochází městy, mohou vypadat jako humanoidi a předstírat, že jsou cestovatelé, dřevorubci nebo obyvatelé z pohraničí. V takové podobě ón provádí výběr humanoidů v osadě a vymýšlí způsoby, jak některé z nich unést a sežrat.

Magičtí zlobři. Ónům se také někdy říká zlobří mágové, kvůli jejich přirozené magické schopnosti. I když jsou jen vzdáleně příbuzní se skutečnými zlobry, mají s nimi společný zvyk spojovat své síly s jinými zlými tvory. Ón slouží nějakému pánovi, je-li to pro něj výnosné, nebo pokud mu poskytuje luxusní, dobře bráněný domov. Óni prahnou po magii a výměnou za užitečné kouzelné předměty pracují pro zlé kouzelníky a ježibaby.

Zamkni dveře a světlo zhasni

V noci straší ón a je hladný

Běž se rychle někam schovat

Ón si přišel zažertovat

Slyšíš, jak za dveřmi dýše?

Nevylézej ze své skrýše!

Strachuj se před jeho smíchem

Hodiny tikají nočním tichem

— Dětská říkanka

Ón
Velký obr, zákonné zlo
Obranné číslo 16 (drátěná zbroj)
Životy 110 (13k10 + 39)
Rychlost 6 sáhů, létání 6 sáhů
  • SIL19 (+4)
  • OBR11 (+0)
  • ODL16 (+3)
  • INT14 (+2)
  • MDR12 (+1)
  • CHA15 (+2)
Záchranné hody Obr +3, Odl +6, Mdr +4, Cha +5
Dovednosti Klamání +8, Mystika +5, Vnímání +4
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 14
Jazyky gigantština, obecná řeč
Nebezpečnost 7 (2 900 ZK)

Přirozené sesílání kouzel. Ónova přirozená sesílací vlastnost je Charisma (SO záchrany kouzla je 13). Ón může přirozeně sesílat následující kouzla, jež od něj nevyžadují surovinové složky:

Libovolně: neviditelnost, tma

1/den každé: kužel mrazu, mlžná podoba, spánek, zmam osobu

Magické zbraně. Ónovy útoky zbraní jsou magické.

Regenerace. Ón si obnoví 10 životů na začátku svého tahu, má-li aspoň 1 život.

Akce

Vícenásobný útok. Ón zaútočí dvakrát, buď drápy, nebo kůsou.

Drápy (jen v podobě óna). Útok na blízko zbraní: +7 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 8 (1k8 + 4).

Kůsa. Útok na blízko zbraní: +7 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 15 (2k10 + 4), nebo sečné zranění 9 (1k10 + 4) v Malé či Střední podobě.

Změna podoby. Ón se magicky promění v Malého či Středního humanoida, ve Velkého obra, nebo zpět do své skutečné podoby. Jeho statistiky, kromě jeho velikosti, jsou v každé podobě stejné. Jediné vybavení, které se přemění, je jeho kůsa, která se zmenší tak, aby ji mohl používat v humanoidní podobě. Pokud ón zemře, navrátí se do své skutečné podoby a kůsa se navrátí do své normální velikosti.