Troll

Trollové se rodí se strašnou chutí k jídlu. Žerou cokoliv, co dokážou chytit a zhltnout. Zdá se, že neudržují žádnou společnost, ale slouží jako žoldáci orků, zlobrů, etinů, ježibab a obrů. Jako žold požadují jídlo a poklad. Je ale těžké je ovládat, protože si dělají, co chtějí, i když pracují pro mocnější tvory.

Regenerace. Rozdrcení trollových kostí a protrhnutí jeho pryžové kůže ho jen naštve. Trollova poranění se rychle zacelují. Přijde-li tato nestvůra o ruku, nohu, nebo dokonce i hlavu, tyto oddělené části mohou někdy jednat vlastním životem. Troll si dokonce umí znovu připojit useknuté části těla, momentální handicap mu nedělá starosti. Pouze kyselina a oheň může zarazit regenerační vlastnosti trollova těla. Rozzuření trollové zaútočí na jedince útočící kyselinovými a ohnivými útoky prioritně.

Trollí stvůry. Kvůli svým regeneračním schopnostem jsou trollové obzvláště náchylní k mutaci. I když takové přeměny nejsou obvyklé, mohou být výsledkem toho, co troll udělal, nebo co mu bylo uděláno. Trollovi s useknutou hlavou mohou z pahýlu jeho krku narůst dvě hlavy, nebo troll, který sežere vílího tvora, může získat jeden či více rysů daného tvora.

Troll
Velký obr, chaotické zlo
Obranné číslo 15 (přirozená zbroj)
Životy 84 (8k10 + 40)
Rychlost 6 sáhů
  • SIL18 (+4)
  • OBR13 (+1)
  • ODL20 (+5)
  • INT7 (-2)
  • MDR9 (-1)
  • CHA7 (-2)
Dovednosti Vnímání +2
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 12
Jazyky gigantština
Nebezpečnost 5 (1 800 ZK)

Bystrý čich. Troll má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o čich.

Regenerace. Troll si obnoví 10 životů na začátku svého tahu. Pokud troll utrpí kyselinové či ohnivé zranění, tento rys nezafunguje na začátku jeho příštího tahu. Troll zemře, jen pokud začne svůj tah s 0 životy a neregeneruje se.

Akce

Vícenásobný útok. Troll zaútočí třikrát: jednou kousnutím a dvakrát drápy.

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +7 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 7 (1k6 + 4).

Drápy. Útok na blízko zbraní: +7 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 11 (2k6 + 4).

Varianta: Odporné končetiny

Někteří trollové mají následující rys.

Odporné končetiny. Kdykoliv troll utrpí naráz sečné zranění aspoň 15, hoď k20 a urči, co dalšího se mu stalo:

1–10: Nic dalšího se nestalo.

11–14: Došlo k useknutí trollovy nohy, má-li ještě nějakou.

15–18: Došlo k useknutí trollovy ruky, má-li ještě nějakou.

19–20: Došlo k useknutí trollovy hlavy, ale troll zemře, jen pokud se nemůže regenerovat. Zemře-li, zemře i useknutá hlava.

Pokud si troll krátce nebo důkladně odpočine, aniž by si znovu připojil useknutou končetinu či hlavu, tak daná část mu znovu doroste. V tu chvíli useknutá část těla zemře. Do té doby useknutá část těla jedná v trollově iniciativě a má svou vlastní akci a pohyb. Useknutá část má OČ 13, 10 životů a trollův rys Regenerace.

Useknutá noha nemůže útočit a má rychlost 1 sáh.

Useknutá ruka má rychlost 1 sáh a ve svém tahu může jednou zaútočit drápy, ale s nevýhodou k hodu na útok, pokud troll nevidí ruku či její cíl. Pokaždé, když troll přijde o ruku, ztratí jeden útok drápy.

Je-li trollovi useknuta hlava, ztratí svůj útok kousnutím a jeho tělo oslepne, pokud ho hlava nevidí. Useknutá hlava má rychlost 0 sáhů a trollův rys Bystrý čich. Může zaútočit kousnutím, ale pouze na cíl na jejím místě.

Pokud trollovi chybí noha, rychlost mu klesne na polovinu. Přijde-li o obě nohy, spadne na zem. Má-li obě ruce, může se plazit. Jen s jednou rukou se stále může plazit, ale jeho rychlost se sníží na polovinu. Bez rukou a nohou je jeho rychlost 0 a nemůže mít prospěch z bonusů k rychlosti.