Medúza

Medúzy mají hadí vlasy a jsou stejně smrtící jako nádherné. Trpí nesmrtelnou kletbou způsobenou svou ješitností. Číhají v tichém vyhnanství v polorozpadlých zříceninách svých bývalých životů, obklopeny zkamenělými ostatky bývalých obdivovatelů a rádoby hrdinů.

Nesmrtelná nádhera. Muži a ženy, kteří touží po věčném mládí, kráse a zbožňování, se mohou modlit ke zlovolným bohům, prosit draky o pradávnou magii, nebo vyhledat mocné arcimágy, aby splnili jejich přání. Jiní činí oběti démonickým pánům či arciďáblům a nabízí za tento dar všechno. Zapomínají ale na prokletí, které ho provází. Ti, kteří uzavřou takový obchod, získají fyzickou krásu, obnovené mládí, nesmrtelnost a zbožňování od všech, kteří na ně pohlédnou, což jim dává vliv a moc, po kterých tak touží. Ale po letech žití jako polobůh mezi smrtelníky musí zaplatit cenu za svou ješitnost a aroganci, a navždy se přemění v medúzy. Vlasy medúzy se změní v hnízdo jedovatých hadů a všichni, kteří na medúzu pohlédnou, zkamení a stanou se kamennými památníky její zkaženosti.

Doupata medúz. Medúzy žijí navěky v odloučení. Jsou odcizeny od okolního světa svou obludnou podobou a rozmarem. Jejich domovy postupně chátrají, až jsou jen stinnými ruinami pokrytými trny a popínavými rostlinami, prošpikovanými překážkami a skrýšemi. Ztřeštění plenitelé a dobrodruzi, kteří vstoupí, často nevědí o přítomnosti medúzy, dokud není mezi nimi.

Medúza podléhá své vlastní kletbě. Když se ješitně podívá na svůj odraz, zkamení stejně jistě jako jakýkoliv žijící smrtelník. Kvůli tomu medúza ničí nebo odstraňuje všechna zrcadla a odrazivé povrchy ve svém doupěti.

Medúza
Střední obluda, chaotické zlo
Obranné číslo 15 (přirozená zbroj)
Životy 127 (17k8 + 51)
Rychlost 6 sáhů
  • SIL10 (+0)
  • OBR15 (+2)
  • ODL16 (+3)
  • INT12 (+1)
  • MDR13 (+1)
  • CHA15 (+2)
Dovednosti Klamání +5, Nenápadnost +5, Vhled +4, Vnímání +4
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 14
Jazyky obecná řeč
Nebezpečnost 6 (2 300 ZK)

Zkameňující pohled. Když tvor začne svůj tah do 6 sáhů od medúzy a vidí medúziny oči, medúza ho může donutit hodit si záchranný hod na Odolnost se SO 14, pokud medúza není neschopná a tvora vidí. Pokud tvor neuspěje o 5 či více, okamžitě zkamení. Jinak tvor, který jen neuspěje, začne kamenět a je zadržený. Zadržený tvor musí zopakovat záchranný hod na konci svého příštího tahu a při neúspěchu zkamení, nebo při úspěchu pro něj účinek skončí. Zkamenění trvá, dokud není osvobozen pomocí kouzla mocné navrácení nebo jiné magie.

Pokud tvor není překvapený, může odvrátit svůj zrak, aby se vyhnul záchrannému hodu na začátku svého tahu. Udělá-li to, nevidí medúzu do začátku svého příštího tahu, kdy může opět odvracet svůj zrak. Podívá-li se mezitím na medúzu, musí si okamžitě hodit záchranný hod.

Uvidí-li medúza svůj odraz do 12 sáhů od sebe v jasném světle, ovlivní se, kvůli svému prokletí, svým vlastním pohledem.

Akce

Vícenásobný útok. Medúza zaútočí buď třikrát na blízko — jednou hadími vlasy a dvakrát krátkým mečem — nebo dvakrát na dálku dlouhým lukem.

Hadí vlasy. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Bodné zranění 4 (1k4 + 2) plus jedové zranění 14 (4k6).

Krátký meč. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 5 (1k6 + 2).

Dlouhý luk. Útok na dálku zbraní: +5 k zásahu, dostřel 30/120 sáhů, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 6 (1k8 + 2) plus jedové zranění 7 (2k6).