Ent

Entové jsou probuzené stromy, jež přebývají v prastarých hvozdech. I když si entové raději krátí dny, měsíce a roky v tichém rozjímání, sveřepě ochraňují svá zalesněná území před vnějšími hrozbami.

Probuzení spícího stromu. Strom, který je předurčený stát se entem, medituje dlouhé koloběhy ročních dob a žije normálně po desítky nebo stovky let, než si uvědomí svůj potenciál. Stromy se probudí jen za zvláštních okolností na místech nasáklých přírodní magií. Entové a mocní druidové umí vycítit, že strom má v sobě potenciál a chrání takové stromy v tajných hájích, když se přibližuje okamžik jejich probuzení. Během dlouhého procesu probouzení strom získá rysy

obličeje v kůře, rozdělení ve spodku kmene jako nohy a dlouhé větve ohnuté dolů jak ruce. Když je připravený, vytáhne své nohy ze svírající země a přidá se ke svým druhům k ochranně svého lesního domova.

Legendární strážci. Poté, co se ent probudí, pokračuje v růstu úplně stejně, jako když byl stromem. Entové stvoření z nejmohutnějších stromů mohou vyrůst do velkých rozměrů, zatímco rozvíjí svou přirozenou magickou schopnost na rostlinách a zvířatech. Takoví entové mohou oživovat rostliny a používat je k chycení a polapení vetřelců. Mohou přivolávat divoké tvory, aby jim pomohli, nebo doručovat zprávy na dlouhé vzdálenosti.

Ochránci divočiny. Dokonce i po probuzení ent tráví mnoho svého času žitím jako strom. Když je zakořeněný na místě, zůstává si vědom svého okolí a umí vnímat účinky událostí, které se dějí míle daleko, na základě nepatrných změn v jeho okolí.

Dřevorubci, kteří se vyhýbají těžení zdravých živých stromů, a lovci, kteří si berou jen tolik, kolik potřebují ze štědrosti pralesa, patrně nevyprovokují entův hněv. Tvorové, kteří zachází neopatrně s ohněm, ti, kteří tráví jedem hvozd, a ti, kteří ničí velké stromy, zejména ty blízko probuzeného enta, poznají entův hněv.

Ent
Obrovská rostlina, chaotické dobro
Obranné číslo 16 (přirozená zbroj)
Životy 138 (12k12 + 60)
Rychlost 6 sáhů
  • SIL23 (+6)
  • OBR8 (-1)
  • ODL21 (+5)
  • INT12 (+1)
  • MDR16 (+3)
  • CHA12 (+1)
Zranitelnost vůči zraněním ohnivá
Odolání vůči zraněním bodná, drtivá
Smysly pasivní Vnímání 13
Jazyky druidština, elfština, obecná řeč, sylvánština
Nebezpečnost 9 (5 000 ZK)

Falešný vzhled. Dokud ent zůstává nehybný, je k nerozeznání od normálního stromu.

Obléhací nestvůra. Ent způsobuje předmětům a budovám dvojnásobné poškození.

Akce

Vícenásobný útok. Ent zaútočí dvakrát bouchnutím.

Bouchnutí. Útok na blízko zbraní: +10 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 16 (3k6 + 6).

Balvan. Útok na dálku zbraní: +10 k zásahu, dostřel 12/36 sáhů, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 28 (4k10 + 6).

Oživení stromů (1/den). Ent magicky oživí jeden či dva stromy, které vidí do 12 sáhů od sebe. Tyto stromy mají stejné statistiky jako ent, kromě hodnot Inteligence a Charismatu, jež mají 1, nemohou mluvit a jejich jediná možnost akce je Bouchnutí. Oživený strom jedná jako entův spojenec. Strom vydrží oživený 1 den, či dokud nezemře; nebo dokud ent nezemře či se nevzdálí dál než 24 sáhů o stromu; nebo dokud ho ent pomocí bonusové akce nepromění zpět na neživý strom. Strom pak znovu zakoření, je-li to možné.