Dračí želva

Dračí želvy patří k nejhrůzostrašnějším tvorům oceánů. Dračí želva, velká a žravá jako její nejstarší suchozemští dračí příbuzní, útočí smrtícími čelistmi, parným dechem a drtivým ocasem.

Tvrdý krunýř dračí želvy má stejně tmavě zelenou barvu jako hluboká voda, kde tato nestvůra bydlí. Stříbrná zvýraznění lemující krunýř připomínají světlo tančící na otevřené vodě a vynořující se dračí želva se snadno splete s odrazem slunce či měsíce na vlnách.

Draci hlubin. Dračí želvy, stejně jako skuteční draci, střádají poklad, a to tak, že potopí loď a pak oddělují trosky od mincí a jiných cenných předmětů. Dračí želva polyká poklad na cestu a pak ho zvrací, když dorazí do svého doupěte.

Dračí želvy bydlí v jeskyních skrytých v korálových útesech či pod dnem moře, nebo podél členitých úseků pobřeží. Je-li kýžená jeskyně již obydlená, dračí želva zaútočí na její současné obyvatele a pokusí se ji převzít.

Námezdní nestvůry. Dračí želva je dost chytrá, aby se dala podplatit, a piráti plavící se po mořích, kde hlídkují tito tvorové, se rychle naučí nabízet jim poklad výměnou za bezpečnou plavbu. Chytří sahuagini někdy uzavírají spojenectví s dračími želvami a lákají je na poklad, aby využily svůj žhavý dech při sahuaginských nájezdech na lodě a pobřežní osady.

Živelná moc. Dračí želvy občas nachází cestu skrz potopené sférické trhliny do Sféry vodního živlu. Tyto nestvůrné exempláře lze často najít ve službách maridů, kteří připásávají na záda želv ohromné korálové trůny a jezdí na nich jako na vodních jezdeckých zvířatech.

Dračí želva
Gigantický drak, neutrální
Obranné číslo 20 (přirozená zbroj)
Životy 341 (22k20 + 110)
Rychlost 4 sáhy, plavání 8 sáhů
  • SIL25 (+7)
  • OBR10 (+0)
  • ODL20 (+5)
  • INT10 (+0)
  • MDR12 (+1)
  • CHA12 (+1)
Záchranné hody Obr +6, Odl +11, Mdr +7
Odolání vůči zraněním ohnivá
Smysly vidění ve tmě 24 sáhů, pasivní Vnímání 11
Jazyky akvanština, dračí řeč
Nebezpečnost 17 (18 000 ZK)

Obojživelník. Dračí želva může dýchat vzduch a vodu.

Akce

Vícenásobný útok. Dračí želva zaútočí třikrát: jednou kousnutím a dvakrát drápy. Místo dvou útoků drápy může jednou zaútočit ocasem.

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +13 k zásahu, dosah 3 sáhy, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 26 (3k12 + 7).

Drápy. Útok na blízko zbraní: +13 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 16 (2k8 + 7).

Ocas. Útok na blízko zbraní: +13 k zásahu, dosah 3 sáhy, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 26 (3k12 + 7). Je-li cílem tvor, musí uspět v záchranném hodu na Sílu se SO 20, jinak je odtlačen až 2 sáhy od dračí želvy a sražen k zemi.

Parní dech (obnovení 5 – 6). Dračí želva vydechne horkou páru v kuželu 12 sáhů. Každý tvor v oblasti si musí hodit záchranný hod na Odolnost se SO 18. Když tvor neuspěje, utrpí ohnivé zranění 52 (15k6), nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu. Být pod vodou neposkytuje odolání proti tomuto zranění.