Obrněný děs

Tento výtvor vykazuje inteligenci, schopnost uvažovat a přizpůsobovat svou taktiku a neochvějnou oddanost svému tvůrci, která přetrvává dokonce i po tvůrcově smrti. Obrněný děs připomíná oživlou prázdnou plátovou zbroj a slouží bez ambicí či emocí.

Magický účel. I když tvorba obrněného děsu spotřebuje více magických zdrojů než tvorba nižší oživlé zbroje, obrněný děs vyžaduje méně řízení a údržby při plnění svých stanovených úkolů. Obrněný děs se řídí rozkazy naprosto spolehlivě a je dostatečně inteligentní, aby chápal rozdíl mezi záměrem a přesným zněním rozkazu. Na rozdíl od mnoha jiných výtvorů se snaží plnit to první než se otrocky řídit tím druhým.

Chytrá taktika. Obrněný děs bojuje chytře jako zkušený válečník. Létá ve vzduchu a útočí nejprve na slabší postavy a sesilatele kouzel. Avšak obrněnému děsu schází pochopení pro změnu prostředí, opevnění nebo ostatní aktivní prostředky pro zvýšení své obranné pozice.

Povaha výtvoru. Obrněný děs nepotřebuje dýchat, jíst, pít ani spát.

Obrněný děs
Střední výtvor, neutrální
Obranné číslo 20 (plátová zbroj, štít)
Životy 60 (8k8 + 24)
Rychlost 6 sáhů, létání 6 sáhů
  • SIL18 (+4)
  • OBR13 (+1)
  • ODL16 (+3)
  • INT10 (+0)
  • MDR10 (+0)
  • CHA10 (+0)
Dovednosti Vnímání +4
Odolání vůči zraněním bodná, drtivá a sečná z nemagických útoků, kromě adamantinových zbraní
Imunity vůči zraněním jedová, nekrotická, silová
Imunity vůči stavům hluchý, ochromený, otrávený, paralyzovaný, slepý, vystrašený, zkamenělý, zmámený
Smysly mimozrakové vnímání 12 sáhů (mimo tento okruh je slepý), pasivní Vnímání 14
Jazyky rozumí jazykům svého tvůrce, ale neumí mluvit
Nebezpečnost 4 (1 100 ZK)

Magické odolání. Obrněný děs má výhodu k záchranným hodům proti kouzlům a ostatním magickým účinkům.

Imunita vůči kouzlům. Obrněný děs je imunní vůči třem kouzlům, jež zvolil jeho tvůrce. Typické imunity zahrnují blesk, ohnivou kouli a rozpal kov.

Akce

Vícenásobný útok. Obrněný děs zaútočí dvakrát dlouhým mečem.

Dlouhý meč. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 8 (1k8 + 4), nebo sečné zranění 9 (1k10 + 4), pokud se použije dvěma rukama.