Dvojník

Dvojníci jsou nevyzpytatelní tvaroměnci, kteří na sebe berou vzhled jiných humanoidů, zbavují se pronásledování nebo lákají oběti do záhuby pomocí matení a přestrojování. Jen málokterý tvor šíří strach, nedůvěru a klam lépe než dvojníci. Dají se najít v každé zemi a kultuře. Mohou se přestrojit za jakéhokoliv jedince jakékoliv rasy.

Zloději tajemství. Dvojníkova přijatá podoba mu umožňuje se vetřít do téměř jakékoliv skupiny nebo komunity, ale jeho přeměna neposkytuje jazyky, způsoby chování, vzpomínky ani osobnost. Dvojníci zpravidla sledují nebo zajímají tvory, za něž mají v úmyslu se vydávat. Studují je a pronikají do jejich myslí, aby zjistili tajemství. Dvojník umí číst tvorovy povrchové myšlenky, což mu umožňuje získat tvorovo jméno, tužby a obavy, spolu s několika roztroušenými vzpomínkami. Dvojník vydávající se za konkrétního tvora jako součást dlouhodobé zápletky může týdny udržovat svého dvojníka naživu a nablízku a denně sondovat mysl oběti, aby se naučil, jak se chovat a mluvit autenticky.

Požitkářští podvodníci. Dvojníci pracují sami, nebo v malých skupinkách, v nichž se skupinové role mění z jedné lumpárny do druhé. Zatímco jeden dvojník se ujímá role zabitého obchodníka či šlechtice, ostatní se ujímají několika identit, jak se příležitost namane. Hrají rodinné příslušníky nebo služebníky, zatímco žijí z bohatství oběti.

Podvržené děti. Dvojníci jsou příliš líní nebo sebestřední, aby vychovávali své děti. Mění se do podob atraktivních mužů a svádí ženy, jimž zanechají své potomstvo. Dítě dvojníka vypadá jako normální příslušník matčina druhu, dokud nedosáhne dospělosti. V tu chvíli si uvědomí svou skutečnou povahu a táhne ho to vyhledat svůj druh a přidat se k němu.

Dvojník
Střední obluda (tvaroměnec), neutrální
Obranné číslo 14
Životy 52 (8k8 + 16)
Rychlost 6 sáhů
  • SIL11 (+0)
  • OBR18 (+4)
  • ODL14 (+2)
  • INT11 (+0)
  • MDR12 (+1)
  • CHA14 (+2)
Dovednosti Klamání +6, Vhled +3
Imunity vůči stavům zmámený
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 11
Jazyky obecná řeč
Nebezpečnost 3 (700 ZK)

Tvaroměnec. Dvojník se může pomocí své akce proměnit do Malého či Středního humanoida, kterého už někdy viděl, nebo zpět do své skutečné podoby. Jeho statistiky, kromě jeho velikosti, jsou v každé podobě stejné. Vybavení, které drží nebo nese, se nepřemění. Pokud zemře, navrátí se do své skutečné podoby.

Útočník ze zálohy. V prvním kole boje má dvojník výhodu k hodům na útok proti jakémukoliv tvorovi, kterého překvapil.

Překvapivý útok. Pokud dvojník překvapí tvora a zasáhne ho útokem během prvního kola boje, cíl utrpí z útoku dodatečné zranění 10 (3k6).

Akce

Vícenásobný útok. Dvojník zaútočí dvakrát na blízko.

Bouchnutí. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 7 (1k6 + 4).

Čtení myšlenek. Dvojník magicky čte povrchové myšlenky jednoho tvora do 12 sáhů od sebe. Účinek pronikne skrz většinu překážek, ale neprojde 3 stopami dřeva či hlíny, 2 stopami kamene, 2 couly kovu, nebo tenkou vrstvou olova. Dokud je cíl v dosahu, dvojník může pokračovat ve čtení jeho myšlenek, dokud se nepřeruší dvojníkovo soustředění (jako u soustředění se na kouzlo). Zatímco čte mysl cíle, má výhodu k ověřením Moudrosti (Vhledu) a Charismatu (Klamání, Přesvědčování a Zastrašování) proti cíli.