Gobři

Gobři jsou zrození pro bitvu a mrzačení. Přežívají pomocí nájezdů a lovu. Šikanují slabé a nestrpí, aby je někdo komandoval, ale z jejich lásky k masakrům vyplývá, že budou bojovat pro mocné pány, pokud to zajišťuje krveprolití a poklad.

Skřeti. Gobři se často nachází ve společnosti svých bratranců, skurutů a goblinů. Gobři obvykle zotročují gobliny, na které narazí, a zastrašují skuruty, aby jim dali zlato a jídlo za to, že pro ně budou sloužit jako zvědi a úderné oddíly. I když se gobrům zaplatí, jsou přinejlepším nespolehliví spojenci. Avšak goblini i skuruti ví, že bez ohledu na to, jak moc gobři vysávají kmenové zdroje, jsou mohutnou silou.

Stoupenci Hrugeka. Gobři uctívají Hrugeka, nižšího boha, který sídlí ve sféře Acheron. Při nedostatku svého skřetího druhu utváří gobři volné válečné bandy, z nichž každou vede její nejdivočejší člen. Gobři věří, že když umřou, jejich duše dostanou šanci bojovat po Hrugekově boku. Snaží se osvědčit poražením co největšího počtu nepřátel.

Úplatní útočníci. Navzdory svému hromotluckému vzezření se gobři pohybují překvapivě nenápadně. Rádi přepadávají ze zálohy a utíkají, když jsou v úzkých. Jsou to spolehliví žoldáci, dokud se jim dostává jídla, pití a pokladu, ale když má gobr život na krajíčku, jde jakýkoliv závazek stranou. Zraněný člen gobří bandy je zanechán napospas, pokud to pomůže zbytku bandy uprchnout. Později tento gobr může pomoci pronásledovatelům vystopovat své bývalé společníky, pokud si tím zachrání život.

Gobr
Střední humanoid (skřet), chaotické zlo
Obranné číslo 16 (usňová zbroj, štít)
Životy 27 (5k8 + 5)
Rychlost 6 sáhů
 • SIL15 (+2)
 • OBR14 (+2)
 • ODL13 (+1)
 • INT8 (-1)
 • MDR11 (+0)
 • CHA9 (-1)
Dovednosti Nenápadnost +6, Přežití +2
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 10
Jazyky goblinština, obecná řeč
Nebezpečnost 1 (200 ZK)

Bijec. Zbraň na blízko způsobí o jednu dodatečnou kostku větší zranění, když s ní gobr zasáhne (započítáno v útoku).

Překvapivý útok. Pokud gobr překvapí tvora a zasáhne ho útokem během prvního kola boje, cíl utrpí z útoku dodatečné zranění 7 (2k6).

Akce

Kropáč. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 11 (2k8 + 2).

Oštěp. Útok na blízko nebo na dálku zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh nebo dostřel 6/24 sáhů, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 9 (2k6 + 2) na blízko, nebo bodné zranění 5 (1k6 + 2) na dálku.

Gobří vůdce
Střední humanoid (skřet), chaotické zlo
Obranné číslo 17 (drátěná košile, štít)
Životy 65 (10k8 + 20)
Rychlost 6 sáhů
 • SIL17 (+3)
 • OBR14 (+2)
 • ODL14 (+2)
 • INT11 (+0)
 • MDR12 (+1)
 • CHA11 (+0)
Dovednosti Nenápadnost +6, Přežití +3, Zastrašování +2
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 11
Jazyky goblinština, obecná řeč
Nebezpečnost 3 (700 ZK)

Bijec. Zbraň na blízko způsobí o jednu dodatečnou kostku větší zranění, když s ní gobr zasáhne (započítáno v útoku).

Hrugekovo srdce. Gobr má výhodu k záchranným hodům proti ochromení, otrávení, paralyzování, vystrašení, zmámení nebo uspání.

Překvapivý útok. Pokud gobr překvapí tvora a zasáhne ho útokem během prvního kola boje, cíl utrpí z útoku dodatečné zranění 7 (2k6).

Akce

Vícenásobný útok. Gobr zaútočí dvakrát na blízko.

Kropáč. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 12 (2k8 + 3).

Oštěp. Útok na blízko nebo na dálku zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh nebo dostřel 6/24 sáhů, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 10 (2k6 + 3) na blízko, nebo bodné zranění 6 (1k6 + 3) na dálku.