Notik

Ze tmy zírá zlověstné oko. Jeho záře napovídá o podivné inteligenci a znervózňující zlovůli. Notik se většinou spokojuje s pozorováním, posuzováním a hodnocením tvorů, se kterými se střetne. Když je dotlačen k násilí, používá svůj hrůzný pohled, aby shnilo a odpadlo maso z kostí jeho nepřátel.

Prokletí mystici. Většina kouzelníků, kteří zasvětí své životy odkrývání mystických tajemství, dychtí po božské nadřazenosti. Někteří se ale místo toho snižují na plíživé, soužící se nestvůry pomocí temné kletby, kterou po sobě zanechal Vekna, mocný kostěj, který, v některých světech, překročil svou nemrtvou existenci a stal se bohem tajemství. Notici si neuchovávají povědomí o svém bývalém já. Potulují se mezi stíny a strašidelnými místy bohatými na magické znalosti. Přitahují je vzpomínky a impulzy, kterým ne zcela rozumí.

Temní rádci. Notici mají podivný magický vhled, který jim umožňuje vydobývat znalosti z ostatních tvorů. Díky tomu unikátně chápou tajemství a zakázané vědění, o které se za jistou cenu podělí. Notik prahne po kouzelných předmětech a dychtivě takové dary přijímá od tvorů, kteří žádají o jeho znalosti.

Záškodníci na magických místech. Notici jsou známí tím, že vnikají do mystických akademií a na jiná místa bohatá na magické učení. Žene je mlhavá domněnka, že existuje metoda, jak obrátit jejich stav. Nejde o jasně cílevědomou činnost, ale spíš o utkvělý zápal někde hluboko v jejich mysli. Někteří notici jsou natolik chytří, že si uvědomují že jde o pouhou součást podivné lekce za jejich bláhovost, falešnou naději, která je žene za dalšími mystickými tajemstvími.

Notik
Střední zrůda, neutrální zlo
Obranné číslo 15 (přirozená zbroj)
Životy 45 (6k8 + 18)
Rychlost 6 sáhů
  • SIL14 (+2)
  • OBR16 (+3)
  • ODL16 (+3)
  • INT13 (+1)
  • MDR10 (+0)
  • CHA8 (-1)
Dovednosti Mystika +3, Nenápadnost +5, Vhled +4, Vnímání +2
Smysly pravdivé vidění 24 sáhů, pasivní Vnímání 12
Jazyky temnobecná řeč
Nebezpečnost 2 (450 ZK)

Bystrý zrak. Notik má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o zrak.

Akce

Vícenásobný útok. Notik zaútočí dvakrát drápy.

Drápy. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 6 (1k6 + 3).

Hnilobný pohled. Notik zacílí jednoho tvora, kterého vidí do 6 sáhů od sebe. Cíl musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 12 proti této magii, jinak utrpí nekrotické zranění 10 (3k6).

Podivný vhled. Notik zacílí jednoho tvora, kterého vidí do 6 sáhů od sebe. Cíl si musí hodit na ověření Charismatu (Klamání) v konfliktu proti notikově ověření Moudrosti (Vhledu). Pokud notik vyhraje, magicky se dozví o cíli jeden fakt či tajemství. Cíl automaticky vyhraje, je-li imunní vůči zmámení.