Xorn

Xornové jsou bizarní tvorové ze Sféry zemního živlu. Větří drahokamy a vzácné kovy a pak prochází hlínou a skálou, aby tyto poklady sežrali. V Materiální sféře v Temných říších se xorn musí pohybovat široko daleko, aby se uživil, a když je cenných minerálů v jeho stravě nedostatek, stává se agresivní vůči horníkům a lovcům pokladů.

O xornově nepřirozeném původu svědčí jeho neobvykle těžké tělo a velká, silná tlama posazená na vrchu jeho hlavy. Každá z jeho tří dlouhých rukou je zakončena ostrými drápy a jeho tři velké oči s kamennými víčky vidí všemi směry.

Živelní cestovatelé. Xorn je nadán silou zemního živlu. Skrz kámen a hlínu klouže stejně snadno jako ryba plave ve vodě. Hlínu ani kámen svým pohybem nevytěsňuje, ale spojuje se s nimi a protéká jimi. Nezanechává za sebou žádný tunel, díru ani náznak svého průchodu.

Xornové nechtějí opustit svou domovskou sféru, kde se drahokamů a vzácných kovů snadno nají do sytosti. Když nehoda nebo zvědavost zavane xorna do Materiální sféry, hledá výživu a cestu domů.

„Měj v kapse pár drahokamů. Hladový xorn je užitečný xorn.“

— 6. pravidlo přežití v jeskyni Mystika X

Žebráci a zloději. Kvůli vzácným kovům a drahokamům xornové pročesávají hlubiny země. Protože nedokážou strávit organický materiál, ignorují většinu ostatních tvorů. Ale xornova schopnost vyčenichat vzácné kovy a drahokamy často přitahuje jeho pozornost k dobrodruhům nesoucím mince a drahokamy. Protože není zlý, prosí nebo vyjednává v naději, že přesvědčí majitele se vzdát svého pokladu. Na oplátku nabízí informace, které se dozvěděl na svých cestách. Xorn, jehož požadavky jsou ignorovány, se může uchýlit k hrozbám a zastrašování. Pokud trpí hladem nebo je rozhněvaný, uchýlí se k násilí.

Xorn
Střední elementál, neutrální
Obranné číslo 19 (přirozená zbroj)
Životy 73 (7k8 + 42)
Rychlost 4 sáhy, hrabání 4 sáhy
  • SIL17 (+3)
  • OBR10 (+0)
  • ODL22 (+6)
  • INT11 (+0)
  • MDR10 (+0)
  • CHA11 (+0)
Dovednosti Nenápadnost +3, Vnímání +6
Odolání vůči zraněním bodná, drtivá a sečná z nemagických útoků, kromě adamantinových zbraní
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, citlivost na otřesy 12 sáhů, pasivní Vnímání 16
Jazyky terranština
Nebezpečnost 5 (1 800 ZK)

Proplouvání zemí. Xorn se umí prohrabat skrz nemagickou, neopracovanou zeminu a kámen. Během prohrabávání nenarušuje materiál, skrz který se pohybuje.

Kamenné maskování. Xorn má výhodu k ověřením Obratnosti (Nenápadnosti) při schovávání ve skalnatém terénu.

Vnímání pokladů. Xorn umí čichem přesně určit polohu vzácných kovů a kamenů, například mincí a drahokamů, do 12 sáhů od sebe.

Akce

Vícenásobný útok. Xorn zaútočí třikrát drápy a jednou kousnutím.

Drápy. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 6 (1k6 + 3).

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 13 (3k6 + 3).