Chrlič

Neživé chrliče, které sedí na velkých budovách, jsou inspirací pro tyto zlovolné tvory zemního živlu, kteří připomínají groteskní, ďábelské sochy. Chrlič číhá mezi zdmi a ruinami, nehnutě jako kamenná socha, a má radost z hrůzy, kterou způsobí, když přeruší svou strnulou pozici, i z bolesti, kterou způsobuje svým obětem.

Neživá socha. Chrliči lpí na skalnatých útesech a horách, nebo sedí na římsách v podzemních jeskyních. Pobývají na městských střechách, sedí jako supi mezi vysokými kamennými klenbami a pilíři hradů a katedrál a umí se znehybnit, že vypadají jako neživí. Chrlič umí vydržet v tomto stavu roky, což z něj dělá ideální stráž.

Smrtící pověst. Chrliči jsou proslulí svou krutostí. Sochy vytesané do podob chrličů se vyskytují v architektuře nesčetně mnoha kultur, aby odstrašily vetřelce. I když jsou takové sochy pouze dekorativní, mohou se mezi nimi skrývat skuteční chrliči, aby přepadli nic netušící oběti ze zálohy. Chrlič může zmírňovat nudu své hlídky chytáním a trápením ptáků a hlodavců, ale jeho dlouhé čekání jen zvyšuje jeho touhu po ubližování vnímajícím tvorům.

Krutí služebníci. Inteligentní pán může chrliče snadno inspirovat svou prohnaností. Milují jednoduché úkoly, například střežit pánův dům, mučit a zabíjet vetřelce, a cokoliv jiného, co zahrnuje minimální námahu a maximální bolest a krveprolití.

Chrliči někdy slouží démonům kvůli jejich sklonu k bezohlednému chaosu a ničení. I mocní sesilatelé kouzel si mohou snadno získat chrliče jako strážce svých bran a zdí. Chrlič má trpělivost a výdrž kamene a bez odmlouvání bude roky sloužit i tomu nejkrutějšímu pánovi.

Elementální povaha. Chrlič nepotřebuje dýchat, jíst, pít ani spát.

Úlomky Živelného zla

Když Ogrémoch, zlý Kníže zemního živlu, prošlapával svou kamenitou říši, ztrácel na své pouti úlomky rozbité skály. Tyto úlomky, prodchnuté střípky vědomí, hrály esencí živelného knížete a po mnoho let narůstaly do neurčitě humanoidních skalních útvarů, jež se nakonec ustálily do tvrdých, surových tvarů chrličů.

Ogrémoch nestvořil chrliče vědomě, ale jsou fyzickým projevem jeho zla. Chrliče jsou imitacemi vzdušného živlu, kterým Ogrémoch pohrdá. Jsou to těžcí tvorové z živého kamene, ale jsou schopni létat. Jako jejich tvůrce cítí principiální nenávist k bytostem vzdušného živlu, zejména árakokrám, a vychutnají si každou příležitost, aby takové tvory zničili.

V jejich domovské sféře chrliče vyrývají zemské hroudy, které Ogrémoch vrhá do Ákvy, což je panství Árakoker a laskavých Větrných vévodů, jimž ptačí lid slouží ve Sféře vzdušného živlu.

Chrlič
Střední elementál, chaotické zlo
Obranné číslo 15 (přirozená zbroj)
Životy 52 (7k8 + 21)
Rychlost 6 sáhů, létání 12 sáhů
  • SIL15 (+2)
  • OBR11 (+0)
  • ODL16 (+3)
  • INT6 (-2)
  • MDR11 (+0)
  • CHA7 (-2)
Odolání vůči zraněním bodná, drtivá a sečná z nemagických útoků, kromě adamantinových zbraní
Imunity vůči zraněním jedová
Imunity vůči stavům otrávený, únava, zkamenělý
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 10
Jazyky terranština
Nebezpečnost 2 (450 ZK)

Falešný vzhled. Dokud chrlič zůstává nehybný, je k nerozeznání od neživé sochy.

Akce

Vícenásobný útok. Chrlič zaútočí dvakrát: jednou kousnutím a jednou drápy.

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 5 (1k6 + 2).

Drápy. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 5 (1k6 + 2).