Polokostěj

Nesmrtelnost daná kostějovi trvá jen tak dlouho, dokud živí svůj škapulíř dušemi smrtelníků. Pokud zaváhá nebo se mu tato činnost nepovede, jeho kosti se rozpadnou na prach a zůstane jen lebka. Tento „polokostěj“ obsahuje jen fragment kostějovy zlovolné životní síly — jen tolik, že když je vyrušen, tyto ostatky se vznesou do vzduchu a zaujmou přízračnou podobu. Lebka pak vyluzuje hrůzostrašné vytí, které může bázlivé zabít a ostatní pořádně vystrašit. Když zůstane osamotě, snese se opět na zem a vrátí se do prázdného klidu své existence.

Jen málokterý kostěj usiluje o to stát se polokostějem, neboť to znamená konec existence, kterou věřil, že zachová tím, že se stane nemrtvý. Ale zub času může nahlodat kostějovo uvažování a paměť a způsobit, že se stáhne do prastaré hrobky a zapomene se krmit dušemi. Kouzla, která kdysi znal, se mu vytratí z paměti, a mystická energie, kterou ovládal jako kostěj, jím přestane proudit. Ale i jako pouhá lebka zůstává smrtícím a obtížným nepřítelem.

Trvalá existence. I poté, co se kostěj omezí do stavu polokostěje, jeho škapulíř přežije. Dokud je škapulíř netknutý, polokostěje nelze trvale zničit. Po 1k10 dnech se lebka znovu zformuje a tvor obnoví svůj mizerný stav. Pokud je polokostěj dostečně duchapřítomný, může obnovit svou moc tím, že sežere aspoň jednu duši ze svého škapulíře. To přemění polokostěje opět do kostěje a znovuvytvoří jeho nemrtvé tělo.

Nemrtvá povaha. Polokostěj nepotřebuje dýchat, jíst, pít ani spát. Polokostějova vůle přežít je tak velká, že místo průměrných životů má vždy maximální počet životů ze svých Kostek životů.

Polokostějovo doupě

Polokostěj skrývá své pozemské ostatky a poklady v bludišťové hrobce střežené nestvůrami a pastmi. V srdci tohoto labyrintu odpočívá polokostějova lebka a prach z jeho ostatních kostí.

Ve své kryptě má polokostěj přístup k akcím doupěte a dodatečným použitím pro své legendární akce. Jeho celé doupě má také unikátní rysy. Polokostěj ve svém doupěti má nebezpečnost 20 (24 500 ZK).

Akce doupěte

Na iniciativu 20 (prohrávající všechny remízy) si polokostěj hodí k20. Při hodu 11 či více polokostěj provede akci doupěte, která způsobí jeden z následujících účinků; polokostěj nemůže použít stejný účinek dvě kola po sobě.

 • Hrobka se na okamžik vehementně zachvěje. Každý tvor na podlaze hrobky musí uspět v záchranném hodu na Obratnost se SO 19, jinak je sražen k zemi.
 • Polokostěj zacílí jednoho tvora, kterého vidí do 12 sáhů od sebe. Místo cíle zaplní antimagické pole a pohybuje se s ním do iniciativy 20 v příštím kole.
 • Polokostěj zacílí libovolný počet tvorů, které vidí do 6 sáhů od sebe. Žádný z cílů si nemůže obnovit životy do iniciativy 20 v příštím kole.

Rysy doupěte

Polokostějova hrobka může mít nějaké či všechny z následujících místních účinků:

 • Když nezlý tvor poprvé vstoupí do oblasti hrobky, utrpí nekrotické zranění 16 (3k10).
 • Nestvůry v hrobce mají výhodu k záchranným hodům proti vystrašení či zmámení a proti schopnostem, které odvrací nemrtvé.
 • Hrobka je chráněna před magickým cestováním tvorů, kterým to polokostěj neschválil. Takoví tvorové se nemohou teleportovat do oblasti hrobky ani z ní, ani pro vstup nebo opuštění použít sférické cestování. Účinky, které umožňují teleportaci nebo sférické cestování fungují v rámci hrobky, pokud nejsou použity k opuštění nebo vstupu do oblasti hrobky.

Je-li polokostěj zničen, tyto účinky odezní během 1k10 dní.

Polokostěj
Drobný nemrtvý, neutrální zlo
Obranné číslo 20 (přirozená zbroj)
Životy 80 (20k4)
Rychlost 0 sáhů, létání 6 sáhů (vznášení se)
 • SIL1 (-5)
 • OBR20 (+5)
 • ODL10 (+0)
 • INT20 (+5)
 • MDR17 (+3)
 • CHA20 (+5)
Záchranné hody Odl +6, Int +11, Mdr +9, Cha +11
Odolání vůči zraněním bodná, drtivá a sečná z magických útoků
Imunity vůči zraněním jedová, nekrotická, psychická; bodná, drtivá a sečná z nemagických útoků
Imunity vůči stavům hluchý, ležící, ochromený, otrávený, únava, paralyzovaný, vystrašený, zkamenělý, zmámený
Smysly pravdivé vidění 24 sáhů, pasivní Vnímání 13
Jazyky
Nebezpečnost 18 (20 000 ZK)

Vyhnutí se. Je-li polokostěj vystaven účinku, který mu umožňuje, aby pomocí záchranného hodu utrpěl jen poloviční zranění, tak místo toho neutrpí žádné zranění, když v záchraně uspěje, nebo utrpí jen poloviční zranění, když neuspěje.

Legendární odolání (3/den). Neuspěje-li polokostěj v záchranném hodu, může si místo toho zvolit, že uspěje.

Imunita vůči odvracení. Polokostěj je imunní vůči účinkům, které odvrací nemrtvé.

Akce

Kvílení (obnovení 5 – 6). Polokostěj ze sebe vydá hrůzostrašné kvílení. Každý tvor do 6 sáhů od něj, který ho slyší, musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 15, jinak mu klesnou životy na 0. Pokud tvor uspěje, bude vystrašený do konce svého příštího tahu.

Vysátí života. Polokostěj zacílí až tři tvory, které vidí do 2 sáhů od něj. Každý cíl musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 19, jinak utrpí nekrotické zranění 21 (6k6) a polokostěj si obnoví životy rovné celkovému zranění udělenému všem cílům.

Legendární akce

Polokostěj může provést 3 legendární akce, přičemž si vybírá z níže uvedených možností. Najednou je možné použít jen jednu legendární akci a pouze na konci tahu jiného tvora. Polokostěj si obnoví utracené legendární akce na začátku svého tahu.

Let. Polokostěj uletí až poloviční rychlost letu.

Oblak prachu. Polokostěj magicky zvíří zaprášené ostatky. Každý tvor do 2 sáhů od polokostěje, včetně těch za rohem, musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 15, jinak oslepne do konce polokostějova příštího tahu. Tvor, který v záchranném hodu uspěje, je imunní vůči tomuto účinku do konce polokostějova přítího tahu.

Vysátí energie (stojí 2 akce). Každý tvor do 6 sáhů od polokostěje si musí hodit záchranný hod na Odolnost se SO 15. Když tvor neuspěje, jeho maximum životů se magicky sníží o 10 (3k6). Sníží-li tento účinek tvorovo maximum životů na 0, tvor zemře. Tvorovo maximum životů lze obnovit kouzlem mocné navrácení či podobnou magií.

Odporná kletba (stojí 3 akce). Polokostěj zacílí jednoho tvora, kterého vidí do 6 sáhů od sebe. Cíl musí uspět v záchranném hodu na Moudrost se SO 15, jinak je magicky proklet. Dokud kletba neskončí, cíl má nevýhodu k hodům na útok a záchranným hodům. Cíl může zopakovat záchranný hod na konci každého svého tahu a při úspěchu kletba skončí.

„Já, Acererak Věčný, vám přitakám na vaši zkázu. Pojďte, bláhoví, vydrancujte můj poklad, opovážíte-li se! Už to zkusili jiní. Nikdo neuspěl! Z vašich kůží budou gobelíny a vaše kosti budou pokrývat mou hrobku. Jen já jsem mimo dosah Smrti. Jen já znám tajemství skutečné nesmrtelnosti!“

— Polokostějův epitaf

Acererak a jeho učedníci

Přeměna v polokostěje není trpkým koncem pro všechny kostěje, kteří ho zažijí. Jako vědomá volba se cesta polokostěje stává dalším krokem v temné evoluci. Kostěj Acererak — mocný kouzelník, démonolog a neblaze proslulý pán Hrobky děsů — předvídal svou přeměnu a připravil se na ni zasazením očarovaných drahokamů do očních důlků a zubů své lebky. Každý z těchto duševních drahokamů měl moc lapat duše, kterými se měl krmit jeho škapulíř.

Acererak přijal, že zplesniví a rozpadne se na prach, opustil své fyzické tělo a cestoval sférami jako odtělesněné vědomí. Kdyby byla lebka, jeho poslední fyzický ostatek, někdy vyrušena, drahokamy by sežraly duše nestydatých vetřelců jeho hrobky a magicky je přenesly do škapulíře.

Kostějové, kteří následují Acererakovu cestu, věří, že zbavením se svého těla mohou pokračovat ve svém honu za mocí mimo smrtelný svět. Stejně jako to udělal jejich patron, i oni používají duševní drahokamy k obhospodařování svých škapulířů a ničení dobrodruhů, kteří vyruší jejich doupata.

Acererakovi či jinému polokostěji jako on se říká arcikostěj, má nebezpečnost 21 (33 000 ZK), nebo 23 (50 000 ZK) v doupěti, a má následující dodatečnou možnost akce.

Polap duši. Arcikostěj zacílí jednoho tvora, kterého vidí do 6 sáhů od sebe. Cíl si musí hodit záchranný hod na Charisma se SO 19. Když neuspěje, jeho duše se stane magicky uvězněnou uvnitř jednoho z arcikostějových drahokamů. Zatímco je duše uvězněná, tělo cíle a všechno jeho vybavení, co má na sobě, přestane existovat. Při úspěšné záchraně cíl utrpí nekrotické zranění 24 (7k6), a sníží-li mu to životy na 0, jeho duše se uvězní, jako kdyby neuspěla v záchranném hodu. Duše, která je uvězněna v drahokamu 24 hodin, je sežrána a přestane existovat.

Klesnou-li arcikostějovi jeho životy na 0, je zničen a rozpadne se na prach, kromě drahokamů. Rozdrcení drahokamu vypustí v něm uvězněnou duši, načež se tělo cíle znovu zformuje na volném místě co nejblíž drahokamu a ve stejném stavu, jako když bylo uvězněno.