Thri-kreen

Thri-kreeni putují pouštěmi a savanami světa a vyhýbají se ostatním rasám.

Thri-kreení komunikace. Thri-kreeni používají jazyk beze slov. Pro znázornění emoce a reakce thri-kreen klape kusadly a vlní tykadly, čím dává ostatním thri-kreenům najevo, co si myslí a cítí. Pro ostatní tvory je tento způsob komunikace těžké interpretovat a nemožné napodobit.

Když jsou thri-kreeni nuceni jednat s tvory jiných inteligentních druhů, používají alternativní metody komunikace, například kreslení obrázků do písku nebo tvoření obrázků z větviček či stébel trávy.

Omezené emoce. Thri-kreeni prožívají plné spektrum emocí, ale nejsou tak náchylní k emocionálním výbuchům jako lidé. Thri-kreeni s psionickou schopností zpravidla projevují širší spektrum emocí, zejména pokud žijí poblíž lidí či jiných vysoce emocionálních tvorů, nebo pokud s nimi interagují,

Izolacionisté a poutníci. Thri-kreeni pokládají ostatní živé tvory za potenciální potravu a obzvlášť milují chuť elfího masa. Pokud může být tvor užitečný nějak jinak než na jídlo, pravděpodobně na něj nezaútočí od pohledu. Thri-kreeni zabíjejí, aby přežili, nikdy jako sport.

Bezesní. Thri-kreeni nepotřebují spát a mohou odpočívat, zatímco hlídkují a provádí lehké činnosti. Ale jejich neschopnost spát je důvodem, proč mají tak krátkou střední délku života. Průměrně se dožívají jen třiceti let.

Thri-kreen
Střední humanoid (thri-kreen), chaoticky neutrální
Obranné číslo 15 (přirozená zbroj)
Životy 33 (6k8 + 6)
Rychlost 8 sáhů
  • SIL12 (+1)
  • OBR15 (+2)
  • ODL13 (+1)
  • INT8 (-1)
  • MDR12 (+1)
  • CHA7 (-2)
Dovednosti Nenápadnost +4, Přežití +3, Vnímání +3
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 13
Jazyky thri-kreenština
Nebezpečnost 1 (200 ZK)

Chameleonský krunýř. Thri-kreen může měnit barvu svého krunýře, aby odpovídala barvě a textuře okolí. Díky tomu má výhodu k ověřením Obratnosti (Nenápadnosti) při schovávání.

Skok z místa. Thri-kreenův skok do dálky je až 6 sáhů a jeho skok do výšky je až 3 sáhy, s rozběhem nebo bez.

Akce

Vícenásobný útok. Thri-kreen zaútočí dvakrát: jednou kousnutím a jednou drápy.

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +3 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Bodné zranění 4 (1k6 + 1) a cíl musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 11, jinak se otráví na 1 minutu. Neuspěje-li cíl v záchranném hodu o 5 či více, je také paralyzovaný, zatímco je otrávený tímto způsobem. Otrávený cíl může zopakovat záchranný hod v každém svém tahu a při úspěchu pro něj účinek skončí.

Drápy. Útok na blízko zbraní: +3 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 6 (2k4 + 1).

Varianta: Zbraně a psionika thri-kreenů

Někteří thri-kreeni používají zvláštní vojenské zbraně. Gytka je obouruční ratišťová zbraň s čepelemi na obou koncích. Čakča je plochá, trojcípá hvězdice se zoubkovanými čepelemi (lehká vrhací zbraň).

Thri-kreen vyzbrojený gytkou a čakčami získá následující možnosti akce.

Vícenásobný útok. Thri-kreen zaútočí dvakrát gytkou, nebo dvakrát čakčou.

Gytka. Útok na blízko zbraní: +3 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 5 (1k8 + 1).

Čakča. Útok na dálku zbraní: +4 k zásahu, dostřel 6/24 sáhů, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 5 (1k6 + 2).

U několika málo thri-kreenů se projevují psionické schopnosti. Používají je na podporu lovu a pro snadnější komunikaci s cizinci.

Psionický thri-kreen má telepatii na 12 sáhů a následující dodatečný rys:

Přirozené sesílání kouzel (psionik). Thri-kreenova přirozená sesílací vlastnost je Moudrost. Thri-kreen umí přirozeně sesílat následující kouzla, jež od něj nevyžadují žádné složky:

Triky (libovolně): mágova ruka (ruka je neviditelná)

2/den každé: magická zbraň, rozmazání

3/den: neviditelnost (jen na sebe)