Kenku

Kenkuové jsou opeření humanoidi, kteří se toulají světem jako vandráci, které žene chamtivost. Umí dokonale napodobit jakýkoliv zvuk, který slyší.

Padlá hejna. Kenkuové nosí nepřiléhavé pláště, roucha a hadry. Tyto oděvy pokrývají hebké, hladké peří na jejich tělech a zahalují jejich holé ruce a nohy. Když jdou, zlehka našlapují na spáry uzpůsobené pro uchycení ve větvích stromů a pro uchvácení kořisti sletem z nebe. Pohybují se tiše jako vítr, aby nepřitahovali pozornost na svou hanebnou podobu.

Kenkuové mívali kdysi vítr v křídlech, objímali větrnou oblohu a zpívali sladkým jazykem ptáků. Sloužili pánovi, jehož totožnost si dnes již nevybavují. Prahli po třpytivých cetkách v jeho domácnosti a toužili mluvit, aby mohli ostatní přemluvit a vylákat z nich poklady. Ze svazku v knihovně svého pána ukradli tajemství řeči a přestrojili se do hader, aby žebrali o pěkné věci. Když jejich pán zjistil jejich chamtivost, odňal jim za trest křídla, aby je donutil žebrat navěky.

Pantomimická řeč. Kenkuové umí napodobit jakýkoliv zvuk, který slyší. Kenku prosící o peníze může udělat zvuk o sebe cinkajících mincí a kenku poukazující na rušné tržiště může udělat kakofonii vykřikujících prodavačů, štěkajících psů, bečících ovcí a ječících pouličních rošťáků. Když napodobují hlasy, mohou jen opakovat slova a fráze, které slyšeli, ne vytvářet nové věty. Rozmlouvat s kenkuem znamená sledovat napodobované zvuky a téměř nesmyslné verše.

Kenkuové spolu mluví téměř stejným způsobem. Protože jsou zběhlí v interpretaci svých pohledů a gest, tak zvuky, které vydávají pro sdělování složitých myšlenek či emocí, mohou být strohé. Skupiny kenkuů si vytváří tajné kódy. Například zamňoukání kočky může být tajným kódem pro „Připravte se na útok!“ nebo „Prchejte o život!“

Jejich talent pro napodobování se vztahuje i na psaní a zločinecké organizace často zaměstnávají kenkua, aby falšoval dokumenty. Když kenku spáchá zločin, může zfalšovat důkaz vedoucí k jinému tvorovi.

Tesknící po křídlech. Všichni kenkuové teskní po schopnosti létat, a proto tresty, které si vzájemně vyměřují, často zahrnují falešná křídla, například těžká dřevěná křídla nošená jako znamení hanby. Poslední, tragickou připomínkou křídel, jež kdysi měli, je, že kenkuové provádí popravy svržením odsouzenců z vysokých budov nebo útesů.

„Pokud zaslechneš plačící dítě v uličce, běž na druhou stranu. To ti radím.“

— Endrot Khag, kaprál městské hlídky v Hlubině

Kenku
Střední humanoid (kenku), chaoticky neutrální
Obranné číslo 13
Životy 13 (3k8)
Rychlost 6 sáhů
  • SIL10 (+0)
  • OBR16 (+3)
  • ODL10 (+0)
  • INT11 (+0)
  • MDR10 (+0)
  • CHA10 (+0)
Dovednosti Klamání +4, Nenápadnost +5, Vnímání +2
Smysly pasivní Vnímání 12
Jazyky rozumí auranštině a obecné řeči, ale mluví jen skrz použití svého rysu Napodobení
Nebezpečnost 1/4 (50 ZK)

Útočník ze zálohy. V prvním kole boje má kenku výhodu k hodům na útok proti jakémukoliv tvorovi, kterého překvapil.

Napodobení. Kenku umí napodobit jakýkoliv zvuk, který někdy slyšel, včetně hlasů. Tvor, který slyší napodobený zvuk, dokáže rozpoznat, že jde o napodobení, úspěšným ověřením Moudrosti (Vhledu) se SO 14.

Akce

Krátký meč. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 6 (1k6 + 3).

Krátký luk. Útok na dálku zbraní: +5 k zásahu, dostřel 16/64 sáhů, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 6 (1k6 + 3).