Mykonidi

Mykonidi jsou inteligentní, chodící houby, které žijí v Temných říších, usilují o osvícení a odsuzují násilí. Přistoupí-li se k mikonidům v míru, ochotně poskytnou útočiště, nebo umožní bezpečný průchod jejich koloniemi.

Kruhy a splynutí. Největší mykonid v kolonii je panovníkem, který předsedá jedné či více společenským skupinám zvaným kruhy. Kruh se skládá z dvaceti či více mykonidů, kteří pracují, žijí a společně splývají.

Splynutí je forma společné meditace, která mykonidům umožňuje překročit svou fádní podzemní existenci. Ztotožňující výtrusy mykonidů svážou účastníky do skupinového vědomí. Halucinační výtrusy pak navodí společný sen, který poskytuje zábavu a sociální interakci. Mykonidi považují splynutí za smysl své existence. Používají ho ve snaze o vyšší vědomí, kolektivní spojení a spirituální zbožnění. Mykonidi používají své ztotožňující výtrusy k telepatické komunikaci s ostatními vnímajícími tvory.

Rozmnožování mykonidů. Mykonidi se, podobně jako ostatní houby, rozmnožují obyčejnými výtrusy. Pečlivě kontrolují vypouštění svých výtrusů, aby předešli přemnožení.

Šablona sporového služebníka

Sporový služebník je Velký nebo menší tvor obživlý pomocí oživovacích výtrusů mykonidího panovníka. Tvor, který nikdy nebyl především z masa a krve (například elementál, nemrtvý, rostlina, sliz či výtvor), se nedá proměnit ve sporového služebníka. Následující charakteristiky změní nebo přibudou tvorovi, který se stane sporovým služebníkem.

Uchované charakteristiky. Služebník si uchová své Obranné číslo, životy, Kostky životů, Sílu, Obratnost, Odolnost, zranitelnosti, odolání a imunity.

Ztracené charakteristiky. Služebník ztratí své původní bonusy k záchranným hodům a dovednostem, zvláštní smysly a zvláštní rysy. Ztratí každou akci, která není Vícenásobný útok nebo útok na blízko zbraní, jenž způsobuje bodné, drtivé či sečné zranění. Má-li akci nebo útok na blízko zbraní, jež způsobuje nějaký jiný typ zranění, ztratí schopnost udělovat zranění daného typu, pokud toto zranění nepochází z vybavení, například kouzelného předmětu.

Typ. Typ služebníka je rostlina a ztratí případné značky.

Přesvědčení. Služebník je bez přesvědčení.

Rychlost. Sniž všechny služebníkovy rychlosti o 2 sáhy, ale aspoň 1 sáh.

Hodnoty vlastností. Služebníkovy hodnoty vlastností se změní takto: Int 2 (−4), Mdr 6 (−2), Cha 1 (−5).

Smysly. Služebník má mimozrakové vnímání na 6 sáhů a mimo tento okruh je slepý.

Imunity vůči stavům. Služebníka nelze paralyzovat, oslepit, vystrašit ani zmámit.

Jazyky. Služebník ztratí všechny známé jazyky, ale reaguje na rozkazy zadané mykonidy pomocí ztotožňujících výtrusů. Služebník dává největší prioritu rozkazům od nejmocnějšího mykonida.

Útoky. Nemá-li služebník žádné další prostředky, jak způsobit zranění, může použít své pěsti nebo končetiny pro údery beze zbraně. Při zásahu úder beze zbraně způsobí drtivé zranění rovné 1k4 + služebníkova oprava Síly, nebo, je-li služebník Velký, 2k4 + jeho oprava Síly.

Ukázka sporového služebníka

Zde uvedené statistiky sporového služebníka používají quagota jako základního tvora.

Quagotí sporový služebník
Střední rostlina, bez přesvědčení
Obranné číslo 13 (přirozená zbroj)
Životy 45 (6k8 + 18)
Rychlost 4 sáhy, šplhání 4 sáhy
 • SIL17 (+3)
 • OBR12 (+1)
 • ODL16 (+3)
 • INT2 (-4)
 • MDR6 (-2)
 • CHA1 (-5)
Imunity vůči zraněním jedová
Imunity vůči stavům otrávený, paralyzovaný, slepý, vystrašený, zmámený
Smysly mimozrakové vnímání 6 sáhů (mimo tento okruh je slepý), pasivní Vnímání 8
Jazyky
Nebezpečnost 1 (200 ZK)
Akce

Vícenásobný útok. Sporový služebník zaútočí dvakrát drápy.

Drápy. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 6 (1k6 + 3).

Mykonidí mladík
Malá rostlina, zákonně neutrální
Obranné číslo 10
Životy 7 (2k6)
Rychlost 2 sáhy
 • SIL8 (-1)
 • OBR10 (+0)
 • ODL10 (+0)
 • INT8 (-1)
 • MDR11 (+0)
 • CHA5 (-3)
Smysly vidění ve tmě 24 sáhů, pasivní Vnímání 10
Jazyky
Nebezpečnost 0 (10 ZK)

Úzkost výtrusů. Když mykonid utrpí zranění, všichni ostatní mykonidi do 48 sáhů od něj cítí jeho bolest.

Sluneční slabost. Když je mykonid ve slunečním světle, má nevýhodu k ověřením vlastností, hodům na útok a záchranným hodům. Je-li vystaven přímému slunečnímu světlu víc jak 1 hodinu, zemře.

Akce

Pěst. Útok na blízko zbraní: +1 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 1 (1k4 – 1) plus jedové zranění 2 (1k4).

Ztotožňující výtrusy (3/den). Mykonid ze sebe vypustí oblak spor o poloměru 2 sáhy. Tyto spory se mohou rozšiřovat kolem rohů a ovlivňují pouze tvory s Inteligencí 2 či více, kteří nejsou nemrtví, výtvory ani elementálové. Ovlivnění tvorové spolu mohou komunikovat telepaticky, pokud jsou do 6 sáhů od sebe. Účinek trvá 1 hodinu.

Mykonidí dospělý
Střední rostlina, zákonně neutrální
Obranné číslo 12 (přirozená zbroj)
Životy 22 (4k8 + 4)
Rychlost 4 sáhy
 • SIL10 (+0)
 • OBR10 (+0)
 • ODL12 (+1)
 • INT10 (+0)
 • MDR13 (+1)
 • CHA7 (-2)
Smysly vidění ve tmě 24 sáhů, pasivní Vnímání 11
Jazyky
Nebezpečnost 1/2 (100 ZK)

Úzkost výtrusů. Když mykonid utrpí zranění, všichni ostatní mykonidi do 48 sáhů od něj cítí jeho bolest.

Sluneční slabost. Když je mykonid ve slunečním světle, má nevýhodu k ověřením vlastností, hodům na útok a záchranným hodům. Je-li vystaven přímému slunečnímu světlu víc jak 1 hodinu, zemře.

Akce

Pěst. Útok na blízko zbraní: +2 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 5 (2k4) plus jedové zranění 5 (2k4).

Uklidňující výtrusy (3/den). Mykonid vypustí spory na jednoho tvora, kterého vidí do 1 sáhu od sebe. Cíl musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 11, jinak bude ochromený 1 minutu. Cíl může zopakovat záchranný hod na konci každého svého tahu a při úspěchu pro něj účinek skončí.

Ztotožňující výtrusy. Mykonid ze sebe vypustí oblak spor o poloměru 4 sáhy. Tyto spory se mohou rozšiřovat kolem rohů a ovlivňují pouze tvory s Inteligencí 2 či více, kteří nejsou nemrtví, výtvory ani elementálové. Ovlivnění tvorové spolu mohou komunikovat telepaticky, pokud jsou do 6 sáhů od sebe. Účinek trvá 1 hodinu.

Mykonidí panovník
Velká rostlina, zákonně neutrální
Obranné číslo 13 (přirozená zbroj)
Životy 60 (8k10 + 16)
Rychlost 6 sáhů
 • SIL12 (+1)
 • OBR10 (+0)
 • ODL14 (+2)
 • INT13 (+1)
 • MDR15 (+2)
 • CHA10 (+0)
Smysly vidění ve tmě 24 sáhů, pasivní Vnímání 12
Jazyky
Nebezpečnost 2 (450 ZK)

Úzkost výtrusů. Když mykonid utrpí zranění, všichni ostatní mykonidi do 48 sáhů od něj cítí jeho bolest.

Sluneční slabost. Když je mykonid ve slunečním světle, má nevýhodu k ověřením vlastností, hodům na útok a záchranným hodům. Je-li vystaven přímému slunečnímu světlu víc jak 1 hodinu, zemře.

Akce

Vícenásobný útok. Mykonid použije buď Halucinační výtrusy, nebo Uklidňující výtrusy, a pak jednou zaútočí.

Pěst. Útok na blízko zbraní: +3 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 8 (3k4 + 1) plus jedové zranění 7 (3k4).

Oživující výtrusy (3/den). Mykonid zacílí jednu mrtvolu humanoida nebo Velkého či menšího zvířete do 1 sáhu od sebe a vypustí na mrtvolu spory. Za 24 hodin mrtvola povstane jako sporový služebník. Mrtvola zůstane oživená 1k4 + 1 týdnů, nebo dokud se nezničí, a nelze znovu oživit tímto způsobem.

Halucinační výtrusy. Mykonid vypustí spory na jednoho tvora, kterého vidí do 1 sáhu od sebe. Cíl musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 12, jinak se otráví na 1 minutu. Zatímco otrávený cíl blouzní, je neschopný. Cíl může zopakovat záchranný hod na konci každého svého tahu a při úspěchu pro něj účinek skončí.

Uklidňující výtrusy. Mykonid vypustí spory na jednoho tvora, kterého vidí do 1 sáhu od sebe. Cíl musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 12, jinak bude ochromený 1 minutu. Cíl může zopakovat záchranný hod na konci každého svého tahu a při úspěchu pro něj tento stav skončí.

Ztotožňující výtrusy. Mykonid ze sebe vypustí oblak spor o poloměru 6 sáhů. Tyto spory se mohou rozšiřovat kolem rohů a ovlivňují pouze tvory s Inteligencí 2 či více, kteří nejsou nemrtví, výtvory ani elementálové. Ovlivnění tvorové spolu mohou komunikovat telepaticky, pokud jsou do 6 sáhů od sebe. Účinek trvá 1 hodinu.